September 2017

11
Sep

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Εφικτή η επίτευξη πλεονάσματος 1,75%

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Εφικτή η επίτευξη πλεονάσματος 1,75%.Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού ερωτηματικά προξενεί η εξέλιξη των εισπράξεων άμεσων φόρων η οποία υστερεί τόσο ως προς τα περσινά επίπεδα όσο και ως προς τον «στόχο», τονίζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Προσθέτει ωστόσο ότι οι εισπράξεις έμμεσων φόρων κινούνται ικανοποιητικά και ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να επιτευχθεί.

Όπως αναφέρει η έκθεση κατά το Β’ τρίμηνο του 2017 το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές 2010) αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. «Η ελαφρά αύξηση του ΑΕΠ για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο αποτελεί μία θετική εξέλιξη υπό την έννοια ότι εδραιώνεται η προσδοκία για αύξηση του ΑΕΠ το 2017. Ωστόσο ο στόχος για αύξηση της τάξης του +1,8% μπορεί να επιτευχθεί εάν το 2ο εξάμηνο η μεγέθυνση φθάσει το 3,1% σε σχέση με πέρυσι».

Από την άλλη πλευρά, ο Κρατικός Προϋπολογισμός (ΚΠ), σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Ιουλίου 2017) εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα 1,7%, ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με αυτό της αντίστοιχης περιόδου έτους 2016 (1,5%) και ως προς τον «στόχο» (1,2%). «Το αποτέλεσμα αυτό είναι κατά βάση απόρροια της συγκράτησης δαπανών, η οποία ωστόσο εκτιμάται ότι είναι μάλλον πρόσκαιρη», τονίζεται.

Μειωμένες έναντι του στόχου εμφανίζονται τόσο οι πρωτογενείς δαπάνες περίπου κατά 1 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της κάμψης που εμφανίζουν οι επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία –πρωτοβάθμια υγεία, οι πληρωμές για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και αποδιδόμενους πόρου όσο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Στο σκέλος των εσόδων ερωτηματικά προξενεί η εξέλιξη των εισπράξεων άμεσων φόρων η οποία υστερεί τόσο ως προς τα περσινά επίπεδα (-654 εκ. ευρώ**) όσο και ως προς τον «στόχο» (237 εκ. ευρώ).

Οι εισπράξεις έμμεσων φόρων πάντως κινούνται ικανοποιητικά. Σημειωτέον ότι σε αυτές περιλαμβάνονται 296 εκατ. ευρώ (Φ.Π.Α. αποκρατικοποιήσεων), το οποίο το επόμενο διάστημα θα καταγραφεί ως έσοδο αποκρατικοποιήσεων, με ανάλογη μείωση των εσόδων από έμμεσους φόρους. Σημαντική είναι η συνεισφορά των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, ενώ θετικό στοιχείο θεωρείται η επιτάχυνση πληρωμών για επιστροφές φόρου.

Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες είναι μειωμένα σε σχέση με το 2016. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται στα επίπεδα του 2016 (2,3% του ΑΕΠ), συνεπώς χωρίς κάποια απρόβλεπτη αρνητική εξέλιξη σε υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης τους επόμενους μήνες, ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα σε όρους «Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» (ΣΧΔ) στο 1,75% του ΑΕΠ είναι επιτεύξιμος.

** Η καταγεγραμμένη μείωση στα έσοδα από άμεσους φόρους οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω του διαφορετικού τρόπου καταβολής των δόσεων (κατεβλήθη μία δόση λιγότερη το 2017) και στις συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές λόγω της σύστασης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες καταγράφονται ως έσοδα σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης και όχι πλέον στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Συνεπώς δεν καταγράφεται σημαντική πραγματική υστέρηση σε σχέση με το 2016. Από τους άμεσους φόρους, οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος υστερούν ως προς τον στόχο που έχει τεθεί στο ΜΠΔΣ 2018-21.

Πηγή:link

11
Sep

Τέλος στα ψιλά γράμματα των ασφαλιστικών συμβολαίων με οδηγία Ευρωπαϊκής Ενωσης

Τέλος στα ψιλά γράμματα των ασφαλιστικών συμβολαίων με οδηγία Ευρωπαϊκής Ενωσης.­Στην ξεκάθαρη και σαφή ενημέρωση του καταναλωτή για την ασφαλιστική κάλυψη που έχει αγοράσει αποσκοπεί το έντυπο πληροφοριών που θα πρέπει να συνοδεύει εφεξής κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Το περιεχόμενο του εντύπου είναι αυστηρώς καθορισμένο από την Ευρωπαϊκή Ενωση και είναι το ίδιο για όλες τις εταιρείες, σε όλα τα κράτη-μέλη.

Περιλαμβάνει ουσιαστικά περιληπτική παρουσίαση της ασφαλιστικής κάλυψης, έτσι ώστε να γίνεται απολύτως κατανοητή από όλους τους ασφαλισμένους.

Το έγγραφο είναι λεπτομερώς σχεδιασμένο και τυποποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ενωση, όχι μόνον ως προς το είδος της πληροφορίας που θα παρέχει αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα την παρέχει.

