fbpx

05/11/2018

5
Nov

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Τα πρώτα 15 εργαλεία χρηματοδότησης

Έως το τέλος του έτους θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί από τη βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). Ήδη αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεταφορά τεχνογνωσίας στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης από τη γαλλική αναπτυξιακή τράπεζα BPI France, η οποία έχει αναλάβει αμισθί, καθήκοντα τεχνικού συμβούλου για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ουσιαστικά, αυτό που απομένει για τη σύσταση της ΕΑΤ είναι το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς σε επίπεδο χρηματοδότησης και χρηματοδοτικών εργαλείων, οι διαδικασίες είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Άλλωστε, επισημαίνουν, η βεντάλια των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα τεθεί υπό τη σκέπη της ΕΑΤ παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη σύσκεψη εργασίας του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη με τους επικεφαλής των τραπεζών. Ο αριθμός των εργαλείων αυτών ήδη φθάνει τα 15 και θα διευρυνθεί στο επόμενο διάστημα.

Μετατροπή του ΕΤΕΑΝ

Κορμός της ΕΑΤ θα είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), το οποίο θα μετατραπεί σε αναπτυξιακή τράπεζα. Η μελέτη για τη μετατροπή του ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακή τράπεζα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, ώστε στη συνέχεια να διαμορφωθεί το σχετικό σχέδιο νόμου. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, η αναπτυξιακή τράπεζα θα είναι πλήρως λειτουργική εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Επισημαίνεται ότι η ΕΑΤ δεν θα εστιάζει στη λιανική τραπεζική, ενώ θα μπορεί επίσης να ενεργεί ως διαμεσολαβητής για τις εμπορικές τράπεζες, τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και άλλους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, χωρίς να παραγκωνίζονται οι δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς. Η πρόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από τον σχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία προβλέπουν τη συνεργασία της ΕΑΤ με το τραπεζικό σύστημα, ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Ως προς τη ρευστότητά της, πέραν του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η αναπτυξιακή τράπεζα θα μπορεί να εκδίδει ομόλογα σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου σε εγχώριους και διεθνείς επενδυτές. Οι συνεργασίες με ευρωπαϊκές εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτιμάται ότι θα παρέχουν επιπλέον πόρους.

Όπως προαναφέρθηκε, τα πρώτα χρηματοδοτικά εργαλεία της αναπτυξιακής τράπεζας έχουν ήδη σχεδιαστεί, ενώ στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και επιπλέον δράσεις στην ίδια κατεύθυνση. Τα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί περιλαμβάνουν τη δανειοδότηση επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης ή για την υλοποίηση επενδύσεων με μειωμένο επιτόκιο, εγγυήσεις, μικροπιστώσεις και χρηματοδοτήσεις μέσω συμμετοχών.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί, είναι τα εξής:

ΤΕΠΙΧ ΙΙ (περιλαμβάνει 3 προγράμματα)

– Είδος Χρηματοδότησης: (α) Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)

– Συνολικά κεφάλαια: € 915 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης:
i. Κεφάλαια κίνησης: €10.000 – €500.000, διάρκειας 24 – 60 μήνες
ii. Επενδυτικού σκοπού: €25.000 – €1.5 εκ., διάρκειας 5 – 10 έτη
– Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων

1) ΤΕΠΙΧ ΙΙ

– Είδος Χρηματοδότησης: (β) Εγγυοδοσία

– Συνολικά κεφάλαια: € 100 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης:
i. Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%
ii. Ανώτατο όριο ζημιάς χαρτοφυλακίου δανείων 25%

– Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων

2) ΤΕΠΙΧ ΙΙ

– Είδος Χρηματοδότησης: (γ) Μικροπίστωση

– Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000

– Ωφελούμενοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ.

3) Δημιουργικής Βιομηχανίας Ι

– Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία

– Συνολικά κεφάλαια: €25 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο Όριο Εγγύησης 80% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού €25.000 – €900.000

– Ωφελούμενοι: ΜμΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας κ.λπ.

4) Αγροδιατροφικός τομέας

– Είδος Χρηματοδότησης: Μικρoπιστώσεις

– Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000

– Ωφελούμενοι: ΜμΕ αγροδιατροφικού τομέα και αγρότες

5) Αγροδιατροφικός τομέας, Guarantee

– Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία

– Συνολικά κεφάλαια: €70 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης: μεγαλύτερα των €25.000

6) Εργαλείο συν-επενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων

– Είδος Χρηματοδότησης: Άμεση συμμετοχή

– Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.

