fbpx

17/06/2016

17
Jun

Στροφή στα εταιρικά ομόλογα κάνουν οι ασφαλιστικές

Στροφή στα εταιρικά ομόλογα κάνουν οι ασφαλιστικές στην Ιταλία με την Ιταλική Εποπτική Αρχή. Η Fitch εξηγεί ότι οι Ιταλοί ασφαλιστές αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, καθώς βλέπουν τις επιδόσεις των χαρτοφυλακίων τους να πέφτουν. Ωστόσο, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης δεν βλέπει ότι ο κλάδος βρίσκεται υπό απειλή.

Σύμφωνα με την Ιταλική Εποπτική Αρχή, το 64% του χαρτοφυλακίου των Ιταλικών ασφαλιστικών αποτελείτο στο κρατικά ομόλογα το τέλος του 2013, ενώ, σύμφωνα με την καταγραφή στο τέλος του 2015, είχε μειωθεί στο 59%.

Την ίδια στιγμή παρατηρήθηκε μία αύξηση δύο ποσοστιαίων μονάδων σε εταιρικά ομόλογα. Συγκεκριμένα, το 2013, το 23% των χαρτοφυλακίων των ασφαλιστικών αποτελούνταν από εταιρικά ομόλογα, το 2014, το ποσοστό αυτό έφτασε στο 24% και το 2015 στο 26%.

Σύμφωνα με την Fitch η τάση αυτή παρατηρείται περισσότερο στα χαρτοφυλάκια του κλάδου γενικών ασφαλίσεων, λόγω της βραχυχρόνια ωρίμανσης των περιουσιακών που διακρατούν, ωστόσο, δεν απέχουν από την επιλογή αυτή και οι ασφαλιστικές ζωής.

Στόχος και των δύο κλάδων να αντισταθμίσουν τις απώλειες από τα χαμηλά επιτόκια.

Η Fitch διατυπώνει ότι τα χαμηλά επιτόκια συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους των νέων επιχειρήσεων. Πάντως ο κλάδος δεν ενέχει φόβους και ανησυχίες καθώς παρουσιάζει ισχυρούς ισολογισμούς και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια

Αυτό εξηγεί ισχύει γιατί το ενεργητικό με το παθητικό των ισολογισμών είναι σωστά σταθμισμένο και γιατί οι ιταλικές ασφαλιστικές παύουν να δίνουν εγγυημένα προϊόντα.

 

Πηγή:link

17
Jun

Χαρίτσης: Χρηματοδότηση 3,6 δισ. ευρώ έχει διασφαλισθεί για το νέο αναπτυξιακό νόμο

Χαρίτσης: Χρηματοδότηση 3,6 δισ. ευρώ έχει διασφαλισθεί για το νέο αναπτυξιακό νόμο.Για πρώτη φορά, ο αναπτυξιακός νόμος δεν θα συμβάλλει μόνο στους δείκτες απορρόφησης, αλλά και στην αλλαγή της παραγωγικής διάρθρωσης. Από απλός επενδυτικός μηχανισμός, από άθροισμα δηλαδή μεμονωμένων επενδύσεων, μετατρέπεται πλέον σε ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό με σαφή περιφερειακά, κλαδικά και επενδυτικά κριτήρια αλλά και δύο πρόσθετα χαρακτηριστικά: συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική (έξυπνη εξειδίκευση) και συγκεκριμένη στοχοθεσία (εξωστρέφεια).

Αυτό υπογραμμίζει ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών με τίτλο: «αναπτυξιακός νόμος αντιστρέφουμε την πορεία απαξίωσης του επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον».