Οι πληροφορίες που περιέχει αφορούν το είδος της ασφάλισης, σε τι ασφαλίζεται, σε τι δεν ασφαλίζεται, ποιοι περιορισμοί υπάρχουν στην κάλυψη, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου, πότε και πώς θα πληρώνει, πότε θα αρχίζει και πότε θα λήγει η κάλυψη και τέλος πώς θα μπορεί να ακυρώνει τη σύμβαση.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθειά της να εναρμονίσει την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, αλλά και να ενισχύει την αποταμίευση με βάση ενιαίους κανόνες, προωθεί τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού προϊόντος (Pan European Personal Pensions – PEPP).

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία της ευρωπαϊκής αποταμίευσης μέσω του PEPP, τα χαρακτηριστικά του νέου ασφαλιστικού προϊόντος θα εγκριθούν από την EIOPA, την ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών και των επαγγελματικών ταμείων, ενώ ενιαίοι θα είναι και οι κανόνες διανομής τους από τους διαφορετικούς παρόχους στην Ε.Ε.

Η πρόταση για τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού προϊόντος με ευρωπαϊκό διαβατήριο, τα δικαιώματα του οποίου κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα μπορεί να τα μεταφέρει σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος, έχει τη μορφή κανονισμού και αναμένεται να τεθεί σε άμεση ισχύ μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, χωρίς, δηλαδή να μεσολαβήσει μεταβατική περίοδος και διαδικασία ενσωμάτωσης από τα εθνικά κοινοβούλια.

Με τον τρόπο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να καταδείξει τη σημασία που έχει η προώθηση της ιδέας της συμπληρωματικής σύνταξης από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, επαγγελματικά ταμεία, ακόμη και τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες, προκειμένου να ενισχυθεί η ατομική αποταμίευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πρόταση κανονισμού PEPP συνοδεύεται από σύσταση της επιτροπής για τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του PEPP. Να σημειωθεί ότι μόνο το 27 % των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχει συνάψει συμβόλαιο για κάποιο συνταξιοδοτικό προϊόν. Η προσφορά είναι συγκεντρωμένη σε λίγα κράτη-μέλη, ενώ σε ορισμένα άλλα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πηγή: Καθημερινή

10
Sep

La Repubblica: Σενάριο διαδοχής του Σόιμπλε από τον Σουλτς

La Repubblica: Σενάριο διαδοχής του Σόιμπλε από τον Σουλτς.«Σουλτς – Σόιμπλε. Το ντέρμπι για το υπουργείο Oικονομικών που μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο της Ευρώπης», τιτλοφορείται άρθρο της La Repubblica, το οποίο είναι αφιερωμένο στις γερμανικές εκλογές.

«Ο Σόιμπλε θα παραμείνει υπουργός Οικονομικών και, εκ των πραγμάτων, κύριος σκηνοθέτης της ευρωπαϊκής πολιτικής του Βερολίνου; Από την απάντηση αυτή εξαρτάται η πορεία που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια», προσθέτει η εφημερίδα της Ρώμης.

Το ιταλικό μέσο εκτιμά ότι σε περίπτωση που η επόμενη κυβέρνηση σχηματισθεί «από την Μέρκελ, τους φιλελεύθερους και με ενδεχόμενη συμμετοχή των πράσινων, ο Σόιμπλε θα παραμείνει υπουργός οικονομικών».

Αν όμως, οι σοσιαλδημοκράτες καταφέρουν να πείσουν αρκετούς αναποφάσιστους, πετυχαίνοντας ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, και καταστεί αναγκαίος ένας νέος “μεγάλος συνασπισμός” η ιταλική εφημερίδα θεωρεί ότι ο Μάρτιν Σουλτς δεν θα ζητήσει τη θέση του υπουργού Εξωτερικών (που στη σημερινή κυβέρνηση ανήκει στους σοσιαλδημοκράτες), αλλά εκείνη του υπουργού Οικονομικών, «αποπέμποντας τον Σόϊμπλε από την πιο ισχυρή καρέκλα της Ευρώπης».

Ο αναλυτής Μαουρίτσιο Ρίτσι, υπενθυμίζει ότι ο Μάρτιν Σουλτς στα κύρια σημεία του προγράμματός του, έχει ως σημείο αναφοράς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ «στήριξε τον Γιούνκερ στην αποδυνάμωση του θεωρήματος της λιτότητας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

10
Sep

Ποιες δουλειές «κλείδωσαν» στο φουαγιέ του «Νιάρχος»

Ποιες δουλειές «κλείδωσαν» στο φουαγιέ του «Νιάρχος».Την απαρχή νέων συνεργασιών και την επιτάχυνση υφιστάμενων συμπράξεων “κλείδωσε” το ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία των Εμανουέλ Μακρόν και Αλέξη Τσίπρα, εκπροσώπων από 40 γαλλικές επιχειρήσεις και οικονομικούς φορείς και των Ελλήνων ομολόγων τους, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα.

