January 2018

30
Jan

Έρχονται «λυπητερές» για τα ανασφάλιστα οχήματα

Έρχονται «λυπητερές» για τα ανασφάλιστα οχήματα.Εντός του Φεβρουαρίου, και ειδικότερα μέχρι τα μέσα του μήνα, αναμένεται να έχουν ξεκινήσει οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ώστε να διαπιστωθούν οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων και να τους επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα μέσω Taxisnet.

Όπως αποκαλύπτει το enikonomia, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς τα ανασφάλιστα οχήματα ανέρχονται σε περίπου 600.000 και είναι εκείνοι που θα βρεθούν πρώτοι στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και θα τους επιβληθούν τα πρόστιμα.
Ειδικότερα μέχρι το τέλος του 2017 ήταν ασφαλισμένα 6 εκατ. οχήματα έναντι 5,6 εκατ. οχημάτων το 2016. Δηλαδή πέρυσι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οχήματα σημείωσαν αύξηση 7,09%.
Ωστόσο ο εν λόγο αριθμός απέχει πολύ από την πραγματικότητα της ΕΛΣΤΑΤ όπου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πρέπει να κυκλοφορούν 8 εκατ. οχήματα. Αν όντως τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι πραγματικά τότε κυκλοφορούν ανασφάλιστα πάνω από 2 εκατ. οχήματα!
Ωστόσο τα στελέχη της αγοράς εκτιμούν πως τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνουν οχήματα που βρίσκονται σε φορολογική ακινησία, αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά δεν έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας τους, κ.ά.
Προβληματισμός
Τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς είναι ιδιαίτερα προβληματισμένα από το γεγονός πως στα τέλη του καλοκαιριού πάνω από 500.000 ιδιοκτήτες οχημάτων έσπευσαν να τα ασφαλίσουν υπό τον φόβο των προστίμων και τώρα τα συμβόλαια αυτά είτε έχουν λήξει είτε ήγουν τις επόμενες ημέρες.
Επίσης υπάρχει ο φόβος να τα ασφαλίσουν μόνο για ένα τρίμηνο, ώστε να περάσει η «μπόρα» των προστίμων και να μην τους «πιάσει» η ηλεκτρονική διασταύρωση και μετά να μην ανανεώσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Άλλωστε μόλις δύο φορές το χρόνο θα γίνεται η διασταύρωση στοιχείων όπως ορίζει η εγκύκλιος οπότε παρά το γεγονός πως δεν θα δημοσιοποιείται η ημερομηνία διασταύρωσης των στοιχείων κάποιοι θεωρούν ότι θα το… μαθαίνουν.
Η πρώτη διασταύρωση – Τα πρόστιμα
Να υπενθυμίσουμε πως μετά την πρώτη διασταύρωση η ΑΑΔΕ είχε αποστείλει σε πάνω από 1,15 εκατ. ιδιοκτήτες πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα. Αποτέλεσμα ήταν λίγες ημέρες αργότερα να ακυρωθούν τα πρόστιμα και όσοι πρόλαβαν και πλήρωσαν τους έχουν επιστραφεί ήδη τα ποσά που έχουν καταβάλει.
Τα πρόστιμα που θα καλούνται να πληρώσουν οι παραβάτες ιδιοκτήτες κυμαίνονται:
• 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κυβικά εκατοστά.
• 150 ευρώ για δίκυκλα άνω των 251 κ.ε.
• 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κ.ε. και
• 250 ευρώ για αυτοκίνητα άνω των 1.000 κ.ε.
Πηγή: enikonomia.gr
30
Jan

Ανάσα για τη ρύθμιση χρεών έως 50.000 ευρώ για 600.000 ελεύθερους επαγγελματίες

Ανάσα για τη ρύθμιση χρεών έως 50.000 ευρώ για 600.000 ελεύθερους επαγγελματίε θα δώσει η ένταξη για τη ρύθμιση των χρεών τους στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, αναμένεται στις 5 – 10 Φεβρουαρίου.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν εξαιρεθεί πριν από ένα χρόνο από τη δυνατότητα της ρύθμισης των οφειλών τους σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ως αποτέλεσμα, εάν ένας ελεύθερος επαγγελματίας πήγαινε στην τράπεζα για να ρυθμίσει τα χρέη του, αυτή τον αντιμετώπιζε ως μισθωτό και διεκδικούσε ολόκληρη την οφειλή χωρίς “εκπτώσεις”, αφού δεν συνυπολόγιζε την υποχρέωση αποπληρωμής των χρεών του προς εφορία και ασφαλιστικό ταμείο. Πλέον, με την ένταξή τους στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και στη συνέχεια να απευθυνθούν στις τράπεζες για τη ρύθμιση των οφειλών τους σε αυτές, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας (ρύθμιση για την αποπληρωμή της οφειλής με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης).

Στην πράξη δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους από το εναπομείναν της αφαίρεσης των εξόδων από τα έσοδα. Ως εισόδημα του οφειλέτη ελεύθερου επαγγελματία θα ορίζεται το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης.

Στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας θα μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του γεννήθηκαν έως τις 31/12/2016 σε 120 δόσεις και με “κούρεμα” οφειλής, ενώ για τα χρέη 2017 και 2018 υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σε 12 δόσεις.

Αναφορικά με τα κριτήρια υπαγωγής, ισχύουν τα εξής:

Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, επιπλέον του ανωτέρω κριτηρίου, θα πρέπει ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα, να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της οφειλής που ζητείται να ρυθμιστεί.

