May 2018

18
May

Έκρηξη στον Τουρισμό

Ανεβαίνουν οι προσδοκίες για επιπλέον δύο εκατομμύρια επισκέπτες φέτος, με τα τελευταία στοιχεία για τον προγραμματισμό θέσεων από τις αεροπορικές εταιρείες να δείχνουν πως η ζήτηση από τις βασικές αγορές του εξωτερικού παραμένει σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τα δεδομένα που συλλέγει το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων δείχνουν πως η αύξηση στον αριθμό των αεροπορικών θέσεων ανέρχεται σε 2,69 εκατ. (μέχρι και τα τέλη του Απριλίου), 16,8% περισσότερες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Συνολικά οι κρατημένες θέσεις φτάνουν τα 18,8 εκατ.

Στους προορισμούς με την υψηλότερη ζήτηση- η οποία “καθοδηγεί” τον προγραμματισμό των αεροπορικών- είναι το Ηράκλειο, η Ρόδος, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η Κως και τα Χανιά. Ψηλά στις προτιμήσεις βρίσκεται επίσης η Ζάκυνθος, η Σαντορίνη και η Μύκονος, ενώ ανακάμπτει η Λέσβος.

Έκρηξη στον Τουρισμό

Οι χώρες από όπου αναμένουμε τους περισσότερους τουρίστες είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Ιταλία. Πτωτικά κινείται η ρωσική αγορά και χαμηλά στη λίστα βρίσκεται η γαλλική.

2

Και μπορεί η σημαντική αύξηση στον προγραμματισμό των αεροπορικών να προοιωνίζεται ένα ακόμη ρεκόρ σε επίπεδο επισκεπτών, όμως στελέχη του Τουρισμού επαναλαμβάνουν πως θα πρέπει να επιτευχθούν αντίστοιχες υψηλές πληρότητες. Έτσι βάσει των προκρατήσεων, υπολογίζεται πως στο τέλος της χρονιάς θα “μετρήσουμε” τελικά δύο εκατ. τουρίστες από το εξωτερικό (χωρίς βέβαια ακόμη να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στους ξένους τουρίστες και τους Έλληνες που ζουν εκτός).

Όσον αφορά στις αφίξεις τουριστών, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, συνεχίζεται η αύξηση των αεροπορικών με υψηλούς ρυθμούς, όμως αντίθετα οι οδικές εμφανίζουν σημάδια “κόπωσης”. Τον Απρίλιο οι αφίξεις στα αεροδρόμια ήταν περισσότερες κατά 11,1% και συνολικά στο τετράμηνο 17,6%, ποσοστά που θεωρούνται ενδεικτικά της αυξημένης ροής που αναμένεται αυτή τη σεζόν από το εξωτερικό.

33

Πέρσι ήρθαν  στην Ελλάδα σχεδόν 27,2 εκατ. τουρίστες (με τους επιβάτες της κρουαζιέρας το υπουργείο Τουρισμού τους υπολογίζει σε περίπου 30 εκατ. συνολικά), ενώ τα έσοδα άγγιξαν τα 14,2 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας μάλιστα τις εισπράξεις του 2015 που αποτελούσαν έως τώρα την καλύτερη επίδοση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Η αύξηση στις διανυκτερεύσεις το 2017 ήταν 10,2% (συνολικά ανήλθαν σε σχεδόν 210 εκατ., που επίσης αποτελεί νέο ρεκόρ). Η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη  έφτασε τα  522,3 ευρώ και εμφάνισε αύξηση κατά 1,6%.

