27/02/2018

27
Feb

Ρύθμιση – ανάσα για τα δάνεια της πρώην ΑΤΕ

Στην οικονομική «ανακούφιση» χιλιάδων αγροτών δανειοληπτών αγροτών και κτηνοτρόφων αναμένεται να οδηγήσει η κυβερνητική πρωτοβουλία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλη Κόκκαλη, σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται για πρώτη φορά δυνατότητα διευθέτησης των οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα με ευνοϊκούς όρους, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη την βιώσιμη οικονομική δυνατότητα εκάστου δανειολήπτη βάσει των τρεχουσών προσωπικών περιουσιακών στοιχείων και της εισοδηματικής ικανότητάς του.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημαντική καινοτομία του προγράμματος ρύθμισης / συμβιβασμού αποτελεί και η εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τα πανωτόκια (Ν.3259/2004) επί του οφειλομένου ποσού, ώστε η ρύθμιση να αφορά στο εναπομείναν καθαρό λογιστικό υπόλοιπο.

Συγκεκριμένα, για τη διαμόρφωση του οφειλομένου ποσού από τον εκάστοτε δανειολήπτη, θα λαμβάνονται υπόψιν αφενός μεν το ύψος της οφειλής και η εξασφάλιση του χρέους του, μέσω ιδίως των εμπραγμάτων ασφαλειών, αφετέρου δε η τρέχουσα ατομική περιουσιακή κατάσταση του κάθε ενδιαφερομένου όπως θα προκύπτει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά του, με στόχο την βιώσιμη λύση της ρύθμισης και την ανταπόκριση της κάθε ξεχωριστής αίτησης στα ατομικά δεδομένα κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης για παράδειγμα, οφειλέτης με ύψος δανείου 100.000 ευρώ, ο οποίος οφείλει ακόμη 85.000 ευρώ στο πιστωτικό ίδρυμα και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει την οφειλή του αυτή μερικώς, ήτοι πάνω από 70% έως 140% του ληφθέντος κεφαλαίου, μπορεί να οδηγηθεί σε έκπτωση έως και 15% επί του λογιστικού υπολοίπου.

Ενώ ο συμβιβασμός με την ίδια εμπράγματη εξασφάλιση και για οφειλή έως 20.000 ευρώ, μπορεί να οδηγήσει τον οφειλέτη σε έκπτωση έως και του 40% του λογιστικού υπολοίπου του, ήτοι ποσού 8.000 ευρώ.

Αναφορικά δε με οφειλή ίση ή πάνω των 20.000 ευρώ, με εμπράγματη εξασφάλιση πάνω από το 70% έως και 140% του ληφθέντος ποσού, ο οφειλέτης δύναται να συμβιβαστεί και να πετύχει έκπτωση μέχρι και του 30% του λογιστικού υπολοίπου.

Επίσης η ρύθμιση αφορά και σε οφειλές ανεπαρκώς εξασφαλισμένες ή και χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, των οποίων η εξόφληση θα αφορά μόνο στο 60% του λογιστικού υπολοίπου και έκπτωση του 40%, εφόσον ο συγκεκριμένος οφειλέτης αδυνατεί να παράσχει κάποια εξασφάλιση και ταυτόχρονα από τα οικονομικά του δεδομένα δεν παρέχονται εχέγγυα βιώσιμης λύσης μιας ενδεχόμενης ρύθμισης.

Εάν δε ο ίδιος πιο πάνω οφειλέτης προβεί σε συμβιβασμό θα επωφεληθεί της έκπτωσης, η οποία δύναται να φτάσει έως και στο 60% του οφειλομένου λογιστικού υπολοίπου για οφειλή έως 20.000 ευρώ και σε έκπτωση έως και 60%, για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ εφόσον έχουν εξαντληθεί περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης και δεν τεκμαίρεται από τα οικονομικά του στοιχεία βιώσιμη λύση της ρύθμισης. άρα οφειλέτης που χρωστάει καθαρό υπόλοιπο 100.000 ευρώ χωρίς ή με ανεπαρκή εξασφάλιση θα επωφεληθεί της έκπτωσης μέχρι και του ποσού των 60.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως τόσο στο πλαίσιο της ρύθμισης όσο και του συμβιβασμού επέρχεται πλήρης διαγραφή των εξωλογιστικών τόκων.