Σχετικά με τον τρόπο αποπληρωμής προβλέπεται ότι για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ θα ισχύει μέγιστος αριθμός 120 δόσεων. Για οφειλές έως 3.000 ευρώ, ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 36. Εφόσον το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

Ειδικότερα, για τη ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ, προβλέπεται μέγιστος αριθμός 120 δόσεων, με διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Το ελάχιστο ποσό της δόσης δεν μπορεί να είναι κάτω από 50 ευρώ.

Για τις οφειλές έως 3.000 ευρώ, ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 36 και δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Ελάχιστο ποσό δόσης είναι επίσης τα 50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ΚΕΑΟ μπορεί να απορρίψει αίτηση για ρύθμιση σε περίπτωση που διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο. Όπως επίσης, δεν προτείνει ρύθμιση για συνολική οφειλή προς αυτό που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής. Στον αντίποδα, μπορεί να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς τη συνδρομή των κριτηρίων βιωσιμότητας εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιμο.

Η ρύθμιση θα χάνεται και άρα το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο θα καθίσταται εκ νέου απαιτητό, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:

α. μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις δόσεις,

β. παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,

γ. παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Πηγή: link

 

30
Jan

ΗΠΑ: Πρόστιμα $40 εκατ. σε 3 τράπεζες για spoofing στα futures

ΗΠΑ: Πρόστιμα $40 εκατ. σε 3 τράπεζες για spoofing στα futures.Πρόστιμο συνολικού ύψους 40 εκατ. δολαρίων επέβαλαν οι αμερικανικές αρχές σε τρεις ευρωπαϊκές τράπεζες προκειμένου να διακανονιστούν οι κατηγορίες για «spoofing» στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η Commodity Futures Trading Commission ανακοίνωσε τον διακανονισμό χθες Δευτέρα, με την Deutsche Bank να καλείται να πληρώσει πρόστιμα και αποζημιώσεις ύψους 30 εκατ. δολαρίων, την UBS 15 εκατ. δολάρια και την HSBC 1,6 εκατ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε κατηγορίες σε οκτώ άτομα για τον υποτιθέμενο ρόλο τους στην υπόθεση spoofing, πέντε εκ των οποίων συνελήφθησαν χθες.

Το spoofing αφορά σε εικονικές παραγγελίες που γίνονται προκειμένου να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ουσιαστικής προσφοράς ή ζήτησης, η οποία κινεί τις τιμές. Στη συνέχεια οι υπολογιστές ακυρώνουν τις παραγγελίες προτού αυτές εκτελεστούν, επιτρέποντας στον spoofer να εκμεταλλευτεί προς ίδιον όφελος την χειραγώγηση των τιμών.

Πηγή: link

29
Jan

Φράτσερ: Θα υπάρξει “κούρεμα” του ελληνικού χρέους φέτος – Ο Σόιμπλε εξαπάτησε τους Γερμανούς

Φράτσερ: Θα υπάρξει “κούρεμα” του ελληνικού χρέους φέτος – Ο Σόιμπλε εξαπάτησε τους Γερμανούς.O Πρόεδρος του γερμανικού οικονομικού ιδρύματος DIW (Deutsches Institut fuer Wirtschaftsordnung), Μάρτσελ Φράτσερ, κατηγόρησε τον τέως υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, για συνειδητή εξαπάτηση των ψηφοφόρων στο θέμα του κουρέματος του ελληνικού χρέους.

Σε συνέντευξή του, ο Φράτσερ είπε ότι κατά τη γνώμη του υπήρξε πριν από τις γερμανικές εκλογές συμφωνία του Σόιμπλε και των άλλων πιστωτών να μη γίνεται αναφορά σε κούρεμα χρέους, επειδή αυτό θα είχε μεγάλο εκλογικό κόστος. Είναι σαφές, πρόσθεσε, ότι το 2018 θα υπάρξει κούρεμα του ελληνικού χρέους.

«Δεν θα το αποκαλούν έτσι, επειδή η υπόσχεση ήταν ότι δεν θα υπάρξει κούρεμα χρέους», είπε ο Φράτσερ. Θα γίνει λόγος για αναδιάρθρωση του χρέους, ίσως θα μειωθούν οι τόκοι ή θα συμφωνηθούν μεγαλύτερες περίοδοι αποπληρωμής, σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτά είναι λίγο – πολύ το ίδιο με ένα κούρεμα χρέους.

Η γερμανική κυβέρνηση υποσχόταν πάντα στους πολίτες της χώρας ότι δεν θα υπάρξει κούρεμα χρέους, δήλωσε ο Φράτσερ. Κανείς, είπε, μπορεί να επιμένει σε αυτό, «μόνο που τότε δεν θα λάβει τίποτε πίσω (από τα δάνεια που έχει δώσει)». Και είναι βέβαια καλύτερο, να δοθεί στους Έλληνες τώρα μία μικρή άφεση χρέους, ώστε η ελληνική οικονομία να μπορεί να αναπτυχθεί και πάλι, «ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί το υπόλοιπο χρέος».

Ο Φράτσερ είπε ότι συμπαθεί τον Σόιμπλε, αλλά τόνισε ότι έκανε και αυτός, όπως όλοι, ένα λάθος. Η απαίτησή του να διώξει την Ελλάδα από το ευρώ ήταν ένα τέτοιο λάθος, είπε.

Πηγή πληροφοριών: finanzen.net

29
Jan

HSBC: Ποιοι και γιατί αγόρασαν καλυμμένα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών

HSBC: Ποιοι και γιατί αγόρασαν καλυμμένα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών.Τα καλυμμένα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών επωφελήθηκαν από την πτώση των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, διαπιστώνει η HSBC σε σημερινή της ανάλυση για την αγορά καλυμμένων ομολόγων της ευρωζώνης, εξηγώντας παράλληλα γιατί η έκδοση της Alpha Βank είχε πολύ αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Από την αρχή του έτους έχουν εκδοθεί καλυμμένα ομόλογα ύψους 25,5 δισ. ευρώ στην ευρωζώνη και παρά την υψηλή αυτή προσφορά, τα spread των καλυμμένων ομολόγων δεν έχουν αντιδράσει μέχρι τώρα και κινούνται σταθεροποιητικά τις τελευταίες εβδομάδες, όπως αναφέρει η HSBC.