Tην ίδια ώρα, τα στοιχεία της ΤτΕ για το δίμηνο, αν και δεν είναι ενδεικτικά της ροής που αναμένεται, πιστοποιούν την ανοδική τάση των τουριστικών μεγεθών. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 305 εκατ. ευρώ, συνέπεια της ανόδου της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 12,7%. Αντίστοιχα οι τουρίστες ανέβηκαν κατά 12,7%, φτάνοντας το 1,1 εκατ. περίπου από 965 χιλ. ταξιδιώτες την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Πηγή: link

18
May

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Με αυστηρές ποινές απειλεί η ΑΑΔΕ όσους δεν εφαρμόζουν τον νόμο για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Με βαριές ποινές απειλούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες που δεν θα εφαρμόσουν την νομοθεσία περί ανασφάλιστων οχημάτων και θα εκδίδουν ασφαλιστήριο σε ανασφάλιστο όχημα χωρίς να έχει καταβληθεί πριν το πρόστιμο.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γιώργος Πιτσιλής με επείγουσα επιστολή του προς την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), με την οποία, αφού προηγουμένως εξάρη το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Α.Α.Δ.Ε. και του Κέντρου Πληροφοριών για όλο το προηγούμενο διάστημα, καλεί την Ε.Α.Ε.Ε. να επισημάνει στις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων με σκοπό την εύρυθμη και σύμφωνα με το Νόμο ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 «Ενέργειες ασφαλιστικής επιχείρησης οχήματος» και του άρθρου 5 «Έλεγχος συμμόρφωσης» της ΠΟΛ 1033/2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την ΠΟΛ 1078/2017 (ΦΕΚ Β΄1922), καθορίζουν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ακόμη και σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας σύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε..

Σημειώνεται ιδιαίτερα η υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιριών να προβαίνουν σε έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου για όχημα που έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο μόνον κατόπιν πληρωμής του ήδη δημιουργηθέντος παραβόλου είναι ρητή (άρθρο 5α παρ. 1 κ.ν. 489/76 και άρθρο 4 της ΠΟΛ 1033/2016, όπως ισχύει). Εξαίρεση από την πληρωμή του παραβόλου επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις που ρητά επίσης αναφέρονται στην ΠΟΛ 1033/2016, όπως ισχύει (βλ. και σχετική Ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε., 7.5.2018).

Σύμφωνα με τη συνημμένη επιστολή της Α.Α.Δ.Ε., μετά το πέρας της δίμηνης προθεσμίας που έχει δοθεί για την ασφάλιση των οχημάτων, η Α.Α.Δ.Ε. θα προβεί σε έλεγχο της συμμόρφωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην προβλεπόμενη διαδικασία, αναζητώντας και συγκεντρώνοντας τα στοιχεία των περιπτώσεων Α, Β, και Γ του άρθρου 5 «Έλεγχος συμμόρφωσης» της ΠΟΛ 1033/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή τoυ από την ΠΟΛ 1078/2017 (ΦΕΚ Β΄1922), η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου (συν.2).
Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι η αδικαιολόγητη ασφάλιση οχήματος χωρίς την προηγούμενη πληρωμή του οφειλομένου παραβόλου επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 38 του κ.ν. 489/76 λόγω μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του.

Η επιστολή του κ. Γιώργου Πιτσιλή έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την δεύτερη ηλεκτρονική διασταύρωση εντοπισμού ανασφαλίστων».

Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος,

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και Υπουργικών Αποφάσεων έφερε εις πέρας την δεύτερη ηλεκτρονική διασταύρωση για τον εντοπισμό, τυχόν, ανασφάλιστων οχημάτων στις 30/4/2018, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων. Η συνεργασία ιδιαίτερα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε και του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, το οποίο συγκεντρώνει σύμφωνα με το νόμο τα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων στη χώρα μας, υπήρξε κομβικής σημασίας για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης και θα ήθελα να εξάρω το επίπεδο της συνεργασίας που, όλο το προηγούμενο διάστημα, επετεύχθη καθώς και τα στελέχη των δυο φορέων που εργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον Νόμο οι επόμενοι δυο μήνες είναι η περίοδος στην οποία τα ανασφάλιστα οχήματα που εντοπίστηκαν στις 30/4/18 μπορούν να ασφαλιστούν, αφού προηγουμένως έχουν καταβάλει το οφειλόμενο, σύμφωνα με τον κυλινδρισμό τους, παράβολο.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και της ενημέρωσης που παρέχεται στα μέλη σας, σάς ζητώ να ενημερώσετε τις ασφαλιστικές εταιρείες για την τήρηση της ως άνω διαδικασίας, όπως προβλέπεται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα δε, σας ζητώ να επισημάνετε τις αλλαγές που επήλθαν στην ΠΟΛ 1033/2016 με την ΠΟΛ 1078/2017 στο άρθρο 4 «Ενέργειες ασφαλιστικής επιχείρησης οχήματος» και στο άρθρο 5 «Έλεγχος συμμόρφωσης» και αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, καθώς με το πέρας του εν λόγω διμήνου η Α.Α.Δ.Ε θα αναζητήσει και θα συγκεντρώσει τα στοιχεία των περιπτώσεων Α,Β,Γ του αρ. 5 «Έλεγχος συμμόρφωσης» της ΠΟΛ 1033/2016, όπως ισχύει.

