Κράτησαν τη θέση τους οι ξένοι επενδυτές στο Χ.Α.

7
Dec

Κράτησαν τη θέση τους οι ξένοι επενδυτές στο Χ.Α.

Κράτησαν τη θέση τους οι ξένοι επενδυτές στο Χ.Α.Σε αντίθεση με τον μήνα που προηγήθηκε, πωλητές ήταν οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους τον Νοέμβριο, καθώς εμφάνισαν εκροές της τάξης των 45,68 εκατ. ευρώ. Πάντως οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 57,3% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (40 εκατ. ευρώ), Οργανισμούς Ε.Ε. (15,57 εκατ. ευρώ), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (2,66 εκατ. ευρώ), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (1,63 εκατ. ευρώ), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (9,37 εκατ. ευρώ), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (2,61 εκατ. ευρώ), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (2,08 εκατ. ευρώ).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 45,66 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (20,59 εκατ. ευρώ), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (15,60 εκατ. ευρώ), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (13,92 εκατ. ευρώ), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (2,09 εκατ. ευρώ), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (3,74 εκατ. ευρώ), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (2,93 εκατ. ευρώ).

Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 57,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Νοέμβριο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 53,1% των συναλλαγών). Αντίστοιχα οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Νοέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 17,6% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 18% των συναλλαγών).

Συμμετοχή στο Χρηματιστήριο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του Νοεμβρίου -συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,3%, παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Οκτωβρίου 2017 στο 62,4%, ενώ χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 64,8% έναντι 65%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 61% συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ και 63,7% χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ. Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στα 40,17 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 1,5% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 1,3%.

Επίσης η συνολική αξία συναλλαγών του Νοεμβρίου 2017 έφτασε τα 1.116,70 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 22,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 912,51 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016, που η αξία συναλλαγών ήταν 1.211,87 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 7,9%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2017 ήταν 50,76 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (41,48 εκατ. ευρώ) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (55,08 εκατ. ευρώ).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για τον μήνα Νοέμβριο 2017 ανήλθε στις 15.556 έναντι 14.351 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Νοέμβριο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 15.623).

Τον Νοέμβριο 2017 δημιουργήθηκαν 595 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 566 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: link

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Comodo SSL