Το παρόν πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για έξι μήνες από 1η Μαΐου 2018 και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σε δήλωσή του ο κ. Κόκκαλης τόνισε τα εξής: «Οι συγκεκριμένες νέες ρυθμίσεις για τις οφειλές αγροτών και κτηνοτρόφων στην πρώην Αγροτική Τράπεζα, έρχονται να λύσουν με ρεαλιστικό τρόπο ένα μείζον πρόβλημα που ταλάνιζε χιλιάδες αγροτικές οικογένειες, αλλά και τον ίδιο τον πρωτογενή τομέα εν γένει.

Οι ρυθμίσεις αυτές, ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται χιλιάδες αγρότες – κτηνοτρόφοι και φέρουν και την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδας. Δυστυχώς με την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας, βρέθηκαν σε μία μακροχρόνια και ιδιότυπη ομηρεία άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι όμως από σήμερα, μπορούν να κάνουν ένα νέο παραγωγικό ξεκίνημα, με την ευνοϊκή διευθέτηση των οφειλών τους.

Σήμερα μπορούν να ρυθμίσουν το δάνειό τους στο μέτρο των δυνατοτήτων τους κι εφόσον η οικονομική τους κατάσταση δεν είναι καλή, να τύχουν ακόμη και διαγραφής χρέους»

Πηγή: link

27
Feb

Ρυθμίσεις δανείων… για κλάματα!

Αυστηρή κριτική στις τραπεζικές διοικήσεις για την αναποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πολλές από τις ρυθμίσεις που συμφωνούνται ανάμεσα στις τράπεζες και στους δανειολήπτες «σκάνε» μέσα σε ένα τρίμηνο!

Από το 2011, όταν είχε διενεργηθεί ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος της BlackRock στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών, είχε διαπιστωθεί ότι οι τράπεζες πρόσφεραν στους οφειλέτες ρυθμίσεις της… κακιάς ώρας, που μόνο στόχο είχαν να μεταφέρουν το πρόβλημα της μη εξυπηρέτησης δανείων σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, με την ελπίδα ότι η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών θα έδινε από μόνη της λύση στο ζήτημα των «κόκκινων» δανείων.

Επτά χρόνια μετά, η Τράπεζα της Ελλάδος, στην Έκθεση του Διοικητή, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, αφήνει, με το γνωστό τεχνοκρατικό/διπλωματικό της τρόπο πολλές αιχμές κατά των τραπεζικών διοικήσεων, σε ό,τι αφορά τον κρίσιμο τομέα της ενεργητικής αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων.

Η ΤτΕ σημειώνει ως θετικό στοιχείο το γεγονός ότι οι τράπεζες «εφαρμόζουν πλέον κατά πρώτο λόγο λύσεις ρυθμίσεων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα», αλλά σημειώνει ότι το «μενού» επιλογών που προσφέρονται στους δανειολήπτες είναι πολύ περιορισμένο, αφού «στην πλειονότητα των περιπτώσεων επιλέγεται μόνο η λύση της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής, και δευτερευόντως οριστικής διευθέτησης, με έμφαση στη διαγραφή δανείων» (σ.σ.: στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι πλειστηριασμοί).

«Οι δύο αυτές κατηγορίες ρυθμίσεων συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν μερίδιο επί του συνόλου των λύσεων ελαφρώς άνω του 60%», αναφέρει η ΤτΕ, με κάποια δόση απογοήτευσης.

Σε άλλο σημείο της έκθεσης μνημονεύονται στοιχεία που «δημιουργούν προβληματισμό», όπως αναφέρει η ΤτΕ:

Α) Το ήμισυ σχεδόν των δανείων με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καταγγελμένες απαιτήσεις) αφορούν περιπτώσεις με καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο ετών (σ.σ.: δηλαδή, πρόκειται για δάνεια που είναι πια πολύ δύσκολο να «θεραπευθούν»).

Β) Σημαντικό ποσοστό των δανείων που είχαν τεθεί σε καθεστώς ρύθμισης (“forborne exposures”) εμφανίζουν εκ νέου καθυστέρηση. Ειδικότερα, περίπου στο 42% των ρυθμίσεων βραχυπρόθεσμου τύπου και στο 32% εκείνων μακροπρόθεσμου τύπου, η καθυστέρηση εμφανίζεται μόλις ένα τρίμηνο μετά την εφαρμογή της ρύθμισης.

Πρόκειται για σαφή ένδειξη της δραματικής αποτυχίας των τραπεζών, ύστερα μάλιστα από τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης, να «μετρήσουν» σωστά την οικονομική δυνατότητα των πελατών τους και να καταλήξουν σε βιώσιμες ρυθμίσεις, κάτι που προκαλεί σοβαρό προβληματισμό για τη συνέχεια της προσπάθειας μείωσης των «κόκκινων» δανείων.