Με εκτίμηση,
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γιώργος Πιτσιλής

 

Πηγή: link

17
May

ΤτΕ: Στα 7,4 δισ. ευρώ το πρωτογενές αποτέλεσμα του 4μηνου

Πλεόνασμα 7,4 δισ. ευρώ εμφανίζει το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου, από έλλειμμα 404 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 παρουσίασε έλλειμμα 599 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 188 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 14.530 εκατ. ευρώ, από 13.468 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 464 εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 544 εκατ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 15.380 εκατ. ευρώ, από 16.512 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017.

Πηγή: link

17
May

Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ: Μέτρα για το χρέος την άλλη εβδομάδα, για να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα

Στην κατεύθυνση των άμεσων και δη ποσοτικοποιημένων αποφάσεων για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους πιέζει το ΔΝΤ.   Αν την άλλη Πέμπτη, που συνεδριάζει το Eurogroup, ή λίγες μέρες αργότερα, δοθούν από τους Ευρωπαίους εταίρους κάποια μέτρα, με τα οποία θα συμφωνήσει το ΔΝΤ,  ο οργανισμός θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση του προγράμματος. Αυτό επεσήμανε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ταμείο Μιχάλης Ψαλιδόπουλος.

Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο κ. Ψαλιδόπουλος είπε ότι στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, τότε αυτό θα λήξει στις 30 Αυγούστου, δηλαδή 10 ημέρες μετά τη λήξη του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Στην περίπτωση, που δεν δοθούν από τους Ευρωπαίους εταίρους τα μέτρα που ζητά για το χρέος, το ΔΝΤδεν θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμά του, σημείωσε.

Ο κ. Ψαλιδόπουλος εξήγησε ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένα, δηλαδή να υπάρχουν κάποια νούμερα που θα μπορούν να μπουν στην ανάλυση βιωσιμότητας χρέους του Ταμείου. Όπως είπε, το Ταμείο θεωρεί ήδη βιώσιμο το ελληνικό χρέος έως το 2030, αλλά ζητά μέτρα για να γίνει αυτό βιώσιμο και μετά το έτος αυτό.

Η επισήμανση αυτή έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις Ντομπρόβσκις ότι επιδιώκεται συμφωνία για έξοδο από το πρόγραμμα τον Ιούνιο, ενώ υπάρχει δέσμευση οι αποφάσεις για το χρέος να έρθουν πριν από τη λήξη του προγράμματος. Είχε προηγηθεί πριν από λίγες ημέρες προειδοποίηση του Πολ Τόμσεν ότι εάν θέλουν οι Ευρωπαίοι τη συμμετοχή του Ταμείου σε επίπεδο χρηματοδότησης, θα πρέπει να συμφωνήσουν για το χρέος στο Eurogroup της 24ης Μαΐου.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ

17
May

Agreement on Greece’s debt by June, Dombrovskis says

The final agreement on Greece’s exit from the financial assistance programme, expected to be concluded by the Eurogroup in June, will also include the debt issue, Vice-President of the European Commission Valdis Dombrovskis said on Thursday, addressing the European Parliament Committee on Economic and Monetary Affairs.