Με φόντο τις μακέτες αρχιτεκτονικών σχεδίων του Ρέντσο Πιάνο, δημιουργού του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Νιάρχος, στον 8ο όροφο του εμβληματικού κτιρίου που δεσπόζει στον φαληρικό όρμο, δρομολογήθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες και επισφραγίστηκαν συμφωνίες σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η διαχείριση υδάτων, οι μεταφορές, οι νέες τεχνολογίες, οι οδικοί άξονες, η αμυντική βιομηχανία και η διαχείριση απορριμμάτων που ενδιαφέρουν τις γαλλικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, σε μία ακόμη κλειστή συνάντηση που κρατήθηκε μακριά από τους προβολείς της δημοσιότητας και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Γάλλου υπουργού Οικονομικών, Μπρουνό Λε Μερ, και ολιγομελούς ομάδας κορυφαίων Ελλήνων και Γάλλων επιχειρηματιών, συζητήθηκαν με σαφήνεια συγκεκριμένα projects για τα οποία υπήρξε προεργασία προ της επίσκεψης Μακρόν.

Η Total στο Ιόνιο

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το “Κεφάλαιο”, το διήμερο αυτό υπήρξε σημαντική πρόοδος στο θέμα των υδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα, δόθηκαν διαβεβαιώσεις σε ανώτατο επίπεδο ότι θα εξαλειφθούν γραφειοκρατικά και άλλα ζητήματα που προέκυψαν και πλέον ο όμιλος Total προχωρά το πλάνο για έρευνες και γεωτρήσεις στο Βόρειο Ιόνιο. Η επένδυση της ελληνογαλλικής κοινοπραξίας να ανέρχεται σε 100 έως 200 εκατ. ευρώ για κάθε μία περιοχή που θα στηθεί πλατφόρμα γεωτρήσεων.

Ταυτόχρονα, ο γαλλικός κολοσσός που έχει παρουσία στην Κύπρο, καθώς διαχειρίζεται ένα από τα οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ, κλείδωσε την απόφασή του και για την περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης, όπου κατεβαίνει σε κοινοπραξία με την αμερικανική ExxonMobil και τα Ελληνικά Πετρέλαια.

Ο ισχυρός άνδρας της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας της Γαλλίας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Total, Patrick Pouyanne, βρέθηκε στην Αθήνα για δεύτερη φορά μέσα στο 2017, γεγονός που υπογραμμίζει την απόφαση της γαλλικής εταιρείας να προχωρήσει τις επενδύσεις στην Ελλάδα, που μαζί με την Κύπρο είναι οι μόνες περιοχές εντός Ευρωζώνης που ξεκινά η Total ερευνητικά επενδυτικά προγράμματα.

Και τις δύο φορές ο πανίσχυρος μάνατζερ της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε σοβαρούς λόγους για να μπει στο αεροπλάνο. Η πρώτη ήταν την περασμένη άνοιξη, όταν έκλειναν οι λεπτομέρειες του deal για τη συμμετοχή της Total στην κοινοπραξία με την ExxonMobil για έρευνες πετρελαίων στην Κρήτη.

Την Πέμπτη ο Pouyanne μπήκε στην επιχειρηματική αποστολή με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν για έναν επίσης σημαντικό λόγο: η εταιρεία του έβλεπε να προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς και να αντιμετωπίζουν σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια από υπηρεσίες και αρχές οι διαδικασίες για την έναρξη των ερευνών καταρχάς στο Βόρειο Ιόνιο αλλά και στην Κρήτη. Στην ενεργειακή αγορά, άλλωστε, αποτελεί κοινό μυστικό ότι τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις στη σύμβαση για το Οικόπεδο 2 στο Ιόνιο (που υπεγράφη τελικά την άνοιξη 3 χρόνια μετά τον διαγωνισμό) είχαν φέρει τους Γάλλους ένα βήμα από την αποχώρηση. Τελικά οι υπογραφές έπεσαν και οι Γάλλοι έχουν δεσμεύσει κεφάλαια για το επόμενο βήμα, των ερευνών που θα οδηγήσει στα γεωτρύπανα.

Τα νέα εμπόδια, ωστόσο, δημιούργησαν εκ νέου ανησυχία και οι Γάλλοι θέλησαν να βολιδοσκοπήσουν εκ νέου τις διαθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να δεσμευτούν στην επένδυση που για κάθε γεώτρηση που θα γίνει θα κοστίσει περί τα 100 έως 200 εκατ. δολάρια.  Να σημειωθεί, πάντως, ότι μπορεί για την Κρήτη η Total μαζί με ΕΛΠΕ και Exxonmobil να έχουν καταθέσει την πρότασή τους, ωστόσο στον διεθνή διαγωνισμό που επισήμως θα προκηρυχθεί εντός των ημερών, θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων εταιρειών και σχημάτων.

Εκτός των γεωτρήσεων, πάντως, η Total έχει σημαντική σχέση με Έλληνες εφοπλιστές, τα πλοία των οποίων και χρησιμοποιεί για το πετρέλαιο που διακινεί. Επίσης η Total αναμένεται να ανακοινώσει σημαντικό έργο στον τομέα των ΑΠΕ, που επίσης έκλεισε στη διάρκεια της επίσκεψης Pouyanne.