– Ωφελούμενοι: Γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

7) ΕΤΕΑΝ Guarantee

– Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία

– Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο Όριο Εγγύησης Δανείου 80%

– Ωφελούμενοι: Επίκεντρο οι νέοι επιχειρηματίες, νέοι αγρότες, νέοι επιστήμονες, νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικότερα νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

– Συγκριτικό πλεονέκτημα:
i. Πρόσβαση νέων στην Τραπεζική Χρηματοδότηση με εξασφάλιση την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ
ii. Δυνατότητα χορήγησης τραπεζικών Δανείων ύψους €60 εκ.

8) Innovation Norway

– Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία

– Συνολικά κεφάλαια: €40 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης: ανώτατο όριο εγγύησης ΕΤΕΑΝ 80% των δανειακών ορίων

– Ωφελούμενοι: καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων γαλάζια ανάπτυξη, πράσινη καινοτόμος επιχειρηματικότητα και νέες τεχνολογίες πληροφορικής (ICT)

9) Επάνοδος επιχειρήσεων

– Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές

– Συνολικά κεφάλαια: €300 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης: Από €200.000

– Ωφελούμενοι: ΜΜΕ παραγωγής και μεταποίησης που χρίζουν χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανασυγκρότησης

– Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για βιώσιμη αναδιοργάνωση Ελληνικών ΜΜΕ παραγωγής και Μεταποίησης.

– Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018

10) Εταιρικών Ομολόγων

– Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές μέσω ομολογιών με δικαίωμα απόληψης

– Συνολικά κεφάλαια: €640 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης: από €200.000

– Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων

– Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση πέραν του τραπεζικού δανεισμού

– Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018

11) 4η Βιομηχανική Επανάσταση

– Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές

– Δομή προγράμματος: : FoF

– Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ

– Ωφελούμενοι: Νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις κλάδων όπως η ρομποτική, τεχνική γονιμοποίηση, ψηφιοποίηση κλπ.

– Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κλάδων νέας εποχής

– Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019

12) Δημιουργικής Βιομηχανίας ΙΙ

– Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές

– Συνολικά κεφάλαια: €70 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης: από €200.000

– Ωφελούμενοι: ΜΜΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας, κλπ

– Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας.

– Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019

13) Made in Greece

– Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές

– Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης: από €200.000

– Ωφελούμενοι: Νέες και υφιστάμενες ΜμΕ επιχειρήσεις

– Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τη δημιουργία επώνυμων ελληνικών προϊόντων και ενίσχυση της εμπορικής ταυτότητας και των εξαγωγών.

14) International Capital

– Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές

– Συνολικά κεφάλαια: €400 εκ.

– Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €7 εκ. επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε ΑΚΕΣ, από €7 εκ. και άνω συνεπένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο Ελληνικών ΜμΕ.

– Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων.

– Συγκριτικό πλεονέκτημα: Συνάθροιση εθνικών και ξένων επενδύσεων.

15) Εναλλακτική Ενέργεια

– Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές

– Συνολικά κεφάλαια: υπό προσδιορισμό

– Όρια χρηματοδότησης: υπό προσδιορισμό

– Ωφελούμενοι: Ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, καινοτόμα ενεργειακά έργα.

– Συγκριτικό πλεονέκτημα: Δομημένο χρηματοδοτικό σχήμα με συνδυασμό εγγύησης και επενδύσεων.

 

Πηγή: euro2day.gr

5
Nov

Οι τέσσερις παρεμβάσεις στον αναπτυξιακό νόμο

Σειρά τροπολογιών έχει καταθέσει προς ψήφιση το υπουργείο Οικονομίας βελτιώνοντας το θεσμικό πλαίσιο, για τους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από τους δύο κύκλους λειτουργίας του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι κυριότερες νομοθετικές παρεμβάσεις αναπτύσσονται σε τέσσερις άξονες:

α) Ο πρώτος άξονας αφορά τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση στον τρόπο παροχής των ενισχύσεων, ώστε να είναι ταχύτερη και απλούστερη για τους επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο να κάνουν χρήση της φορολογικής ενίσχυσης μετά από πιστοποίηση του 50% του επενδυτικού σχεδίου. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα καταβολής μεγαλύτερου ποσοστού της ενίσχυσης, έως 1/3, έτσι ώστε μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος για την χρήση του κινήτρου αυτού στα 3 έτη, αντί της μέχρι σήμερα ισχύουσας πενταετίας. Παράλληλα προβλέπεται ότι, με την υλοποίηση έργου ύψους τουλάχιστον ίσου με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης, η δυνατότητα να καταβάλλεται στον δικαιούχο ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

Το προτεινόμενο νομοθετικό εργαλείο αποτελεί καινοτομία του Αναπτυξιακού Νόμου και αποκρίνεται στη δυσμενή οικονομική κατάσταση στον χώρο των επιχειρήσεων, ενισχύοντας την οικονομική ρευστότητα των επενδυτικών φορέων στο δύσκολο στάδιο της έναρξη υλοποίησής της επένδυσης. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, καθώς στηρίζονται έμπρακτα και με απτό τρόπο οι επιχειρήσεις και ενθαρρύνονται στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, ενώ προκύπτουν θετικά αποτελέσματα για την εν γένει οικονομική ανάπτυξη της χώρας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που ξαναβρίσκει τον αναπτυξιακό της βηματισμό.