Vice-president of the European Parliament and SYRIZA MEP Dimitris Papadimoulis had asked Dombrovskis about the timetable for completing the programme and whether this includes the debt. He also asked how the Commission intends to work in order to bridge the differences between the IMF and the eurozone so as not to cause delays for Greece. The MEP stressed the need to implement the agreement already reached on the successful completion of the programme, including the strategy for growth, debt and post-programme surveillance.

“The commitment of all sides to the successful conclusion of the programme is clear. There are still some prior actions and other issues to be discussed, including debt measures. What I meant was that it would be completed in the coming months, namely in May or June. The Commission is working for this and it is feasible on the basis of Eurogroup decisions,” Dombrovskis said. He added that this was a critical time for these decisions and that Greece, on its part, had met and surpassed the targets for the previous year, while negotiations for the latest review have just begun in Athens.

Regarding the IMF, he noted that “we are working constructively”, and although the IMF has not participated with funds the third programme, it is participating in the missions as normal. “We are discussing what kind of cooperation or commitment we will be able to achieve,” he concluded.

Source: amna-mpa

16
May

Κονστάντσιο (ΕΚΤ): Υπερβολική η λιτότητα που επιβλήθηκε στην Ελλάδα

H λιτότητα που επιβλήθηκε στην Ελλάδα με τα μνημόνια ήταν υπερβολική και τα δύο πρώτα προγράμματα υποεκτίμησαν το κόστος της προσαρμογής, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Βίτορ Κονστάντσιο σε συνέντευξή του στους Financial Times.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θεωρεί ότι η λιτότητα ήταν υπερβολική και τα αποτελέσματά της πολύ δραστικά, απάντησε: “Ναι. Και το κύριο παράδειγμα είναι φυσικά η περίπτωση της Ελλάδας. Κανένας θεσμός, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η ΕΚΤ ούτε το ΔΝΤ θεώρησαν ποτέ πιθανό – και φυσικά δεν προγραμμάτισαν – μία πτώση 25% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Το πρώτο και τα δεύτερο πρόγραμμα της Ελλάδας σχεδιάσθηκαν με μία πολύ πιο αισιόδοξη άποψη σχετικά με το κόστος της προσαρμογής. Επομένως, το πρόγραμμα προσαρμογής ήταν πράγματι πολύ σκληρό”.

Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι ο κίνδυνος στην Ευρωζώνη, τον οποίο επικαλούνται η Γερμανία και άλλες χώρες, έχει μειωθεί ήδη πάρα πολύ. Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης που βρέθηκαν σε μεγάλη κρίση – η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία – έχουν κάνει τεράστια προσαρμογή και μπορούν να λειτουργούν πλέον αποτελεσματικά στο πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης, είπε.

Οι χώρες αυτές, σημείωσε, έχουν σήμερα προϋπολογισμούς με ελλείμματα μικρότερα από το 3% του ΑΕΠ καθώς και πρωτογενή πλεονάσματα στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών τους.

“Η ανάλυσή μας και αυτή του ΔΝΤ δείχνουν ότι τα θετικά ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών που έχουν όλες αυτές οι χώρες της Περιφέρειας είναι το αποτέλεσμα διαρθρωτικής προσαρμογής. Δεν πρόκειται για χαμηλότερες εισαγωγές και πιο αδύναμη ζήτηση, αλλά για τη βελτιωμένη επίδοση των εξαγωγών και τις διαρθρωτικές προσαρμογές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό”. Επιπλέον, σημείωσε, ο μέσος κεφαλαιακός δείκτης των τραπεζών της Ευρωζώνης αυξήθηκε στο 14,3%, ενώ καμία τράπεζα στην περιοχή δεν έχει δείκτη χαμηλότερο από το 11%, κάτι που αποτελεί επίσης μία τεράστια μείωση του κινδύνου.