Deal Engie – ΔΕΗ

Στον ενεργειακό τομέα (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο), σε συμφωνία για τη δημιουργία κοινού σχήματος που θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά των Βαλκανίων κατέληξαν η ΔΕΗ με τη γαλλική Engie (πρώην Gaz de France Suez). Το ελληνογαλλικό joint venture θα εξετάσει επενδυτικές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να ανοίξουν συνεργασία και εντός Ελλάδος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αρχής γενομένης με επένδυση για την κατασκευή αιολικού πάρκου στην Κρήτη.

Σημειώνεται ότι η Engie έχει ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά όπου συμμετέχει στην εταιρεία ηλεκτρισμού Ήρων με δραστηριότητα στην ηλεκτροπαραγωγή (μονάδες φυσικού αερίου) και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα εξοπλιστικά

Με ορόσημο τις αγορές των περίφημων πολεμικών αεροσκαφών Mirage (σ.σ. μέρος της “αγοράς του αιώνα” πίσω στο 1985…), των γαλλικών φρεγατών και ελικοπτέρων, στις ελληνο-γαλλικές επαφές στο επίκεντρο της έλευσης Μακρόν βρέθηκε και η αμυντική βιομηχανία.

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι τέθηκαν επί τάπητος θέματα που αφορούν πρωτίστως τις αναβαθμίσεις των Mirage 2000 που κατασκευάζει η Dassault. Τα Mirage μπορεί να μην αποτελούν αριθμητικά το μεγαλύτερο μέρος του στόλου της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά αποτελούν στρατηγικά και επιχειρησιακά κρίσιμο κομμάτι του και η ηγεσία της Π.Α. έχει θέσει ζήτημα τεχνολογικής τους αναβάθμισης. Παράλληλα, εκδηλώθηκε η πρόθεση να αναζητηθούν κοινές δράσεις που αφορούν συμπαραγωγές και τροποποιήσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων, ώστε να αποκτήσουν έργο οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες.

Οι δουλειές στην αεροναυπηγική, με τη μορφή joint venture με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, είναι πρώτης προτεραιότητας για τους Γάλλους, κάτι που, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, έκανε γνωστό στις επαφές που είχε στο ΚΠΣΙΝ ο Agns Paillard, πρόεδρος της Aerospace Valley, που αποτελεί ομάδα γαλλικών εταιρειών και ερευνητικών κέντρων αεροναυπηγικής. Εξάλλου, το “στίγμα” της Dassault Aviation στον συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα είναι έντονο, καθώς ο γαλλικός κολοσσός συμμετέχει σε συμβάσεις της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Suez και Vinci

Με τους Γάλλους της Suez Environnement να ελέγχουν το 5% της ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, οριστικοποιήθηκε το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης εταιρείας για την υλοποίηση joint venture με την ΕΥΔΑΠ της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Μπενίσης, ανήκε στην ομάδα επιχειρηματιών που βρέθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Όπως γνωρίζει το “K”, δεν θα πρόκειται για μετοχική συνεργασία, αλλά για σύμπραξη της Suez Environnementκαι της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης πρωτευούσης με αντικείμενο τη διαχείριση υδάτινων πόρων στην Μέση Ανατολή. Οι Γάλλοι διαβλέπουν σοβαρές προοπτικές στη συγκεκριμένη επένδυση, καθώς θεωρούν ότι με τη συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ, και λόγω τεχνογνωσίας αλλά και λόγω ευνοϊκών ελληνικών σχέσεων με την ευρύτερη περιοχή, θα ανοίξει ο δρόμος για νέες business και για τη δημιουργία συνεργειών.

Επίσης, οι Γάλλοι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν τα νέα έργα για τον εκσυχρονισμό του δικτύου που ενδέχεται να δημοπρατήσει η ΕΥΑΘ.

Ταυτόχρονα, οι γαλλικές εταιρείες προσβλέπουν σε νέους διαγωνισμούς στον τομέα του περιβάλλοντος και της διαχείρισης απορριμμάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι θυγατρικές στον τομέα του περιβάλλοντος των γαλλικών κολοσσών Suez,Veolia και Vinci είναι έτοιμοι να συμμετέχουν σε νέες δημοπρατήσεις για έργα, όπως οι βιολογικοί καθαρισμοί. Αυτού του είδους τα έργα, που διαθέτουν μεγάλα ποσοστά αποδοχής από τις τοπικές κοινωνίες, αναμένεται να προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα, ενώ είναι βέβαιο ότι θα δώσουν το “παρών” στον διαγωνισμό για την ανανέωση της σύμβασης για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού στην Ψυτάλλεια.

Το Μετρό

Το έργο της κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό Αθήνας, για το οποίο έχουν υποβάλει φάκελο ενδιαφέροντος η Alstom –της οποίας ο αντιπρόεδρος, Philippe Delleur, ήταν στο “φουαγιέ” του ΚΠΙΣΝ– και η Vinci. Επίσης, το μεγάλο ενδιαφέρον για την Alstom βρίσκεται στους διαγωνισμούς για την προμήθεια νέων συρμών για τις υφιστάμενες και νέες γραμμές του μετρό και του τραμ, όπως και για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του μετρό.