Συγκεκριμένα, οι ακαθάριστες αγορές μέσω του προγράμματος CBPP3 το 2018 διαμορφώνονται στα 6 δισ. ευρώ, από τα οποία, σύμφωνα με υπολογισμούς της HSBC, περίπου τα 5 δισ. ευρώ διενεργήθηκαν στην πρωτογενή αγορά. Επίσης σημειώθηκαν εκροές ύψους 13 δισ. ευρώ. Ο αντίκτυπος του free float στην αγορά καλυμμένων ομολόγων ήταν στην πραγματικότητα μικρότερος από την πολύ υψηλή ακαθάριστη προσφορά.

Όπως σημειώνει η τράπεζα, το περιβάλλον των σταθερών spreads σε συνδυασμό με τα χαμηλά premiums των νέων εκδόσεων σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα spreads των νέων εκδόσεων του φετινού έτους παρέμειναν γενικά αμετάβλητα από τα επίπεδα έκδοσής τους.

Το καλυμμένο ομόλογο της Alpha Bank ήταν η μόνη αξιοσημείωτη εξαίρεση. Η περιορισμένη υπεραπόδοση στη δευτερογενή αγορά οδηγήθηκε από την υψηλή ζήτηση για καλυμμένα ομόλογα, η οποία επέτρεψε στους εκδότες να τιμολογήσουν τα ομόλογα τους αρκετές μονάδες βάσης εντός των αρχικών εκτιμήσεών τους για τις τιμές, με αποτέλεσμα χαμηλά premiums στις νέες εκδόσεις και περιορισμό της υπεραπόδοσης.

Η HSBC αναμένει ότι η κινητικότητα στην πρωτογενή αγορά θα παραμείνει αυξημένη κατά τους επόμενους δύο μήνες, καθώς πολλοί εκδότες ανησυχούν ότι η ΕΚΤ ενδέχεται να σταματήσει τις καθαρές αγορές τον Σεπτέμβριο του 2018.

Έτσι, η τράπεζα εκτιμά ότι πολλοί από αυτούς θα προσπαθήσουν να πάρουν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης πριν από το καλοκαίρι και αυτό θα ασκήσει κάποια πίεση στα spreads καλυμμένων ομολόγων τους επόμενους μήνες και σε αυτό βασίζεται η ελαφρώς bearish στάση της HSBC στον κλάδο.

Η Alpha Bank εξέδωσε καλυμμένο ομόλογο 5 ετών, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση ήταν ισχυρή, με το βιβλίο προσφορών να υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ, επιτρέποντας στον εκδότη να φέρει την απόδοση στο 2,75%, που ήταν εντός των αρχικών εκτιμήσεων για επιτόκια στην περιοχή του 3%.

Η κατανομή της ζήτησης για τα καλυμμένα ελληνικά ομόλογα ανά περιοχή και τύπο επενδυτή

Όπως επισημαίνει η HSBC, η εικόνα της ζήτησης για τα τρία πρόσφατα καλυμμένα ομόλογα που εξέδωσαν η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Alpha Bank είχε ως εξής:

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η πολύ ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας ξεχωρίζει αφού κάλυψε σχεδόν το ήμισυ της προσφοράς. Εκτός από την εγχώρια προσφορά, υπήρξε επίσης καλή ζήτηση από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, καθώς και την Ιταλία.

 

Η κατανομή ανά τύπο επενδυτή δείχνει ότι οι asset managers αντιπροσώπευαν ένα εντυπωσιακό 52%, ακολουθούμενoι από τις τράπεζες. Το υψηλό ποσοστό των hedge funds στο επίπεδο του 12% εξηγεί εν μέρει το υψηλό μερίδιο της Μεγάλης Βρετανίας / Ιρλανδίας.

Η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες για τις δύο πρώτες συμφωνίες ήταν σχετικά χαμηλή, κυρίως λόγω του ότι τα δύο πρώτα ελληνικά καλυμμένα ομόλογα θα χάσουν την επιλεξιμότητά τους για το CBPP3.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της ΕΚΤ που θα ισχύουν από τον Φεβρουάριο του 2018, τα καλυμμένα ομόλογα CPT από εκδότες με χαμηλή αξιολόγηση (κάτω του επενδυτικού βαθμού) δεν θα είναι πλέον κατάλληλα για το πρόγραμμα CBPP3. Ωστόσο, η έκδοση της Alpha Bank είναι επιλέξιμη για το CBPP3 και το Ευρωσύστημα μπορεί να αγοράσει έως και 30% (και όχι το όριο του 70% που ισχύει για τα καλυμμένα ομόλογα επενδυτικής κατηγορίας). Σύμφωνα με το Bloomberg, οι συμμετοχές των κεντρικών τραπεζών και των επίσημων ιδρυμάτων στο ομόλογο της Alpha Bank ήταν 20% – έναντι 11% και 5% στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank αντίστοιχα.

 

Μετά την έκδοση στο 2,75%, το καλυμμένο ομόλογο της Alpha Bank έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου 30 μ.β. στο 2,45% την Παρασκευή, όπως σημειώνει η τράπεζα. Τα ελληνικά καλυμμένα ομόλογα επωφελήθηκαν από την πτώση των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με τα spreads τους να έχουν μειωθεί κατά 80μ.β-100μ.β από τον Οκτώβριο του 2017, επισημαίνει η HSBC.