Ο υφυπουργός αναφέρει στο άρθρο του ότι παρόλη την έντονη περιφερειακή διάσταση των πρώτων αναπτυξιακών νόμων, δεν κατέστη εφικτό να αντιστραφεί η άνιση κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα και εντάθηκε η προβληματική κατανομή πόρων μεταξύ των περιοχών και των κλάδων. «Αργότερα, με την ενσωμάτωση των ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ στις χρηματοδοτήσεις, οι Αναπτυξιακοί Νόμοι «διασπάστηκαν» εσωτερικά σε Αναπτυξιακούς, τους οποίους χρηματοδοτούσε το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και σε Αναπτυξιακούς που χρηματοδοτούσε το ΚΠΣ ή το ΕΣΠΑ. Τα κριτήρια διαχωρισμού ήταν περισσότερο τυπικά και ποσοτικά και δεν διαπνέονταν από μια ενιαία φιλοσοφία αναπτυξιακής παρέμβασης.

 

[expander_maker more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Διαβάστε λιγότερα”]Στο διάστημα αυτό οι αναπτυξιακοί νόμοι ουσιαστικά μετατράπηκαν σε απλούς μηχανισμούς επενδυτικής ενίσχυσης. Οι επενδυτικοί πλέον νόμοι εξυπηρετούσαν μόνο επενδύσεις του «συρμού», μη μπορώντας να διαδραματίσουν ανασχετικό ρόλο σε οποιαδήποτε αρνητική τάση του διεθνούς καταμερισμού εργασίας και της έντονης τριτογενοποίησης της οικονομίας. Αντίθετα, επιβάρυναν δυσανάλογα το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας με αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, χωρίς ο κεφαλαιουχικός αυτός εξοπλισμός να εξυπηρετεί ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης.

Αποκορύφωμα αυτής της πορείας αποτελεί η χαοτική κατάσταση, την οποία παραλάβαμε στις αρχές του 2015, με περισσότερα από 6.300 επενδυτικά σχέδια σε εκκρεμότητα. Αν αυτά ολοκληρώνονταν αμέσως, η Πολιτεία θα όφειλε 6,4 δις ευρώ – ποσό το οποίο υπερβαίνει το ύψος της δημοσιονομικής προσαρμογής που απαιτήθηκε από τη συμφωνία του καλοκαιριού! Και μάλιστα την ίδια στιγμή που χρόνο με το χρόνο το ΠΔΕ, ως κύριος τροφοδότης των Αναπτυξιακών Νόμων, μειωνόταν συνεχώς».

Σήμερα, συνεχίζει ο υφυπουργός, τόσο λόγω της δημοσιονομικής κρίσης όσο και των στρεβλώσεων του παρελθόντος, απαιτούνται ριζικές αλλαγές στο παραγωγικό υπόδειγμα. «Για εμάς, η ανάπτυξη έχει σαφές πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι η συρρίκνωση μισθών και συντάξεων, ούτε η μετατροπή της χώρας σε μια τεράστια Ειδική Οικονομική Ζώνη. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη και δίκαιη.

Βιώσιμη ανάπτυξη, εξηγεί ο ίδιος, σημαίνει ενίσχυση στοχευμένων παραγωγικών επενδύσεων, δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει αναλογικότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου και μέσω αυτής της αναδιανομής περισσότερη δημοκρατία στις παραγωγικές σχέσεις».

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, λοιπόν, εντάσσεται στη λογική αυτή. Για πρώτη φορά έχουν διαγνωσθεί το αναπτυξιακό προφίλ και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας. Βασικός στόχος είναι το σταθερό φορολογικό καθεστώς, οι κλασικές επιδοτήσεις και τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία της περιόδου 2014-20, να λειτουργήσουν από κοινού και να δημιουργήσουν το μηχανισμό μετάβασης σε παραγωγικά πρότυπα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για τους χρηματοδοτικούς πόρους, ο κ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας συνολικός στοχευμένος σχεδιασμός. Για το λόγο αυτό το νέο ΕΣΠΑ και ο νέος αναπτυξιακός νόμος διέπονται από την ίδια φιλοσοφία και ακολουθούν τους ίδιους κανόνες ως προς την χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων και τους τομείς στους οποίους εστιάζουν. «Ξεφεύγουμε έτσι από μια απλή επιδοματική λογική, η οποία επικράτησε συλλήβδην στο παρελθόν και αξιοποιούμε τη χρήση πιο σύνθετων εργαλείων, τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσουμε τα οφέλη για το σύνολο της οικονομίας» όπως σημειώνει ο υφυπουργός και επαναλαμβάνει ότι για το νέο αναπτυξιακό νόμο έχει διασφαλισθεί αρχική χρηματοδότηση 3,6 δισ. ευρώ: 600 εκατ. από το ΕΣΠΑ, περίπου 1,3 δισ. από το εθνικό ΠΔΕ και το υπολειπόμενο ποσό ως φορολογικές ελαφρύνσεις στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό θα αυξάνεται σταδιακά από τη χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων, ενώ θα ακολουθεί και την αυξητική τάση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, καθώς ήδη για δεύτερη χρονιά επιτυγχάνεται αύξηση του εθνικού ΠΔΕ κατά επιπλέον 250 εκατ. ευρώ και θα αυξηθεί και τα επόμενα χρόνια.