Στη χθεσινή επίσκεψη εκπρόσωποι του γαλλικού επιχειρείν, στο πλαίσιο των ανεπίσημων επαφών, έκαναν γνωστό ότι εκτός από τη Vinci –της οποίας η συμμετοχή θεωρείται βέβαιη– ετοιμάζονται κοινοπραξίες με έντονο το γαλλικό… άρωμα για τη διεκδίκηση της ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού. Παράλληλα, δρομολογείται και γαλλική παρέμβαση στο θέμα του ΟΑΣΘ.

Και νέες τεχνολογίες

Επίσης, όπως μεταφέρουν στο “Κεφαλαίο” ενημερωμένες πηγές, η παρουσία στη χθεσινή εκδήλωση του Suat Topsu, προέδρου της Oledcomm με αντικείμενο τη νέα γενιά ευρυζωνικών δικτύων και τη μεταφορα δεδομένων μέσω φωτεινής ακτινοβολίας, σχετίζεται άμεσα με τις επενδύσεις, ύψους 2 δισ. ευρώ, που θα υλοποιήσει για την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς μέχρι το 2020, σύμφωνα με όσα προβλέπει ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Ενδεικτικό της δυναμικής –την οποία επιδιώκουν να αξιοποιήσουν οι Γάλλοι– είναι ότι το υπουργείο Υποδομών αναζητά χρηματοδότηση για το έργο της ανάπτυξης υποδομών οπτικών ινών μέχρι την καμπίνα (ΚΑΦΑΟ), προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ.

Ενδιαφέρον για τις τράπεζες, αλλά…

Παρά τη φιλολογία για την επάνοδο των μεγάλων γαλλικών τραπεζικών ομίλων στην Ελλάδα, το μόνο χειροπιαστό αποτέλεσμα αφορά την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας για την ίδρυση της ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, από τον υπουργό Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον γενικό διευθυντή της της δημόσιας τράπεζας επενδύσεων BPI France, Νικολά Ντιφούρ (Nicolas Dufourq).

Η υπογραφή του μνημονίου αυτού μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την ελληνική πλευρά να αποκτήσει τεχνογνωσία και εμπειρία στο σκέλος της χρηματοδότησης και υλοποίησης επενδύσεων. Η BPI αποτελεί έναν από τους επενδυτικούς βραχίονες του γαλλικού κράτους, έχοντας ήδη συμμετάσχει σε 200 projects στη Γαλλία με πιστώσεις, ίδια κεφάλαια και επιχορηγήσεις. Την τεχνογνωσίααυτή θέλει να αξιοποιήσει η ελληνική πλευρά στο γνωστό εδώ και καιρό σχεδιασμό της για τη δημιουργία μιας αναπτυξιακής πλατφόρμας που θα στηρίξει χρηματοδοτικά επενδύσεις. Ζητούμενο, βέβαια, είναι η εξασφάλιση πόρων που θα στηρίξουν τον σχεδιασμό, με την κυβέρνηση να προσδοκά στη συνδρομή οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή γαλλικών ομίλων στα ελληνικά τραπεζικά δρώμενα, έμπειρα στελέχη του χώρου κρατούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών. Στην αποστολή των Γάλλων επιχειρηματιών που συνόδευσε τον Ε. Μακρόν δεν υπήρχε αμιγώς τραπεζική εκπροσώπηση. Επιπλέον, η εμπειρία των γαλλικών τραπεζικών ομίλων όπως η Credit Agricole και η Societe Generale στην Ελλάδα ήταν δυσάρεστη και η αποχώρησή τους το 2012 κόστισε πολλά δισ. ευρώ, κάτι που δυσχεραίνει –χωρίς όμως να αποκλείει– ένα γαλλικό τραπεζικό comeback στη χώρα μας.

Στο Ίδρυμα Στ. Νιάρχος, πάντως, βρέθηκαν κορυφαίοι Έλληνες τραπεζίτες και τραπεζικά στελέχη, όπως ο Νίκος Καραμούζης, πρόεδρος της Eurobank Alpha Bank, o Γιάννης Εμίρης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank και ο πρόεδρος της Attica Bank, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, οι οποίοι και μετείχαν στο ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ.

Ο ρόλος Μακρόν και η Γαλλία ως ηγέτιδα οικονομική δύναμη

Η σημειολογία της επίσκεψης Μακρόν στην Ελλάδα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα δηλαδή που βρίσκεται επί μια 8ετία σε βαθιά οικονομική και κατ’ επέκταση κοινωνική και πολιτική κρίση, δεν ήταν τυχαία. Ζητούμενο για την Ελλάδα τη συγκεκριμένη στιγμή είναι η οικονομική ανάκαμψη και οι επενδύσεις αποτελούν το πιο ζωτικό κομμάτι της προσπάθειας που καταβάλλεται. Ωστόσο, το κάλεσμα του Γάλλου προέδρου να γίνουν νέες επενδύσεις στη χειμαζόμενη οικονομικά Ελλάδα, δεν απευθύνθηκε προς τις επιχειρήσεις της χώρας του, όπως αναμενόταν, αλλά συνολικά προς τους ευρωπαϊκούς ομίλους. Και αυτό συνέβη ως μέρος του σχεδιασμού στα Ηλύσια Πεδία για τη δημιουργία ενός ηγετικού προφίλ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ισότιμου συνομιλητή του Βερολίνου, ευαγγελιστή της ευρωπαϊκής ιδέας και συνοχής και όχι της διάσπασης, όπως απεργάζοντο δυνάμεις εντός της γερμανικής κυβέρνησης.