Πηγή: capital.gr

29
Jan

Πως προστατεύεται η πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασμούς

Πώς προστατεύεται η πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασμούς.Με έγγραφό της η Γενική Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή που κατατέθηκε στη Βουλή παρουσιάζει αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους προστατεύεται η πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασμούς.

Το έγγραφο αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα:

Ι. Προστασία κύριας κατοικίας υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Η προστασία της κύριας κατοικίας εξακολουθεί να ισχύει για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, μέσω της υπαγωγής τους στο ν.3869/2010, ο οποίος κατόπιν των τροποποιήσεων του με τους ν.4336/15 και ν. 4346/15 και τις προϋποθέσεις που αυτοί θέτουν και σε συνδυασμό με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και την με αρ. πρωτ. 130377/15 ΚΥΑ, παρέχει απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ) αλλά και για οφειλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, αμέσως μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με τα άρθρα 78 έως 95 του Υποκεφαλαίου Δ’ του ν.4389/2016, συστήθηκε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δανειοληπτών σε θέματα διαχείρισης χρέους και ενδεχόμενης υπαγωγής τους στο ν.3869/10.

Παράλληλα, με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συν. 195/1/29.07.2016, ΦΕΚ Β’ 2376), με την οποία θεσπίστηκε η «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4424/2013», καθιερώνονται γενικές αρχές συμπεριφοράς τόσο για τα υπόχρεα ιδρύματα όσο και για τους δανειολήπτες, με στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη.

Στον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας, μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του και διακρίνονται εμφανώς οι διαδικασίες επίλυσης καθυστερήσεων, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (σχετ. διάταξη περί χειρισμού δανειοληπτών που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες).

ΙΙ. Νόμος «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 62/3.5.2017).
Ο Νόμος 4469/2017 ρυθμίζει τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.
Ωστόσο, τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του εν λόγω νόμου δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας.

Από τον περασμένο Μάρτιο έως σήμερα, έχουν λειτουργήσει δεκαεπτά (17) γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο που αφορά το πρόβλημα της υπερχρέωσης.

Μέσω των εν λόγω γραφείων ενημέρωσης παρέχεται ενημέρωση σχετικά με:
α) τη δυνατότητα εξωδικαστικής παρέμβασης από Ενώσεις Καταναλωτών, Διαμεσολαβητές, αλλά και θεσμικούς παράγοντες που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού,
β) τα θεσμικά εργαλεία ρύθμισης οφειλών, ήτοι ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών (για φυσικά πρόσωπα με τραπεζικά δάνεια) και ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (για επιχειρήσεις και χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και λοιπά χρέη), ο οποίος παρέχει ιδιαίτερα κίνητρα ρύθμισης δημοσίων και ασφαλιστικών οφειλών, και
γ) τις διαδικασίες αναφορικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας που περιλαμβάνει ο αναθεωρημένος Ν. Κατσέλη (Ν. Σταθάκη) για το σύνολο των χρεών των ευάλωτων -και μη- κοινωνικών ομάδων.

ΙΙΙ. Στο δεύτερο έγγραφο που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Φ. Κουρμούσης αναφέρονται τα εξής:

1. Οι συμβολαιογράφοι γνωρίζουν αν ένα ακίνητο που εκπλειστηριάζουν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή όχι, καθώς μόλις ο δανειολήπτης κάνει αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη – Σταθάκη, αυτή κοινοποιείται στην τράπεζα και στο συμβολαιογράφο. Άρα είναι σαφές αν πρόκειται για πρώτη κατοικία, ακόμα κι αν αυτό δηλωθεί την ημέρα του πλειστηριασμού.

2. Η διαδικασία που καταλήγει με τον πλειστηριασμό έχει αρκετά πρότερα στάδια, με αποτέλεσμα, ελλείψει γνώσης επί αυτών, να γίνεται παρερμηνεία των στοιχείων και να οδηγεί σε συμπεράσματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα τα στοιχεία που αναρτώνται στον ιστοτόπο του Ταμείου Νομικών / ΕΦΚΑ αφορούν τους προγραμματισμένους πλειστηριασμούς, οι οποίοι έχουν αναγγελθεί να γίνουν σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν καταλήγουν να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.eauction.gr (ανεξάρτητα αν πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ή πλειστηριασμό που θα διενεργηθεί σε Ειρηνοδικείο), ενώ ακόμα και μεταξύ αυτών που αναρτώνται, πολλοί τελικά δεν διενεργούνται κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία. Οι πλειστηριασμοί κατοικιών που τελικά διενεργούνται δεν αφορούν δανειολήπτες που έχουν κάνει αίτηση ή έχουν ήδη ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη – Σταθάκη, το οποίο συνεπάγεται ότι:

i. οι κατοικίες αυτές δεν αποτελούν πρώτη κατοικία (εκτός αν αυτή έχει υψηλή αξία)
ii. οι δανειολήπτες αυτοί διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε απευθείας διαπραγμάτευση με την τράπεζα, δηλαδή η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής τους ξεπερνά τις ελάχιστες εύλογες δαπάνες διαβίωσης
iii. οι δανειολήπτες αυτοί διαθέτουν λοιπή κινητή ή ακίνητη περιουσία, η οποία δύναται να αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή των οφειλών τους.