Επομένως, τόνισε, “έχει επιτευχθεί επαρκής μείωση του κινδύνου για να δικαιολογηθεί η καθιέρωση στοιχείων κοινής ανάληψης κινδύνων στην Ευρωζώνη όσον αφορά το εγχείρημα της τραπεζικής ένωσης”. Αυτό, πρόσθεσε, αφορά την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων (EDIS) και ενός διχτυού ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και Εκκαθάρισης Τραπεζών (Single Resolution Fund), “το οποίο δεν είναι τόσο σημαντικό στην πράξη”. Ωστόσο, ο κεντρικός τραπεζίτης δεν εμφανίσθηκε αισιόδοξος για τις αποφάσεις που θα ληφθούν τον Ιούνιο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. “Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά δυστυχώς δεν περιμένω πολλά από την επόμενη σύνοδο κορυφής. Η ευρωπαϊκή οικονομία τα πηγαίνει καλά όσον αφορά την ανάπτυξη. Αυτό, φυσικά, πάντα μειώνει τα κίνητρα των κυβερνήσεων να πάρουν τολμηρές αποφάσεις… Αναμένω, ωστόσο, ότι θα αποφασισθεί το δημοσιονομικό δίχτυ ασφαλείας για το SRF και ότι θα υπάρξουν κάποιας μορφής μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις σχετικά με το EDIS”, είπε.

Ο Κονστάντσιο είπε ότι δεν ανησυχεί για την επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης, η οποία ήταν αναμενόμενη, όπως είπε. “Γνωρίζαμε είπε ότι θα υπάρξει επιβράδυνση της ανάπτυξης από το 2018…Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα έχουμε τη μορφή της ανάπτυξης που αναφέρεται στις προβλέψεις των στελεχών της ΕΚΤ, έτσι δεν ανησυχώ πολύ γι’ αυτό, ενόσω δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο διεθνές γεγονός που θα εκτροχιάσει την παγκόσμια ανάπτυξη”.

Ο κεντρικός τραπεζίτης έκανε κριτική στις αποφάσεις της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων το 2008 και το 2011. “Η αύξηση των επιτοκίων το 2008 ήταν υπερβολική αντίδραση. Φαινόταν να υπάρχει κάποια δικαιολογία για την αύξηση των επιτοκίων το 2011, αν και εκ των υστέρων φάνηκε ότι ήταν ξεκάθαρα πρόωρη”, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14
May

Reuters: 10ετές ομόλογο ενδέχεται να εκδώσει η Ελλάδα έως το τέλος του έτους

Να βγει στις αγορές ομολόγων δύο φορές πριν το τέλος του χρόνου επιθυμεί η Ελλάδα και ενδέχεται να προχωρήσει σε έκδοση 10ετούς ομολόγου για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία, με στόχο να πείσει τους επενδυτές ότι δεν χρειάζεται νέα εξωτερική βοήθεια μετά τη λήξη του προγράμματος στήριξης τον Αύγουστο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο, μία από τις εκδόσεις θα μπορούσε να είναι ένα 10ετές ομόλογο ύψους 2 με 2,5 δισ. ευρώ, ενώ σημειώνει πως η Ελλάδα δεν έχει εκδώσει ομόλογο τέτοιας διάρκειας από το 2008.

“Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχει αποφασιστεί ακόμη … θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στην αγορά” ανέφερε υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του ένας από τους δύο αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο.

Η άλλη έκδοση θα έχει ωρίμανση μικρότερη των επτά ετών και θα στοχεύει στην άντληση περίπου 1,5 – 2 δισ. ευρώ.

Ο ίδιος αξιωματούχους διευκρίνισε πως αν συνθήκες στις αγορές αλλάξουν, τότε η Αθήνα προσαρμόσει τα σχέδιά της αναφορικά με τον αριθμό των εκδόσεων.

Σύμφωνα με τη μία από τις δύο πηγές, η Ελλάδα μπορεί να καλύψει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της για τα επόμενα δύο χρόνια.

“Έχουμε ρευστότητα περίπου 20 δισ. ευρώ και μπορούμε να καλύψουμε τους λογαριασμούς μας για τουλάχιστον δύο χρόνια … έως τις αρχές του 2020” είπε, προσθέτοντας πως “αυτό σημαίνει ότι ακόμη και χωρίς καμία έκδοση μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας”.