«Αναγνωρίζουμε βεβαίως, παρά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις, ότι η κατάσταση της οικονομίας παραμένει δύσκολη. Απαιτείται εντατική δουλειά, σοβαρός σχεδιασμός και ισχυρή πολιτική βούληση για να επιτευχθούν οι μετασχηματισμοί που απαιτούνται. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος έχει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα, ώστε να συμβάλει αποφασιστικά στην προσπάθεια για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη» καταλήγει στο άρθρο του ο υφυπουργός.

Πηγή:link[/expander_maker]

17
Jun

Συνεργασία Nequs Brokers και Q-Brokers με Qatar Insurance Company

Συνεργασία Nequs Brokers και Q-Brokers με Qatar Insurance Company.Με μία λαμπερή εκδήλωση και με τη συντροφιά 600 καλεσμένων, η NEQUS Brokers και η Q-Brokers γιόρτασαν τη μεταστέγασή τους σε ένα πενταώροφο κτήριο 2.000 τ.μ. επί της Λεωφόρου Συγγρού 171 και την έναρξη της συνεργασίας τους με την Qatar Insurance Company, τη μεγαλύτερη, πιο κερδοφόρα και καλύτερα κεφαλαιοποιημένη ασφαλιστική εταιρία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, με 4 δισ. κεφαλαιοποίηση και πάνω από 1,6 δισ. ίδια κεφάλαια.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο Σύμβουλος Διοίκησης των δύο εταιριών κ. Μάρκος Κατσουλάκης αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή πορεία που έχει διανύσει η Nequs Brokers τα δύο τελευταία χρόνια εκπροσωπώντας την Evolution Ltd., έχοντας ασφαλίσει περισσότερα από 200.000 οχήματα και έχοντας καταβάλει 13 εκ. ευρώ σε αποζημιώσεις.

Όσον αφορά στη συνεργασία με την Qatar Insurance Company, τόνισε πως οι ιθύνοντες του ομίλου Qatar θα χρησιμοποιήσουν την Nequs Brokers και την Q-Brokers ως πρότυπα του πιλοτικού μοντέλου που θα εφαρμόσει και στις άλλες αγορές που δραστηριοποιείται παγκοσμίως. Απευθυνόμενος στους συνεργάτες των δύο εταιριών, τόνισε: «πάντα θα είμαστε στο πλευρό σας και πάντα η προτεραιότητά μας θα είσαστε εσείς!»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Nequs και της Q-Brokers, κ. Αλέξης Λιάγκας, ο οποίος ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας με τον μεγάλο και πολυδιάστατο όμιλο της Qatar, η εταιρία θα διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, ξεκινώντας άμεσα δραστηριότητα στον κλάδο σκαφών αναψυχής, στη συνέχεια στον κλάδο γενικής αστικής ευθύνης και σύντομα στον κλάδο πιστώσεων και εγγυήσεων.

 

«Είμαι βέβαιος πως αυτή είναι μόνο η αρχή», τόνισε ο κ. Λιάγκας. «Σε έναν χρόνο από τώρα θα έχουμε πετύχει όλους τους στόχους μας και θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα ανάλογα μίας μεγάλης και διεθνούς ασφαλιστικής εταιρίας.