3. Οι βελτιώσεις που επέφερε ο Νόμος Σταθάκη στο Νόμο Κατσέλη, δημιούργησαν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας για τη μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών, το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

4. Για μια μεταβατική διετή περίοδο (2016-17) εξασφαλίστηκε καθεστώς προστασίας από την πώληση στεγαστικών δανείων σε funds σχεδόν για το σύνολο των δανειοληπτών. Η προστασία αυτή ήταν απαραίτητη, με σκοπό να διαμορφωθεί πρώτα το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε η πώληση δανείων σε funds να μην συνεπάγεται οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή για το δανειολήπτη, είτε ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης είτε ως προς το θεσμικό πλαίσιο που τον καλύπτει και φυσικά ως προς το καθεστώς προστασίας, εφόσον έχει ενταχθεί σε αυτό. Πλέον έχουν τεθεί αυστηροί όροι και κανόνες λειτουργίας των funds με το ν. 4354/2015 και τις τροποποιήσεις του κατά το 2016, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δανειοληπτών, ενώ επιπρόσθετα τα funds αδειοδοτούνται και ελέγχονται για την τήρηση των ανωτέρω από την Τράπεζα της Ελλάδος.

5. Η εικόνα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων κατά την πρώτη – πιλοτική περίοδο λειτουργίας του είναι θετική. Καθώς συμπληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας, κάποιες από τις πρώτες υποθέσεις έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία, η οποία οδηγεί στην καταβολή περίπου του 10% της δόσης που προηγουμένως έπρεπε να καταβάλει ο δανειολήπτης, ενώ προβλέπεται και σημαντική διαγραφή χρέους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπαγωγή στον Μηχανισμό οδηγεί σε αναστολή καταδιωκτικών μέτρων, όπως οι πλειστηριασμοί ακινήτων και οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ότι η επιτυχής χρήση του έχει ως αποτέλεσμα τη ρύθμιση των οφειλών προς όλους τους πιστωτές και άρα την εξάλειψη οποιουδήποτε λόγου άσκησης καταδιωκτικών μέτρων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι αν δεν προκύψει συμφωνία στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού, ο οφειλέτης δικαιούται να ρυθμίσει τα χρέη του σε διμερές επίπεδο, απευθείας μαζί με τους πιστωτές του. Ειδικά όσον αφορά στα δάνεια από τράπεζες, δύναται να τα ρυθμίσει μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, η εφαρμογή του οποίου εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών έως 50.000 € αφορά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, αφού οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις έχουν χρέη έως αυτό το όριο.

Οι συνοφειλέτες και εγγυητές έχουν εκ της υφιστάμενης νομοθεσίας πλήρη και αλληλέγγυα ευθύνη για την κάλυψη των οφειλών του πρωτο-οφειλέτη, ως εκ τούτου προσκαλούνται στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, με σκοπό την προστασία τους, εφόσον δεν έχουν επαρκή ικανότητα αποπληρωμής, όπως ρητά ορίζεται στο Νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού παράγραφος 5). Επιπρόσθετα οι συνοφειλέτες και εγγυητές, μπορούν και αυτοί να ενταχθούν στο Νόμο Κατσέλη – Σταθάκη και να λάβουν προστασία του εισοδήματος και της πρώτης κατοικίας τους, εφόσον δεν έχουν επαρκή ικανότητα αποπληρωμής

Δεδομένων αυτών διευκρινίζουμε ότι:
1. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των οφειλετών είναι ήδη σε ισχύ και οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους ένα ακόμα έτος για να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη – Σταθάκη. Πρόκειται για το αρτιότερο πλαίσιο προάσπισης της πρώτης κατοικίας στην Ευρώπη. Στόχος του είναι η ευρύτερη δυνατή κάλυψη όλων των κατηγοριών οφειλετών, που αδυνατούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις σωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις που τους προκάλεσαν η μακροχρόνια οικονομική κρίση, η εισοδηματική συρρίκνωση και άλλες απρόβλεπτες συνθήκες. Μεγαλύτερη εύνοια προβλέπεται για τους οικονομικά αδύναμους και κοινωνικά ευάλωτους οφειλέτες, με επιδότηση της δόσης για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας τους. Τέθηκαν ήδη και θα τεθούν ακόμη περισσότερες πρόνοιες αποφυγής της κακόβουλης χρήσης του πλαισίου, από άτομα που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους, αλλά το αποφεύγουν με δόλια μέσα.

Συγκεκριμένα, όλα τα φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, εγγυητές σε δάνεια τρίτων κλπ, μπορούν μέχρι την 31-12-2018 να καταθέσουν αίτηση για ένταξή τους στο Νόμο Κατσέλη – Σταθάκη, ζητώντας την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, καθώς και την προστασία ενός ελάχιστου εισοδήματος κάλυψης των ευλόγων δαπανών διαβίωσης.

Ασφαλώς, τα κριτήρια υπαγωγής των οφειλετών στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου μπορούν να κριθούν μόνο από ανεξάρτητο & αμερόληπτο φυσικό δικαστή που θα επιληφθεί της εκάστοτε υπόθεσης, χωρίς να είναι δυνατός ο -εκ των προτέρων- γενικός νομοθετικός προσδιορισμός της συνδρομής των κριτηρίων του νόμου στο πρόσωπο του κάθε οφειλέτη, δηλαδή τα εισοδηματικά και περιουσιακά δεδομένα σε συνδυασμό με τη συνδρομή πραγματικής αδυναμίας πληρωμών, ελλείψει δόλου, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ιδιαίτερων περιστάσεων, όπως προβλήματα υγείας ή αυξημένες οικογενειακές ανάγκες (όπως η κάλυψη προστατευόμενων μελών) κλπ.