Πηγή: Capital.gr

14
May

Stop σε δικηγόρους που λειτουργούν ως… εισπρακτικές εταιρείες

Φρένο στις καταχρηστικές τακτικές των δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν ως «εισπρακτικές εταιρείες»  στοχεύει να θέσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τον Συνήγορο του Καταναλωτή και την  Αρχή Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης νομοθετικής πρωτοβουλίας, που πέραν της αυστηροποίησης των όρων λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών, θα ενσωματώσει ρυθμίσεις και για τον έλεγχο των δικηγορικών γραφείων, που σήμερα, εκμεταλλευόμενα το νομικό κενό, λειτουργούν ως αμιγώς εισπρακτικές εταιρείες, χωρίς ωστόσο να μπορούν να ελεγχθούν από τις εποπτικές αρχές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αμιγώς εισπρακτικές εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται από το νόμο 3758/2009, τίθενται σταδιακά εκτός λειτουργίας, καθώς το αντικείμενό τους, το αναλαμβάνουν δικηγορικά γραφεία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι από τις 29 εισπρακτικές εταιρείες που είχαν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο,  οι 16 έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

Βάσει του ν.3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετώνγια την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών.

Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου σχετικά με τους όρους επικοινωνίας με τους δανειολήπτες, μπορεί να επιβληθεί με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ, αλλά και η διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο, σε περίπτωση υποτροπής. Οι κυρώσεις, όμως, δεν αφορούν τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως εισπρακτικές, αφού δεν καταλαμβάνονται από το νόμο.

Γιατί εξαιρούνται

Με βάση την υπ.αριθμ. 598/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ένταξη των δικηγόρων – δικηγορικών εταιριών στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, δεν συνάδει με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, δεδομένου ότι η ενημέρωση οφειλετών εντάσσεται ήδη σε αυτό και καθιστά αδύνατη, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, την επιβολή κυρώσεων σε δικηγόρους/δικηγορικές εταιρίες, για την επιβολή των οποίων αρμόδιο όργανο είναι το οικείο πειθαρχικό όργανο.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών, ο κύκλος εργασιών, η στελέχωση και η υποδομή των οποίων έχει να κάνει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα με την ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ωστόσο, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρίες  μπορούν με το ισχύον καθεστώς και εκμεταλλευόμενοι το νομικό κενό να προβαίνουν συχνά σε καταχρηστικές πρακτικές κατά την διαδικασία είσπραξης των οφειλών.

Με δεδομένα τα παραπάνω και δεδομένου ότι το ζήτημα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Για αυτό, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για το ζήτημα.

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,  έχει γίνει αποδέκτης πλήθους καταγγελιών τις οποίες αδυνατεί να χειριστεί. Συγκεκριμένα,  από τις 652 καταγγελίες που έγιναν το 2017 στην αρμόδια υπηρεσία σχετικά με εταιρείες ενημέρωσης δανειοληπτών, οι 255 αφορούσαν δικηγορικά γραφεία και διαβιβάστηκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες πειθαρχικές διαδικασίες που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας των δικηγόρων. Κι αυτό διότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού το μόνο αρμόδιο όργανο είναι το πειθαρχικό όργανο των δικηγόρων.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, με τις ρυθμίσεις που αναμένονται, επιδιώκεται να θεσπιστεί ένα όριο στην καταχρηστική συμπεριφορά των δικηγόρων και των δικηγορικών εταιριών. Ταυτόχρονα εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενισχυθεί η ευθύνη των εντολέων τους (δανειστών) για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εντολοδόχοι τους (δικηγόροι ή δικηγορικές εταιρίες).

Ειδικότερα, επιχειρείται η εισαγωγή ορισμένων ειδικών υποχρεώσεων και σε δικηγόρους – δικηγορικές εταιρίες με σκοπό να τερματιστούν τυχόν νοσηρά φαινόμενα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την ακραία εκμετάλλευση και χειραγώγηση των καταναλωτών- οφειλετών.