Η ΤτΕ σημειώνει, επίσης με κάποια δόση απογοήτευσης, ότι «η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων δεν εμφανίζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», παρότι έχουν βελτιωθεί οι οικονομικές συνθήκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δείκτης εξυγίανσης (cure rate), δηλαδή το μερίδιο του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων (όπως είχε διαμορφωθεί στο τέλος του 2016) που άρχισε να εξυπηρετείται κανονικά ξανά εντός του 2017, παραμένει χαμηλότερος του δείκτη αθέτησης (default rate), δηλαδή του ποσοστού του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο οποίο αντιστοιχούν τα δάνεια που άρχισαν να παρουσιάζουν καθυστέρηση (άνω των 90 ημερών) εντός του 2017.

Η απραξία κοστίζει

Μάλιστα, η ΤτΕ «μέτρησε», με ειδικό οικονομετρικό υπόδειγμα, πόσο μπορεί να μειωθεί το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μόνο από τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, δηλαδή με την υπόθεση ότι οι τράπεζες θα σταματήσουν εντελώς την ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων.

Ο υπολογισμός αυτός οδηγεί σε ένα επικίνδυνο συμπέρασμα: αν δεν προσπαθήσουν οι ίδιες οι τράπεζες να μειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια, στο τέλος του 2019 θα εμφανισθεί μια απόκλιση περίπου 9 δισ. ευρώ,  σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους.

«Συνεπώς», τονίζει η ΤτΕ, «στην περίπτωση που οι τράπεζες επαναπαυθούν στις θετικές προβλέψεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη και κωλυσιεργήσουν στην εφαρμογή ενεργητικών μεθόδων διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, θα θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των ΜΕΑ, η επίτευξη του οποίου είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το αύριο του τραπεζικού τομέα και της ελληνικής οικονομίας».

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΤτΕ προτρέπει τις εμπορικές τράπεζες «να εντείνουν τις προσπάθειές τους στην κατεύθυνση της πιο ενεργού και αποτελεσματικής διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μέσω της παροχής στοχευόμενων λύσεων αναδιάρθρωσης δανείων, λαμβάνοντας υπόψη και την πραγματική ικανότητα αποπληρωμής από πλευράς των δανειοληπτών».

Πηγή: link

27
Feb

Γιατί ο Γιάννης Στουρνάρας βάζει τρικλοποδιές στην καθαρή έξοδο

Περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις της κυβέρνησης με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα αναμένεται στους επόμενους μήνες, όσο πλησιάζει η ημερομηνία εξόδου της χώρας από το μνημόνιο.

Άλλωστε, για πρώτη φορά στη μακραίωνη ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος, υπήρξε διαφοροποίηση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας στελέχους της ΤτΕ, με τη «γραμμή» του διοικητή και αυτό συνέβη στην χθεσινή συνέλευση.

Αναλυτικότερα, ο κεντρικός τραπεζίτης επιμένει να διαφοροποιείται από την επίσημη κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης και θεωρεί πως η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει από τους θεσμούς τη λύση της προληπτικής γραμμής στήριξης, που σημαίνει νέο μνημόνιο με συνεχείς ελέγχους αξιολογήσεις  και προαπαιτούμενα.

Η Κυβέρνηση έχει επιλέξει την «καθαρή έξοδο» με τον σχηματισμό αποθεματικού ασφαλείας, ύψους 15-20 δισ. ευρώ, που θα λειτουργεί ως ασφάλεια εάν συναντήσει δυσκολίες στην άντληση κεφαλαίων από τις αγορές.

Ωστόσο, η διαφοροποίηση του κεντρικού τραπεζίτη καθίσταται επικίνδυνη, στο δρόμο για την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο, μετά από μια οκταετία, καθώς οι απόψεις του, λόγω της θέσης του επηρεάζουν τις αγορές και τους θεσμούς. Ήδη στη γραμμή του, φέρεται να κινείται και ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, αν και δεν το έχει δηλώσει ανοιχτά.

Παρατηρείται το φαινόμενο, οι υπόλοιποι θεσμοί, Κομισιόν και ESM, αλλά και ξένοι οίκοι όπως η Moody’s, η Fitch, η S&P και η UBS, προκρίνουν την καθαρή έξοδο και ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης να είναι αντίθετος.