2. Η κυβέρνηση μελετά και επεξεργάζεται την αξιοποίηση της τεχνολογίας με σκοπό την επιτάχυνση και τη θωράκιση της διαδικασίας ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής των αιτούντων στο Νόμο Κατσέλη -Σταθάκη, μέσα από την αυτοματοποίηση της διαδικασίας συλλογής των στοιχείων των οφειλών, καθώς και των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων. Στόχος είναι αφενός η απαλλαγή των οφειλετών από το βάρος συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, αφετέρου ο αποκλεισμός των στρατηγικών κακοπληρωτών από την υποβολή καταχρηστικών αιτήσεων, με σκοπό την εκμετάλλευση του θεσμικού πλαισίου προσωρινής προστασίας από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πηγή: enikonomia.gr

29
Jan

Έλεγχοι αλα… ΗΠΑ για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ

Έλεγχοι αλα… ΗΠΑ για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ.Βάση των ελέγχων νέας γενιάς που θα πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ το 2018 θα είναι ο εντοπισμός ύποπτων φοροδιαφυγής με τη χρήση των τεχνικών Ανάλυσης Ρευστότητας του φορολογούμενου στην οποία έχουν εντρυφήσει ιδιαιτέρως και με εντυπωσιακά αποτελέσματα οι ελεγκτές του αμερικάνικου IRS.

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη λογική ότι οποιαδήποτε υπέρβαση δαπανών σε σχέση με τα έσοδα ενός φορολογουμένου υποκρύπτει φοροδιαφυγή.

Στη λογική αυτή ο ελεγκτής προβαίνει σε ανάλυση ρευστότητας του ελεγχόμενου και προσδιορίζει από μόνος του το φορολογητέο εισόδημά του, αναλύοντας τα στοιχεία για όλα τα εισοδήματά του (φορολογητέα ή μη), τις αγορές και δαπάνες του (επαγγελματικές, προσωπικές και οικογενειακές), τα δάνεια και τις αυξήσεις ή μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων του (ακίνητα, μετοχές κ.λπ.). Όλα αυτά ελέγχονται ανά έτος, όπως επιτάσσουν και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στη βάση αυτή, εντοπίζοντας δαπάνες που υπερβαίνουν τις φανερές πηγές εσόδων, ο πολίτης θα ελέγχεται από τη φορολογική διοίκηση για εισοδήματα που προκύπτει πως υπερβαίνουν τα δηλωθέντα κάθε χρονιάς.

Στην εξίσωση αυτή μπαίνουν έτσι δηλωθέντα έσοδα και δάνεια από τη μια και τα έξοδα για πληρωμές και αγορές από την άλλη.

Για τη διενέργεια της σύγκρισης αυτής η φορολογική διοίκηση θα μπορεί πλέον να αξιοποιεί και στοιχεία που συγκεντρώνει ανά ΑΦΜ για επενδύσεις (μετοχές, ακίνητα), για κινήσεις κεφαλαίων (μέσω τραπεζών) αλλά και για πάγιες ή άλλες δαπάνες του ελεγχόμενου (από ασφαλιστικές εταιρείες, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, γυμναστήρια, δόσεις εξόφλησης χρεών σε Δημόσιο ή τράπεζες κ.λπ.).

Προσμετρώνται μάλιστα τόσο τα ατομικά στοιχεία του ελεγχόμενου όσο και της συζύγου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.

Η τεχνική αυτή πάει μακρύτερα από την απλοϊκή σύγκριση τραπεζικών υπολοίπων με κινήσεις λογαριασμών που ήδη εφαρμόστηκε, η οποία αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή της.

Mάλιστα θεωρείται αποτελεσματικότερη από στελέχη της φορολογικής διοίκησης ακόμα και από άλλες έμμεσες τεχνικές ελέγχου που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια και σταδιακά μπαίνουν σε εφαρμογή.

Πηγή: link

28
Jan

Bad bank για τα “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια

Bad bank για τα “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια.Η δημιουργία bad bank είναι ειλημμένη απόφαση, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του “Κ”. Και αυτό γιατί, παρά την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη μείωση των NPEs, με ενεργοποίηση των πλειστηριασμών και των πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, το τέλος του 2019 θα βρει τις ελληνικές τράπεζες με δείκτη NPEs στο 35,2%.

Τα επίπεδα αυτά είναι σημαντικά μειωμένα μεν από το σημερινό 44,6%, παραμένουν όμως έτη φωτός μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που κινείται ήδη στο 4,6%.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Κ”, οι αποφάσεις για τον σχεδιασμό ελληνικής bad bank έχουν ληφθεί στη Φρανκφούρτη και είναι σε πλήρη γνώση των αρμόδιων κοινοτικών υπηρεσιών στις Βρυξέλλες. Το τεράστιο μέγεθος του προβλήματος των “κόκκινων” δανείων σε συνδυασμό με τις δυσχέρειες στην αντιμετώπισή του –οι οποίες οφείλονται τόσο στην κρίση όσο και στη νοοτροπία που καλλιεργήθηκε και θα απαιτήσει χρόνο να αλλαχθεί– αποτελούν τη μία πλευρά του σκεπτικού της απόφασης.

Η άλλη πλευρά έχει να κάνει με τη διαπίστωση ότι, αν οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορέσουν να απαλλαγούν σύντομα από το “βαρίδι” των “κόκκινων” δανείων, τότε δεν υπάρχει προοπτική για μια σταθερή και χωρίς κλυδωνισμούς και “ατυχήματα” έξοδο της χώρας από τα Μνημόνια και είσοδό της σε διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Το ζητούμενο είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση στον “γόρδιο δεσμό” των “κόκκινων” δανείων.

Στο πλαίσιο αυτό, το σήμα από Βρυξέλλες και Φρανκφούρτη είναι να αρχίσουν να μελετώνται και να σχεδιάζονται οι δομές για τη δημιουργία bad bank, η οποία θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να λειτουργήσει το αργότερο μέσα στο 2019, καθώς στις 31/12/2019 εκπνέει η στοχοθεσία για τα NPEs/NPLs.