Ευνόητο είναι ότι το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων, όπως αυτό  θα αποτυπώνεται στις προτεινόμενες διατάξεις, δεν θα καταλαμβάνει κάθε δικηγόρο ή δικηγορική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του δικηγορικού του λειτουργήματος, αλλά θα αφορά μόνο εκείνες τις περιπτώσεις όπου δικηγόροι δραστηριοποιούνται  συστηματικά και σε μεγάλη κλίμακα στην ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πηγή: link

13
May

Θετικές προοπτικές για την ελληνική βιομηχανία διαβλέπουν εκπρόσωποι του κλάδου

Θετικές τάσεις και προοπτικές για την ελληνική βιομηχανία διαβλέπουν εκπρόσωποι του κλάδου με δηλώσεις τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με αφορμή σχετικά στοιχεία και μελέτες για τη βιομηχανική παραγωγή και τις εξαγωγές που ανακοινώθηκαν το τελευταίο διάστημα. Τονίζουν, ωστόσο, την ανάγκη για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, άρση εμποδίων, καθώς και για εφαρμογή στρατηγικής για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, κατά την επόμενη πενταετία οι πωλήσεις της ελληνικής βιομηχανίας εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4% και ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας θα αγγίξει το 73% το 2023 (από 68% το 2017), ενώ αν ανακτηθούν τα προ κρίσης μερίδια στις διεθνείς αγορές, οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο 5,7% και ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας θα αγγίξει το 76% το 2023. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι εξαγωγές το Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 8,5 % (και στο τρίμηνο 13,6 %), η βιομηχανική παραγωγή τον ίδιο μήνα αυξήθηκε κατά 1,1 %.

«Πρέπει να θεωρούμε δεδομένη τη θετική τάση προς όλες τις κατευθύνσεις. Η βιομηχανία εκτιμά ότι η έξοδος από το μνημόνιο προσφέρεται για την αναθέρμανση του κλίματος με εκείνον τον τρόπο που βοηθά και τις επενδύσεις», επισημαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Μαθιός, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς. «Ωστόσο», προσθέτει, «δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις παθογένειες που, ανεξάρτητα από την κρίση, παρεμβάλλονται από την παραγωγή μέχρι και τις εξαγωγές. Και αυτό το τελευταίο, οι εξαγωγές και γενικότερα η εξωστρέφεια, είναι η γέφυρα που θα μας επανατοποθετήσει στην ανάπτυξη. Τούτο σημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι σε συνεχή ετοιμότητα γιατί οποιαδήποτε βιομηχανική προσπάθεια ή προσπάθεια από το χώρο της παραγωγής θα αποδώσει μόνο εάν δεν υπάρχουν εμπόδια και φραγμοί στην πορεία προς τις εξαγωγές αναβαθμίζοντας όμως την ανταγωνιστικότητά μας εντός της Ευρώπης που είναι και ο φυσικός οικονομικός μας χώρος. Εμείς υποστηρίξαμε ήδη στην γενική συνέλευση της προηγούμενης Τετάρτης ότι μέσα στην “επιστράτευση” των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου πρέπει να συνδέσουμε και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με την επαναβιομηχάνιση της χώρας. Και προς τούτο επικροτούμε τις επιλογές και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης όπως ανακοινώθηκαν, στη γενική μας συνέλευση, από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, τόσο για τις δράσεις μας στην τεχνολογία όσο και στις ψηφιακές αλλαγές».

