24/09/2017

24
Sep

«Το ποσοστό ανεργίας ακολουθεί πτωτική πορεία που αναμένεται να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια»

«Το ποσοστό ανεργίας ακολουθεί πτωτική πορεία που αναμένεται να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια».«Παρά τη στασιμότητα των τελευταίων ετών, το ποσοστό ανεργίας ακολουθεί πτωτική πορεία που αναμένεται να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η χώρα εισέρχεται σε φάση ανάκαμψης», σύμφωνα με εκτιμήσεις των οικονομικών αναλυτών της Alpha Bank, όπως διατυπώνονται στο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

Η διάρθρωση της αγοράς εργασίας, οι σχετικές αμοιβές των επιμέρους δεξιοτήτων και η φύση της απασχολήσεως στα επόμενα έτη θα προσδιορισθεί ωστόσο από μια σειρά παραγόντων οι οποίοι είτε διαμορφώθηκαν στα έτη οικονομικής υφέσεως είτε καθορίστηκαν από ευρύτερης κλίμακας γεωπολιτικές και δημογραφικές εξελίξεις, εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές.

Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:

Πρώτον, η εκροή μεγάλου τμήματος του επιστημονικού δυναμικού αλλά και άλλων κατηγοριών εργαζομένων, όπως μη Ελλήνων που είχαν έρθει στη χώρα τις δύο προηγούμενες δεκαετίες (κυρίως από βαλκανικές χώρες), η οποία μεταβάλλει σημαντικά τη μορφολογία του διαθέσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου.

Δεύτερον, η αναμενόμενη αύξηση της προσφοράς εργασίας ως αποτέλεσμα των πρόσφατων προσφυγικών ροών ενδέχεται να επηρεάσει τη δυναμική των αμοιβών σε ορισμένες κατηγορίες χαμηλής εξειδικεύσεως. Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας δεν υπήρξε ο προσδοκώμενος τελικός προορισμός, οι αιτήσεις ασύλου ανά κάτοικο ακολουθούν ανοδική πορεία μετά το «κλείσιμο» του «Βαλκανικού Δρόμου».

Τρίτον, η αλλαγή στη δομή της απασχολήσεως με ενίσχυση της μερικής έναντι της πλήρους απασχολήσεως και της μισθωτής εργασίας έναντι της αυτοαπασχολήσεως.

Τέταρτον, η παραμονή της μακροχρόνιας ανεργίας σε υψηλά επίπεδα με τις επιπτώσεις που εκτιμάται ότι έχει επί του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Πέμπτον, η σχετική γήρανση του εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των απαιτούμενων ετών συνταξιοδοτήσεως και της μειώσεως των ποσοστών αναπληρώσεως για τους έχοντες πολυετή προϋπηρεσία.

Έκτον, η αναμενόμενη μείωση της δυνατότητας του δημοσίου τομέα να απορροφά μέρος του εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα τόσο του εκσυγχρονισμού της κρατικής μηχανής όσο και των δεσμεύσεων της χώρας για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων σε μακρύ χρονικό ορίζοντα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

24
Sep

Morgan Stanley: Υπερπουλημένες οι ελληνικές τράπεζες

Morgan Stanley: Υπερπουλημένες οι ελληνικές τράπεζες.Τα συμπεράσματά της από τις συναντήσεις με στελέχη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο πλαίσιο του Roadshow καταθέτει η Morgan Stanley. Σημειώνει ότι πιστεύει πως οι τραπεζικές μετοχές είναι «υπερπουλημένες» καθώς τα πλάνα μείωσης των κόκκινων δανείων είναι επιτεύξιμα και εξελίσσονται εντός στόχων. Η μακροπρόθεσμων διαδικασία εκκαθάρισης είναι το ερώτημα, σημειώνει.

Τα συμπεράσματα που έβγαλε είναι:

1) Δεν χρειάζεται έρευνα ποιότητας ενεργητικού (AQR). Είναι άποψη μόνο του ΔΝΤ και άποψη που δεν ασπάζονται οι ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον εμφανίζεται περισσότερο ως πολιτική άποψη δεδομένου ότι αποτελεί μέρος του προγράμματος Stand-By Agreement που ενέκρινε το Ταμείο τον Ιούλιο. Στην πράξη οι ελληνικές τράπεζες υπόκεινται σε έλεγχο Trouble Asset Review και θα υποβληθούν στα ευρωπαϊκά stress test του 2018, ενώ θα εφαρμόσουν και τα νέα λογιστικά στάνταρντ που σχετίζονται με τις προβλέψεις (IFRS 9). Ετσι, ο οίκος εκτιμά ότι οι τράπεζες ελέγχονται επαρκώς.