Ποια δάνεια, με ποιους όρους

Οι αποφάσεις για τη δημιουργία ελληνικής bad bank δεν είναι ασύνδετες με το πλαίσιο μιας ευρύτερης πανευρωπαϊκής στρατηγικής, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το προσεχές διάστημα. Πρόκειται για μια στρατηγική που έχει καταλήξει στην ιδέα της δημιουργίας εθνικών bad banks και έχει απορρίψει την ιδέα πανευρωπαϊκού μηχανισμού για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων.

Μάλιστα, παρά τη σιγή ασυρμάτου που έχει τηρηθεί σε επίπεδο ευρωπαϊκών Αρχών για το θέμα, οι πληροφορίες του “Κ” αναφέρουν ότι έχει ήδη αποφασιστεί η περίμετρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα μεταβιβαστούν στις εθνικές bad banks, ενώ στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό συζήτηση η τιμολόγησή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις εθνικές bad banks θα μεταβιβαστούν μόνο επιχειρηματικά δάνεια και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όσο για την τιμή στην οποία θα μεταβιβαστούν τα δάνεια στην bad bank, μελετάται η διαμόρφωση μιας τιμής μεταξύ της τρέχουσας τιμής αγοράς και της εύλογης αξίας που υπολογίζεται ότι θα έχουν τα δάνεια αυτά έπειτα από διάστημα 2-3 ετών.

Το pricing των δανείων στο οποίο θα καταλήξουν οι ευρωπαϊκές Αρχές θα κρίνει και το πώς θα συσταθούν οι εθνικές bad banks: με κρατικά ή με ιδιωτικά κεφάλαια. Εάν η τιμή της μεταβίβασης στην bad bank είναι υψηλή και, άρα, οι τράπεζες απαλλαγούν από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς να γράψουν ζημίες, τότε δεν θα υπάρχει κίνητρο για ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν στην bad bank. Αν, αντιθέτως, η τιμή μεταβίβασης των NPLs γίνει κοντά στις τιμές αγοράς, τότε θα υπάρξουν ζημίες για τις τράπεζες και η δημιουργία bad bank θα είναι υπόθεση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Τι σημαίνει για τις τράπεζες

Για τις ελληνικές τράπεζες και τις διοικήσεις τους, η λύση της bad bank θα θέσει τέρμα στο μη παραγωγικό δίλημμα αν θα κάνουν τραπεζική ή διαχείριση NPLs. Ο ρόλος των τραπεζών είναι να δίνουν δάνεια και να χρηματοδοτούν την οικονομία. Επομένως, η διαχείριση των προβληματικών δανείων θα παύσει να αποτελεί (το κύριο τώρα) αντικείμενό τους και θα αφεθεί σε όσους επενδύουν στα “κόκκινα” δάνεια.

Ο διαχωρισμός αντικειμένου σημαίνει, κατ’ επέκταση, ότι όσοι μέτοχοι επένδυσαν στις ελληνικές τράπεζες, αποβλέποντας στα κέρδη από τη διαχείριση των NPLs, θα πρέπει να επενδύσουν πλέον στην bad bank. Οι τράπεζες, απαλλαγμένες από τα NPLs, θα χρειαστούν νέα, αμιγώς τραπεζικά κεφάλαια, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην επόμενη φάση της συγκέντρωσης (εξαγορές και συγχωνεύσεις) του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Μέχρι σήμερα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν κινηθεί σε δύο ατελέσφορες λογικές για την αντιμετώπιση των NPLs. Πρώτον, της μη συνεργασίας μεταξύ τους, πράγμα που έχει αφήσει μέχρι στιγμής άλυτο το θέμα των επιχειρηματικών δανείων, και δη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερον, του εφησυχασμού για το ύψος των προβλέψεων που έχουν σχηματίσει για “κόκκινα” δάνεια, τις οποίες ευελπιστούν να ανακτήσουν μέσω της ανάκαμψης της οικονομίας. Ο συνδυασμός αυτός συν το γεγονός του τεράστιου ελλείμματος καταθέσεων μέσω των οποίων θα μπορούσαν να χρηματοδοτούνται και οι τράπεζες και η οικονομία οδηγούν ταχύτατα στην bad bank.

Τι θα αλλάξει για τους δανειολήπτες η bad bank

Για τους δανειολήπτες, η μεταφορά μη εξυπηρετούμενων δανείων στην bad bank δεν προδιαγράφει καμία “σεισάχθεια”. Η bad bank θα λειτουργήσει όπως μια εταιρεία διαχείρισης και ο οφειλέτης δανειολήπτης θα παραμένει υποχρεωμένος να αποπληρώσει την οφειλή του στη βάση της συμφωνημένης ρύθμισης.

Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι, εάν η bad bank συσταθεί με κρατικά κεφάλαια, θα υπάρχουν περιθώρια για την άσκηση κυβερνητικής-κομματικής πολιτικής. Ωστόσο, αυτό δεν θα ισχύσει. Αντιθέτως, η κρατική bad bank, καθώς θα έχει συσταθεί με κεφάλαια των φορολογουμένων, θα θέτει προ των ευθυνών της την εκάστοτε κυβέρνηση. Αν αυτή θελήσει να χαρίσει δάνεια, αυτά θα πληρώνονται είτε με επιβολή επιπλέον φόρων είτε με “κούρεμα” καταθέσεων.

Ακριβώς το τελευταίο επιδιώκουν να αποφύγουν πάση θυσία οι ευρωπαϊκές Αρχές με τη δρομολόγηση της λύσης των εθνικών bad banks. Μέσω αυτών, θα δοθεί η λύση στο μείζον πρόβλημα των NPΕs με νόμιμη παράκαμψη της οδηγίας BRRD, προφυλάσσοντας τους καταθέτες και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις τράπεζες.