«Αν όλοι μαζί συμφωνήσουμε και εφαρμόσουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο βιομηχανικής ανάπτυξης, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε σταδιακά, άμεσα και έμμεσα, 550.000 νέες θέσεις εργασίας, καθώς και 15.000 επιπλέον μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις», τονίζει από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ, ‘Ακης Σκέρτσος, και προσθέτει: «Μια ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την επίλυση των κυριότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα μέσα στην κρίση. Μπορεί να συνεισφέρει σε ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας αλλά και σε βελτίωση του ΑΕΠ. Όμως η βιομηχανία δύσκολα θα είναι ισχυρή και ανταγωνιστική χωρίς ένα φιλικό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον, που ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις εξαγωγές και την καινοτομία. Αυτό σήμερα λείπει. Για να επιτευχθεί, είναι απαραίτητη μια αποτελεσματική εθνική στρατηγική για την αναγέννηση της βιομηχανίας, με σαφείς ποσοτικούς στόχους και μηχανισμούς γρήγορης υλοποίησης. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Παραγωγή και 26 περιφερειακούς και κλαδικούς βιομηχανικούς συνδέσμους υποστηρίζει ότι πρέπει να θέσουμε ως εθνικό στόχο την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ από το 8,6% που βρίσκεται σήμερα. Η υιοθέτηση του Εθνικού Στόχου πρέπει να γίνει με ευρεία συναίνεση και να υπηρετείται με συνέπεια ανεξαρτήτως εκλογικών κύκλων και πολιτικών αλλαγών».

«Πιστεύουμε ακράδαντα πως με το κατάλληλο περιβάλλον και στοχευμένες πολιτικές, η ελληνική βιομηχανία έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, μπορεί να πετύχει περισσότερα, με πολύ πιο θετικές επιπτώσεις στα εισοδήματα και στην απασχόληση, συμβάλλοντας περισσότερο στην άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης», σημειώνει εξάλλου ο Κώστας Θέος, γενικός διευθυντής της «Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη».

«Είναι ενθαρρυντικό», αναφέρει ο κ. Θέος, «ότι τόσο η μελέτη της Εθνικής Τράπεζας όσο και τα μηνιαία στοιχεία που δημοσιεύονται από τον ΙΟΒΕ αποτυπώνουν θετικές τάσεις και προοπτικές για την ελληνική βιομηχανία. Οφείλουμε ωστόσο να επισημάνουμε πως αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως των τεράστιων προσπαθειών προσαρμογής, εξωστρέφειας και επενδύσεων που στις σκληρές συνθήκες της κρίσης έκαναν οι παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας.

Ο ανοδικός κύκλος στον οποίον βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία συμβάλει και αυτός θετικά, αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Η χώρα έχει ακόμα πολλά να κάνει έτσι ώστε η έξοδος από την κρίση να είναι διατηρήσιμη, χωρίς πισωγυρίσματα. Το κλειδί για μια βιώσιμη οικονομία και για την ανάπτυξη είναι η ανταγωνιστική εξωστρεφής ελληνική παραγωγή».

«Η Ευρώπη δίνει πια μεγάλη έμφαση στη βιομηχανία της και δείχνει το δρόμο που πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε. Σε ευθυγράμμιση με την προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ έχει προτείνει, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και τους περιφερειακούς και κλαδικούς βιομηχανικούς συνδέσμους, να υιοθετηθεί συναινετικά μια εθνική στρατηγική για τη βιομηχανία που θα θέτει ως στόχο την αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020 και στο 15% μεσοπρόθεσμα», καταλήγει.

Πηγή: link

10
May

Αύξηση 1,1% της βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο

Ανοδικά σε ετήσια και μηνιαία βάση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή τον Μάρτιο, ωστόσο στο α’ τρίμηνο παρουσίασε μικρή μείωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μηνός Μαρτίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,1%, ενώ σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2018 ήταν αυξημένος κατά 2,5%. 

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ήταν μειωμένος κατά 0,6%. 

Η αύξηση σε ετήσια βάση κατά 1,1% του δείκτη τον Μάρτιο προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

-Κατά 15% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού

2. Από τη μείωση:

-Κατά 10,2% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων-Λατομείων

-Κατά 1,1% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών

-Κατά 2,2% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Η μείωση που σημειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση:

-Κατά 1,8% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων-Λατομείων

-Κατά 7,3% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού

-Κατά 3,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από την αύξηση:

-Κατά 1,7% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών.

Πηγή: link

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close