Η αναφορά Μακρόν, ότι η Ευρώπη δεν στήριξε επενδυτικά την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί αποκλειστικά ως μομφή προς το Βερολίνο (σ.σ. είναι γνωστό, άλλωστε, ότι προγράμματα όπως το περίφημο “Project Helios” ουδέποτε προχώρησαν πέραν των βαρύγδουπων εξαγγελιών), αλλά ως ένα νέο αφήγημα έμπρακτης στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τους ίδιους τους Ευρωπαίους. Στο πλαίσιο αυτό, οι γαλλικοί όμιλοι με την προτροπή Μακρόν θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Γαλλίας ως ηγέτιδας οικονομικής δύναμης, κάτι που αποτέλεσε και ένα από τα “στοιχήματα” της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα.

Πηγή: Κεφάλαιο

8
Sep

Έκλεψαν τις ρόδες από αυτοκίνητο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης!

Έκλεψαν τις ρόδες από αυτοκίνητο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης!Τις ρόδες ενός αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης αφαίρεσαν άγνωστοι.

 Όπως αναφέρει το thestival, ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου πήγε το πρωί της Πέμπτης να παραλάβει το όχημά του από το σημείο όπου το είχε παρκάρει στη συμβολή των οδών Προξένου Κορομηλά και Μητροπολίτου Ιωσήφ.

Όταν έφτασε εκεί, αντίκρισε έκπληκτος τις ρόδες του αυτοκινήτου του να λείπουν και το όχημα να στηρίζεται σε κομμάτια ξύλου!

Πηγή:link

7
Sep

“Κεραυνοί” Μακρόν από την Πνύκα: Η ελληνική κρίση είναι αποτυχία της Ευρώπης

“Κεραυνοί” Μακρόν από την Πνύκα: Η ελληνική κρίση είναι αποτυχία της Ευρώπης.Μιλώντας στα ελληνικά ξεκίνησε την ομιλία του στην Πνύκα, ο Γάλλος Πρόεδρος και εξέφρασε τον θαυμασμό του για την αρχαία ελληνική Δημοκρατία και την προσήλωσή του στα δημοκρατικά ιδεώδη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε προσωπικά τον πρωθυπουργό για τη θερμή υποδοχή. «Έχουμε εμπιστοσύνη οι μεν στους δε στην Ευρώπη;» , διερωτήθηκε επικαλούμενος τον Περικλή και πρόσθεσε: «Η ελληνική κρίση δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα. Είναι μια αποτυχία της Ευρώπης».

Τα κύρια σημεία της ομιλίας έχουν ως εξής: «Ο κόσμος χρειάζεται την Ευρώπη, πρέπει να βρούμε τη δύναμη να επανεκκινήσουμε την Ευρώπη» τόνισε ο κ. Μακρόν. «Αν συνεχίσουμε να εθελοτυφλούμε θα είμαστε η γενιά που αναλαμβάνει την ευθύνη του θανάτου της Ευρώπης και πρέπει να ξεκινήσουμε με ισχυρή αυτοκριτική», διαμήνυσε.

Την ανάγκη να επαναδιατυπωθεί η έννοια της εθνικής κυριαρχίας ώστε να μην ερμηνεύεται ως παραχώρηση τόνισε ο κ. Μακρόν Με τη νέα Ευρώπη θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Η Ευρώπη θα προστατέψει απέναντι στην κλιματική αλλαγή, τα δεδομένα των επιχειρήσεων, ανέφερε. «Αν υποχωρήσουμε κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση.

Δεν υπάρχει άλλη ήπειρος που να στηρίζει τη δημοκρατία, την ελευθερία και την οικονομία, αλλά υπάρχουν δυνάμεις που έχουν λιγότερη δέσμευση για κοινωνικά δικαιώματα, ή στην Ασία έχουν ισχυρή οικονομία και αυταρχισμό». «Ο ελληνικός λαός πλήρωσε τα ψέματα ότι μπορεί να ζήσει όπως στο Βερολίνο και στη διάρκεια της κρίσης επωμίστηκε το βάρος», είπε ο Γάλλος Πρόεδρος Μίλησε για κοινωνικό ρήγμα και έκανε λόγο για ένα είδος εμφυλίου πολέμου με αλληλοκατηγορίες και επικρίσεις που δεν αρμόζουν στην Ευρώπη «Τι υποσχεθήκαμε στους νέους της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια; Λιτότητα και ανεργία. Τους είχαμε προβάλει όμορφο μέλλον στο Παρίσι και στο Βερολίνο.