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η επιμονή του κ. Στουρνάρα στην προληπτική γραμμή στήριξης, δηλαδή στην παράταση του μνημονίου, δεν οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους αλλά σε υποκειμενικούς. Όπως τονίζουν, εάν η χώρα εξέλθει του μνημονίου με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αυτό θα σημάνει μια τεράστια ήττα του παλαιού κομματικού συστήματος, αλλά και του ιδίου προσωπικά. Υπενθυμίζουν ότι ο ίδιος ο διοικητής της ΤτΕ υπήρξε υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά στη βαθιά μνημονιακή περίοδο για μια διετία, από τον Ιούλιο του 2012 έως και τον Ιούλιο του 2014.

Στο πλαίσιο αυτό, φοβούνται ότι, όσο θα προχωρούν οι συζητήσεις με τους θεσμούς για το πλαίσιο εξόδου από το μνημόνιο, θα υπάρξουν «τρικλοποδιές» από την ΤτΕ.

Πρώτη φορά ανοιχτή διαφωνία

στελεχών της ΤτΕ

Στη χθεσινή 85η Ετήσια Συνέλευση της ΤτΕ και ενώ στην ομιλία του ο κ. Στουρνάρας επανέλαβε τη θέση του για την προληπτική γραμμή, του απάντησαν, λίγο αργότερα, σε έντονο ύφος ο γ.γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης.

Ωστόσο ο κ. Κουτεντάκης είναι στέλεχος άλλου δημόσιου οργανισμού και συγκεκριμένα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αλλά πιο σκληρή απάντηση δόθηκε από το στέλεχος του ίδια της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόκειται για το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ, Γρηγόρη Στεργιούλη, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και CEO των ΕΛΠΕ.

Στην ομιλία του τόνισε πως «για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια επιτροπείας η χώρα βρίσκεται στο κατώφλι της εξόδου από τη οκταετή μνημονιακή περίοδο», για να προσθέσει ότι «συμμερίζομαι απόλυτα τους προβληματισμούς και την καλοπροαίρετη τεχνική προσέγγιση του κ. Διοικητή για την εξέταση, εάν υπάρχει ανάγκη, ενός νέου προληπτικού προγράμματος στήριξης, πρακτικά ενός νέου μνημονίου, μετά τη λήξη του υπάρχοντος τρίτου προγράμματος του ESM».

Ωστόσο τόνισε ότι «υπάρχουν κύκλοι που επενδύουν δυνητικά στην άποψη αυτή, με στόχο τη διαιώνιση του μνημονιακού καθεστώτος και τη συνέχιση της επιτροπείας και της εξάρτησης», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ, και υπογράμμισε ότι «η πιθανή εκμετάλλευση αυτού του προβληματισμού, μπορεί να δημιουργήσει αναίτια αβεβαιότητα στην εθνική προσπάθεια, με κίνδυνο την ακύρωση της πορείας εξόδου από τα Μνημόνια, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών αναταράξεων στην περιοχή».

Είναι χαρακτηριστικό, ότι πρώην ηγετικό στέλεχος της ΤτΕ έλεγε, πως τέτοιου είδους διαφοροποίηση από την επίσημη θέση του διοικητή μέσα στη Γενική Συνέλευση από στέλεχος της ίδιας της ΤτΕ, δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά.

Αυξάνει την αβεβαιότητα

Ο κ. Κουτεντάκης στην ομιλία του εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με την πρόταση για «προληπτικό πρόγραμμα στήριξης» που διατυπώνει ο κ. Στουρνάρας.

«Η προσπάθεια ομαλής εξόδου δυσχεραίνει σημαντικά όταν η Κεντρική Τράπεζα της χώρας αμφισβητεί την επάρκεια της συμφωνημένης διαδικασίας και επαναφέρει το αίτημα για “προληπτικό πρόγραμμα στήριξης”», επισήμανε ο κ. Κουτεντάκης, σημειώνοντας ότι «η ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδας είναι απολύτως σεβαστή και θεσμικά κατοχυρωμένη και οι δηλώσεις του Κεντρικού Τραπεζίτη έχουν βαρύνουσα σημασία καθώς διαμορφώνουν προσδοκίες για την πορεία της χώρας». «Η συγκεκριμένη θέση για “προληπτικό πρόγραμμα στήριξης», υπογράμμισε, «δημιουργεί αντικειμενικά αμφιβολίες για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αυξάνει την αβεβαιότητα και δυσχεραίνει την ομαλή έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα».

Πηγή: link

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close