Πηγή: link

28
Jan

Ρέγκλινγκ: Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω όροι για το χρέος – Οι δανειστές θέλουν υλοποίηση των συμφωνηθέντων

Ρέγκλινγκ: Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω όροι για το χρέος – Οι δανειστές θέλουν υλοποίηση των συμφωνηθέντων.Στη συζήτηση για το ελληνικό χρέος, καθώς και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την απαγκίστρωσή της από το μνημόνιο αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ.

«Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω όροι. Οι δανειστές θέλουν να δουν ότι τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί υλοποιούνται και δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Οι συζητήσεις για το χρέος τώρα ξεκινάνε και δεν μπορώ να σας πω πιο είναι το αποτέλεσμα», σημείωσε ο κ. Ρέγκλινγκ και προσέθεσε ερωτηθείς για την επόμενη ημέρα του προγράμματος:

«η εποπτεία από τη μια πλευρά είναι όμοια με αυτή που έχουν οι άλλες χώρες που δανείστηκαν από εμάς. Υπάρχει μεταμνημονιακή εποπτεία, υπάρχει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης από τον ESM και αυτό θα συμβαίνει για πολλά χρόνια ακόμα. Η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες της ΕΕ, υπόκειται στο πλαίσιο επιτήρησης της ΕΕ όσον αφορά τα δημοσιονομικά της: τη διαδικασία μακροοικονομικής ανισορροπίας και τις ετήσιες συστάσεις που κάνει η Επιτροπή σε όλα τα κράτη μέλη. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Ωστόσο, αν η Ελλάδα επιθυμεί περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, που σημαίνει ότι οι πιστωτές θα πρέπει να χορηγήσουν κάτι επιπλέον, τίθεται το λογικό ερώτημα πώς οι χώρες πιστωτές θα βεβαιωθούν ότι εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα, ότι δεν θα υπάρξει πισωγύρισμα και ότι θα τηρηθούν οι υποσχέσεις».

Ο επικεφαλής του ESM υπογράμμισε στη συνέντευξή του πως η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) «θα ήταν ένα επιπλέον σημάδι ότι το πρόγραμμα του ESM πηγαίνει καλά» και συμπλήρωσε πως: «είναι ένα από τα στοιχεία που θα παίξουν θετικό ρόλο στο να ενισχύσει τη θετική εικόνα που έχουν οι αγορές».

«Η συμμετοχή του Ταμείου στο μαξιλάρι ρευστότητας θα μπορούσε να φτάσει σε ένα ποσό 8-10 δισεκατομμυρίων ευρώ (…) η προσδοκία είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να προσθέσει στο εν λόγω αποθεματικό από την έκδοση ομολόγων», κατέληξε ο κ. Ρέγκλινγκ.

Πηγή: link

27
Jan

Πώς θα ασφαλίζονται τα αυτόνομα αυτοκίνητα

Πώς θα ασφαλίζονται τα αυτόνομα αυτοκίνητα.Τα αυτόνομα αυτοκίνητα πρόκειται να γεμίσουν τους δρόμους μέσα στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι αρκετά σαφές ποιο θα είναι το μέλλον της ασφάλισης αυτοκινήτου σε έναν “αυτόνομο” και “συνδεδεμένο” κόσμο.

Η ευθύνη είναι ένας σημαντικός τομέας που απασχολεί τους ασφαλιστές: σε ένα αυτόνομο ή ημιαυτόνομο όχημα, ποιος είναι υπεύθυνος για το ατύχημα; Εξαιτίας της αυξανόμενης διασυνδεσιμότητας των οχημάτων αλλά και των έξυπνων τεχνολογιών ακόμη και τα πιο απλά οδικά ατυχήματα, μπορούν να γίνουν εξαιρετικά περίπλοκα.

Η άφιξη των αυτόνομων αυτοκινήτων θα μπορούσε να αυξήσει τα περιστατικά υποκατάστασης στον κλάδο αυτοκινήτου, σύμφωνα με τον Wolfram-Ferdinand Schultz της Allianz. Όπως τόνισε ο κ. Schultz τα περιστατικά αυτά σίγουρα θα συμβούν στις χώρες όπου η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική, υποστηρίζοντας ότι στο μέλλον, θα υπάρχουν περισσότερα εμπλεκόμενα μέρη στα ατυχήματα.

Τα αυτόνομα οχήματα πιθανότατα θα βασίζονται σε μια σειρά εξωτερικών πηγών δεδομένων, δημιουργώντας ενδεχομένως ένα πολύπλοκο πλέγμα όσο αφορά την επιβολή ευθύνης. “Η πλημμύρα των δεδομένων θα μπορούσε να μας σκοτώσει… Αν δεν έχουμε τη σωστή προσέγγιση κατά την εξέταση, την ανάλυση και τη χρήση αυτών των δεδομένων, δεν θα μας ωφελήσουν”, δήλωσε ο κ. Schultz.

Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε δρόμους χωρίς ατυχήματα, αλλά αυτό φαίνεται απίθανο, πρόσθεσε ο κ. Schultz.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι το 95% των τροχαίων ατυχημάτων συνδέονται με ανθρώπινο λάθος. “Αν υποθέσουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι σωστά, έχουμε ένα υπόλοιπο 5%”, δήλωσε ο κ. Schultz. “Θα έλεγα ότι σίγουρα θα υπάρξει μια αλλαγή, αλλά η ασφάλιση αυτοκινήτου θα εξακολουθήσει να έχει δικαίωμα ύπαρξης. Αλλά θα υπάρχει με διαφορετικό τρόπο”.

Πηγή: link

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close