Αλλά αρχικά είχαμε υποσχεθεί ότι μπορούν να ζήσουν όμορφα και στην Ελλάδα», είπε και πρόσθεσε «αυτό πρέπει να γίνει και αυτό είναι η ευρωπαϊκή κυριαρχία». «Προτείνω μια νέα μέθοδο που δεν θα συζητηθεί η νέα Ευρώπη μόνο στις κλειστές πόρτες. Να υποβάλουμε νέους στόχους το 2018 σε όλες τις χώρες και οι λαοί να συζητήσουν ποια Ευρώπη θέλουν. Για έξι μήνες να υπάρχουν συνελεύσεις των πολιτών και στην πορεία να δημιουργηθούν για τις εκλογές στην Ευρώπη κοινές λίστες και κοινοβούλιο της Ευρωζώνης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε μάλιστα την ανάγκη «να βγούμε από το παιδαριώδες δίλημμα να πουν οι λαοί ναι ή όχι σε λαϊκιστικά δημοψηφίσματα» και από την άλλη κάποιοι φοβούνται τα δημοψηφίσματα και κρύβονται». Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, σημείωσε πως αν εγκαταλείψουμε τον εμφύλιο στην Ευρώπη και τις μικρές μας διαφορές θα δούμε πόσα κοινά υπάρχουν στην Ευρώπη που υπήρχε εδώ και αιώνες, την Ευρώπη του Πολιτισμού.

Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και τολμηροί στην Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας. Πρέπει να προστατέψουμε τον Πολιτισμό και την κληρονομιά μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε σύντομα μια ευρωπαϊκή συνέλευση για τον Πολιτισμό από την Αθήνα, τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος και προσέθεσε, “Δεν αρκεί η στήριξη της ΕΕ απέναντι στην Ελλάδα και την Ιταλία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν”.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε οι πολίτες μιας Βαβέλ, με πολλές γλώσσες και διαφορετικούς πολιτισμού», ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος και τόνισε: «Δημοκρατία, κυριαρχία πολιτισμός, είναι το τρίπτυχο που πρέπει να προσφέρουμε στους νέους. Μια Ευρώπη που στηρίζεται στην επιτυχία». Σημείωσε επίσης ότι «έχουμε χαθεί στο λαβύρινθο των συζητήσεων της γραφειοκρατίας, ποια άρθρα στις συνθήκες θα αλλάξουμε».

«Δεν πρέπει να φοβόμαστε», συνέχισε, υπενθυμίζοντας ότι «οι ιδρυτές της Ευρώπης όταν έδωσαν τα χέρια είχαν τη φιλοδοξία για κοινό νόμισμα μετά από τριάντα χρόνια»… «Έχουμε και σήμερα το δικαίωμα να οραματιστούμε και να έχουμε φιλοδοξίες […] Αυτό που επιλέγει η Γαλλία είναι να συζητήσουμε για αυτό το όραμα και την φιλοδοξία για μια Ευρώπη πιο ισχυρή», συμπλήρωσε.

Πηγή: link

7
Sep

Τον Οκτώβριο οι αποφάσεις της ΕΚΤ για το QE – Εκτίναξη του ευρώ πάνω από τα 1,20 δολάρια

Τον Οκτώβριο οι αποφάσεις της ΕΚΤ για το QE – Εκτίναξη του ευρώ πάνω από τα 1,20 δολάρια.Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα(ΕΚΤ) δεν έκανε αλλαγές στη νομισματική πολιτική της σήμερα, αλλά άρχισε συζητήσεις για τη σταδιακή κατάργηση του προγράμματός της αγορών ομολόγων (γνωστό ως QE), ύψους 2 τρισ. ευρώ, με τις αποφάσεις να αναμένονται τον επόμενο μήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ διατήρησε το βασικό επιτόκιό της στο μηδέν, ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο και άφησε το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο -0,4%.

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε, ο Ντράγκι είπε ότι το Δ.Σ. είχε μία «πολύ, πολύ προκαταρκτική συζήτηση» για το πώς θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα αγορών ομολόγων, που σήμερα ανέρχονται σε 60 δισ. ευρώ τον μήνα, εστιάζοντας σε διάφορα σενάρια για τη χρονική διάρκεια του προγράμματος και το ύψος των μηνιαίων αγορών καθώς και στις συνέπειες τους στην οικονομία.

Το Δ.Σ. δεν συζήτησε αλλαγές στις μορφές των στοιχείων ενεργητικού που αγοράζει η ΕΚΤ, σημείωσε ο κεντρικός τραπεζίτης, ενώ πρόσθεσε ότι «ο κύριος όγκος των αποφάσεων» για τη σταδιακή κατάργηση του QE αναμένεται να ληφθούν στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Αν και χαρακτήρισε την ενίσχυση του ευρώ ως «πηγή αβεβαιότητας», οι δηλώσεις του οδήγησαν το ενιαίο νόμισμα σε νέο υψηλό επίπεδο της ημέρας, φθάνοντας στα 1,2033 δολάρια. Η ΕΚΤ αναμένεται ευρύτατα ότι θα αρχίσει από τον ερχόμενο Ιανουάριο να μειώνει τις αγορές ομολόγων, μετά τη βελτίωση της οικονομίας της Ευρωζώνης και εν μέσω φόβων ότι δεν θα υπάρχουν διαθέσιμοι τίτλοι για αγορά.