Κι όλα αυτά με σωστό σχεδιασμό, ορθολογικό underwriting, αξιόπιστα αποτελέσματα και εφαρμογή των πιο σύγχρονων μοντέλων εταιρικής διακυβέρνησης. Γιατί η συνεργασία μας με την Qatar Insurance Company επεκτείνεται και στην αφομοίωση της υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας που διαθέτει, αλλά και στην εναρμόνισή μας με τις αυστηρές προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου και εποπτείας που εφαρμόζει.»
«προχωρούμε δυναμικά, έχοντας πάντα την πεποίθηση ότι κάνουμε για σας το καλύτερο. Είστε η προτεραιότητά μας και γι’ αυτό η συνεργασία μαζί σας είναι περισσότερο συμμαχία παρά απλή επαγγελματική σχέση».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Λιάγκας ευχαρίστησε τον πατέρα του, κ. Βασίλη Λιάγκα, «έναν άνθρωπο μαχητή, έναν άνθρωπο με ανήσυχο πνεύμα, με αστείρευτες δυνάμεις, που για όλους εμάς αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και πηγή έμπνευσης».

Στη συνέχεια η βραδιά εξελίχθηκε σε πάρτυ, καθώς οι παρευρισκόμενοι φίλοι, πελάτες και συνεργάτες των δύο εταιριών – πολλοί απ’ τους οποίους είχαν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Ελλάδας ειδικά για να παραστούν στην εκδήλωση – έφαγαν, ήπιαν και χόρεψαν με πολύ κέφι μέχρι τα μεσάνυχτα υπό τους ήχους του συγκροτήματος «Vanilla Swing» στον ειδικά διαμορφωμένο προαύλιο χώρο του νέου κτηρίου της Nequs και της Q-Brokers.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων πολλοί επίσημοι προσκεκλημένοι και εκπρόσωποι του ημερήσιου, περιφερειακού και κλαδικού Τύπου.

 

Πηγή:link

17
Jun

Εκλογικό νόμο με απλή αναλογική εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ

Εκλογικό νόμο με απλή αναλογική εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ.Στην απόφαση που εξέδωσε η Πολιτική Γραμματεία αργά το μεσημέρι, εκφράζεται η συμφωνία του οργάνου με την προωθούμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου, ενώ επιχειρείται να μην κλείσει άμεσα η Συνταγματική Αναθεώρηση.

Στην απόφαση τονίζεται χαρακτηριστικά:

«Ο εκδημοκρατισμός του πολιτικού συστήματος, η ουσιαστική κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας, η επανεκκίνηση του ελληνικού κράτους δημιουργούν το πλαίσιο για μια νέα μεταπολίτευση. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει:

α) Την αλλαγή του εκλογικού νόμου με την καθιέρωση συστήματος απλής αναλογικής, που θα διασφαλίζει την ελεύθερη και ανόθευτη έκφραση της λαϊκής βούλησης.

β) Το άνοιγμα μιας πλατιάς διαδικασίας διαλόγου για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, με στόχο ένα νέο Σύνταγμα και με ορίζοντα το 2021″.

 

[expander_maker more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Διαβάστε λιγότερα”]Νωρίτερα το Euro2day.gr μετέδωσε τα εξής:

Την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ συγκάλεσε εκ νέου σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρξει «φως» στο θέμα του εκλογικού νόμου και της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ως εκ τούτου, η κυβερνητική σύσκεψη για τα δύο αυτά θέματα, που επρόκειτο να γίνει το πρωί της Παρασκευής, μετατέθηκε «για αργότερα» και, πιθανότατα, για την επόμενη εβδομάδα.

Ως προς τον νέο εκλογικό νόμο, το ηγετικό όργανο του κυβερνώντος κόμματος στηρίζει (φανερά) την πρόταση που φαίνεται ότι επικρατεί στο Μαξίμου: καθιέρωση της απλής αναλογικής (για την κατανομή των εδρών) αλλά με πλαφόν εισόδου στη Βουλή το ισχύον 3%.