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και άλλες παρεμβάσεις που στόχο έχουν να καταστήσουν ελκυστικότερο το καθεστώς ενισχύσεων του ν. 4399/2016 για “επενδύσεις μείζονος μεγέθους”. Με την προτεινόμενη τροπολογία ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής και να του χορηγηθεί ενίσχυση με βάση τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων έως του ποσού των 7.000.000 ευρώ. Ταυτόχρονα και σε αυτή την περίπτωση, δίνεται το δικαίωμα χρήσης της ωφέλειας με την πιστοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και με τη δυνατότητα αξιοποίησης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής σε λιγότερα έτη (3 αντί 5 έτη).

β) Ο δεύτερος άξονας της νομοθετικής παρέμβασης αφορά σε πρόσθετες δυνατότητες που παρέχονται για την ολοκλήρωση ώριμων επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί σε προηγούμενους επενδυτικούς νόμους. Για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004, με προηγούμενη νομοθετική παρέμβαση, είχε δοθεί προθεσμία ολοκλήρωσης έως τις 31 Μαρτίου 2017 και με δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, εφόσον είχε υλοποιηθεί το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Με αυτή τη νομοθετική παρέμβαση δίνεται η δυνατότητα επιπροσθέτως να ενισχύονται οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιούνται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2018.

γ) Ο τρίτος άξονας παρέμβασης αφορά τη δημιουργία ενός ουσιαστικά νέου καθεστώτος ενισχύσεων, με την ίδρυση ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιχειρηματικού κινδύνου «Ταμείων Συμμετοχών» (Fund of Funds) που συγκροτείται στη βάση της συμμετοχής δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η χρηματοδότηση των «Ταμείων Συμμετοχών» από τη μεριά του Δημοσίου πραγματοποιείται από το Εθνικό ή Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ώστε η συμμετοχή του δημοσίου να είναι σύμφωνη με τους όρους της αγοράς, ενώ δημιουργείται ένα αποτελεσματικό σχήμα ενίσχυσης που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με στόχο την ανακεφαλαιοποίησή τους, ώστε να επανέλθουν σε αναπτυξιακή τροχιά.

δ) Ο τελευταίος, τέταρτος άξονας, αφορά την περαιτέρω βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την παροχή ενισχύσεων σε εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή ενδοομιλικών υπηρεσιών (ν. 3427/2005). Η δημιουργία Μονάδων Παροχής Κοινών Υπηρεσιών (Business Services Centres / Shared Services Centres) αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια εξαιρετικά δυναμικά εξελισσόμενη παγκόσμια τάση. Επιπρόσθετα οι δραστηριότητες αυτές ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο της προσπάθειας των επιχειρήσεων για ευελιξία και μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Στόχος είναι και η χώρα μας να κατακτήσει μια σημαντική θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούν πόλο έλξης για την εγκατάσταση τέτοιων μονάδων, από τις οποίες προκύπτει σημαντικός αριθμός νέων θέσεων εργασίας και άλλα πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένες με αυτό το καθεστώς περίπου 150 αλλοδαπές εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες ανήκουν σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Η προτεινόμενη τροπολογία, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα (υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, γεωπολιτική θέση, ποιότητα διαβίωσης, ποιότητα υποδομών, κλπ) διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Πρώτον προσθέτει νέες υπηρεσίες που μπορούν να αναπτύξουν οι εταιρείες που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων: ανάπτυξη λογισμικού, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, αποθήκευση και διαχείριση αρχείων και πληροφοριών, διαχείριση προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, δραστηριότητες τηλεφωνικού κέντρου. Δεύτερον, προσθέτει κίνητρα για την πρόσληψη εργαζομένων για έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας), για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων.

Σε πρόσφατο άρθρο του ο γενικός γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Λόης Λαμπριανίδης είχε επισημάνει ότι «κάθε δημόσια πολιτική, έτσι και η πρόσφατη αναπτυξιακή πολιτική για να είναι αποτελεσματική δεν σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί άπαξ, αλλά με πρόνοια για διαρκή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της και με την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις οικονομικές συνθήκες και στις ανάγκες του επενδυτικού κοινού όπως διαμορφώνονται στο πέρασμα του χρόνου».

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Comodo SSL