Ο Ντράγκι είπε ότι η ανατίμηση του ευρώ επηρεάζει τις σκέψεις της ΕΚΤ σχετικά με τη σταδιακή μείωση του QE. Το ισχυρότερο ευρώ περιπλέκει την έξοδο της ΕΚΤ από τις πολύ χαλαρές νομισματικές πολιτικές της, μειώνοντας τον εισαγόμενο πληθωρισμό και θέτοντας σε κίνδυνο τις εξαγωγές της Ευρωζώνης. Ο Ντράγκι είπε ότι η πρόσφατη ανατίμηση του ευρώ αποτελεί «πηγή αβεβαιότητας που απαιτεί παρακολούθηση».

Το ισχυρότερο ευρώ οδήγησε την ΕΚΤ να αναθεωρήσει πτωτικά τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό. Αναμένει πλέον πληθωρισμό 1,5% φέτος που θα μειωθεί στο 1,2% το 2018 για να επανέλθει στο 1,5% το 2019, χαμηλότερα από τον στόχο της ΕΚΤ (λίγο κάτω από το 2%). Τον Ιούνιο, η ΕΚΤ προέβλεπε πληθωρισμός 1,5% φέτος, αλλά 1,3% το 2018 και 1,6% το 2019.

Η ΕΚΤ αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον ρυθμό ανάπτυξης φέτος, προβλέποντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% (αντί 1,9% τον Ιούνιο), ενώ για το 2018 και το 2019 προβλέπει αύξηση 1, 8% και 1,7%, αντίστοιχα (όπως και τον Ιούνιο).

Πηγή:link

7
Sep

Μεγάλη μείωση του ELA καθώς βελτιώθηκε η ρευστότητα των τραπεζών

Μεγάλη μείωση του ELA καθώς βελτιώθηκε η ρευστότητα των τραπεζών.Κατά 5 δισ. ευρώ μειώθηκε το ανώτατο όριο χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από τον ELA και διαμορφώθηκε στο ποσό των 33,9 δισ. ευρώ , καθώς βελτιώθηκε η ρευστότητά τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ανακοίνωση της ΤτΕ

“Στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 33,9 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 5,0 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα”.

Πηγή:link

7
Sep

Στο 21,2% υποχώρησε η ανεργία τον Ιούνιο

Στο 21,2% υποχώρησε η ανεργία τον Ιούνιο.Συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση του δείκτη καθώς υποχώρησε στο 21,2% έναντι 21,5% τον προηγούμενο μήνα. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2017 ανήλθε σε 21,2% έναντι 23,5% τον Ιούνιο του 2016 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 21,5% τον Μάιο του 2017.

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Ιούνιο του 2017, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.775.939 άτομα. Οι άνεργοι ήταν 1.017.127 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός έφτασε τα 3.220.317 άτομα.

• Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 87.099 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016 (αύξηση 2,4%) και κατά 16.857 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (άνοδος 0,4%).

• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 115.943 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016 (πτώση 10,2%) και κατά 13.867 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (μείωση 1,3%).

• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 6.599 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016 (μείωση 0,2%) και κατά 5.768 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2017 (μείωση 0,2%).

 

Πηγή:link

6
Sep

Moody’s: Απειλεί τις ΗΠΑ με απώλεια του «ΑΑΑ»

Moody’s: Απειλεί τις ΗΠΑ με απώλεια του «ΑΑΑ».Με απώλεια της αξιολόγησης «ΑΑΑ» απειλεί τις ΗΠΑ ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, εφόσον το Κογκρέσο δεν δράσει γρήγορα, προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως στην αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, το αμερικανικό χρέος θα έχει αγγίξει το ανώτατο επιτρεπτό όριο έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Μόλις καταστεί αυτό πραγματικότητα, τότε αυτομάτως αρκετές δημόσιες υπηρεσίες θα βάλουν «λουκέτο» λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης.

«Εάν δεν υπάρξει συναίνεση για την αύξηση του ορίου χρέους, τότε οι ΗΠΑ θα πρέπει να ξεχάσουν τα 3Α» σχολιάζει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης.

«Ακόμη και αν η κυβέρνηση αντεπεξέλθει κανονικά στις δανειακές της υποχρεώσεις, θα προκληθεί σοβαρό ζήτημα αξιοπιστίας για τις ΗΠΑ, εφόσον δεν υπάρξει ρύθμιση του ανώτατου ορίου χρέους» σπεύδει να προσθέσει.

Το 2011, οι ΗΠΑ είχαν εγκλωβιστεί σε μία παρεμφερή υπόθεση, η οποία τις στέρησε την κορυφαία αξιολόγηση από τον έτερο μεγάλο οίκο, Standard & Poor’s.

Μάλιστα, η καθυστερημένη αύξηση του ορίου χρέους είχε κοστίσει στο αμερικανικό δημόσιο το ποσό των 1,3 δισ. δολαρίων, λόγω της επιδείνωσης των επιπέδων του κόστους δανεισμού.

Πηγή:link

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close