2) Αισθανόμαστε από τους τραπεζίτες ότι η προσοχή των εποπτικών αρχών εντείνεται. Ο SSM διεξάγει ελέγχους σε βασικούς δείκτες και είναι στην Ελλάδα σε μηνιαία βάση. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δρόμο μπροστά τους και σύμφωνα με την Morgan Stanley οι ρυθμιστικές αρχές είναι επαρκώς παρούσες για να εξασφαλίσουν ότι η εκκαθάριση παραμένει εντός στόχων.

3) Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) είναι εντός στόχων, οι διαγραφές παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο μακροπρόθεσμα, όπως ήταν το αρχικό πλάνο. Η αγορά ανησυχεί ότι η διαδικασίες μείωσης των NPEs είναι πολύ «εξαρτημένη» στις διαγραφές δανείων. Από τη συνολική μείωση των NPEs ως το 2019, ύψους 40,2 δισ. ευρώ περίπου 35% (περί τα 14 δισ. ευρώ) αναλογεί στις διαγραφές. Ως τώρα οι ελληνικές τράπεζες έχουν μειώσει τα NPEs κατά 5,1 δισ. ευρώ (13% της απαίτησης) με 4,7 δισ. διαγραφών.

Όπως εξηγεί η Morgan Stanley η ανησυχία είναι διπλή: ο τριμηνιαίος ρυθμός πτωχεύσεων υπερβαίνει ακόμα τον αντίστοιχο ρυθμό θεραπείας, ενώ ήδη χρησιμοποιήθηκε το 35% των διαγραφών που προβλέπονται. Ωστόσο αντιλαμβάνεται ότι αυτή η εμπροσθοβαρής χρήση ήταν αναμενόμενη και έχει συζητηθεί με τον SSM. Ετσι, παρά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, εκτιμά ότι τίποτα δεν άλλαξε και το σχέδιο μείωσης των NPEs εξελίσσεται και είναι πιθανό να εκπληρωθεί. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι ακόμα και εάν μειωθούν κατά 38% τα κόκκινα δάνεια ως το 2019, όπως προβλέπει ο στόχος θα υπάρχουν ακόμα NPEs ύψους περίπου 67 δισ. ευρώ ή 34% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

4) Η διαδικασία πωλήσεων είναι σε εξέλιξη, αναμένονται 7-8 δισ. ευρώ εντός δυο-τριών τριμήνων. Ο σχεδιασμός προβλέπει πωλήσεις δανείων 7-8 δισ. ευρώ και αναμένεται κάποια χαρτοφυλάκια χορηγήσεων να πουληθούν στις αρχές του 2018. Για παράδειγμα η Πειραιώς έχει στόχο να πουλήσει δάνεια 2 δισ. ευρώ (1/4 λιανικής, 3/4 επιχειρηματικά), η Eurobank έχει σε εξέλιξη πώληση 600 εκατ. ευρώ και σχεδιάζει επιπλέον 700-800 εκατ. Αυτά τα χαρτοφυλάκια είναι ως επί το πλείστων πλήρως καλυμμένα με προβλέψεις με τις τράπεζες να αναμένουν τιμήματα 3-5 σεντς ανά ευρώ.

5) Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί έχουν καθυστερήσει, ωστόσο αναμένεται επιτάχυνση σύντομα. Η αγορά περίμενε οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί να αρχίσουν τον Σεπτέμβριο και τώρα αναμένεται ότι τα τέλη Νοεμβρίου-αρχές Δεκεμβρίου είναι το ρεαλιστικό σενάριο. Όπως σημειώνει η πλατφόρμα είναι ήδη λειτουργική, όμως οι δανεισμένοι πρέπει να λάβουν μια περίοδο δυο μηνών πριν φορτωθούν οι φάκελοι ώστε να έχουν χρόνο να αντιδράσουν πριν προχωρήσει αυτή η τελική διαδικασία.

Πηγή:link

24
Sep

Οι Anonymous έριξαν την ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Οι Anonymous έριξαν την ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.Η ομάδα ακτιβιστών χάκερς Anonymous «χτήπησε» την ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, εκφράζοντας την αντίθεση της στον τρόπο με τον οποίο τράπεζες, κυβέρνηση και τρόικα προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων.

Παράλληλα έστειλαν μήνυμα ότι θα συνεχίσουν τη δράση τους, χτυπώντας τα ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας δημόσιων φορέων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) τέθηκε απο το μεσημέρι του Σαββάτου εκτός λειτουργίας.

Στο μήνυμα τους οι Anonymous αναφέρουν: «Η ώρα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών πλησιάζει, όλα τα ξένα κοράκια έχουν πάρει θέση και περιμένουν πώς και πώς να αρπάξουν τις περιουσίες των φτωχών Ελλήνων πολιτών! Αρπακτικά νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε να το κάνετε;»

Πηγή : link

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close