Αυτή τη θέση προωθεί και η «ομάδα των 53», η οποία δημοσιοποίησε χθες σχετικό κείμενο. Θέση που ενισχύει το κυβερνητικό επιτελείο απέναντι σε άλλες απόψεις, που προέρχονται κυρίως από τον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή αλλά και άλλα «Πασοκογενή» στελέχη, τα οποία «έχουν γαλουχηθεί με την αρχή της ενισχυμένης αναλογικής», όπως αναφέρει κυβερνητικό στέλεχος.

Ο κ. Κουρουμπλής, για παράδειγμα, φέρεται να έχει προτείνει ένα σύνθετο εκλογικό μοντέλο, με κυρίαρχο στοιχείο τη διατήρηση του μπόνους εδρών στα κόμματα που θα συμπράξουν κυβερνητικά (κυρίως εάν το άθροισμά τους αγγίξει ένα μεγάλο ποσοστό, π.χ. 40%).

Οι «53» όπως και κορυφαία στελέχη του κόμματος και της κυβέρνησης (Νίκος Βούτσης, Πάνος Σκουρλέτης) επιμένουν στην απλή αναλογική, άνευ μπόνους, ενώ αυτή η πρόταση βρίσκει έδαφος και εντός του Μαξίμου.

Βλέπουν κίνδυνο στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Στο πεδίο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ωστόσο, υπάρχουν έντονες σκιές, όπως φάνηκε και από το άρθρο του βουλευτή Γιώργου Κυρίτση (το οποίο παρουσίασε το Euro2day.gr την προηγούμενη Δευτέρα).

Οι «53» διαφωνούν με το άνοιγμα της διαδικασίας σ’ αυτή τη χρονική στιγμή, με το επιχείρημα ότι οι συσχετισμοί δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου και οι πιέσεις που θα ασκηθούν από τους ευρω-θεσμούς δεν αφήνουν περιθώρια για προοδευτική αναθεώρηση.

«Σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, άποψη σοβαρών συνταγματολόγων είναι ότι τα προβλήματα που προκύπτουν απορρέουν από τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και όχι από τις υπάρχουσες συνταγματικές ρυθμίσεις. Ουσιαστικό πρόβλημα, που συνδέεται ευθέως με το Σύνταγμα, είναι μόνο αυτό τηςποινικής ευθύνης των υπουργών, που ρυθμίζεται με απαράδεκτο τρόπο και όντως πρέπει να αναθεωρηθεί», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο κείμενο που διένειμαν χθες.

Οπως αναφέρουν στελέχη τους μάλιστα, είναι «πολύ πιθανό έως βέβαιο» να ζητηθεί από την κυβέρνηση να παρουσιάσει προτάσεις (σ.σ. για το νέο Σύνταγμα) που να αφορούν από την συνταγματική κατοχύρωση του δημοσιονομικού «κόφτη» (α λα Γερμανία) και το ύψος του πλεονάσματος, μέχρι την ανεμπόδιστη λειτουργίαιδιωτικών ΑΕΙ (σ.σ. με το «ανεμπόδιστη», πάντως, εννοούν την παράκαμψη της σημερινής απαγόρευσης μέσω της λειτουργίας κολεγίων που λειτουργούν ως ιδιωτικά πανεπιστήμια).

Οχι εκλογή ΠτΔ από τον λαό

Οι “53” διαφωνούν… κάθετα και με τις απόψεις περί εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό.

“Ειδικά για τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας είμαστε εντελώς αντίθετοι στην άμεση εκλογή του από τον λαό, διαδικασία που προσδίδει στο πρόσωπο του Προέδρου αυξημένες αρμοδιότητες και άμεση εμπλοκή του, με διακριτό ρόλο, στην άσκηση πολιτικής εξουσίας. Έχουμε ανάγκη ενίσχυσης των εξουσιών του Κοινοβουλίου και όχι μείωσής τους, δηλαδή να οδηγηθούμε σε πιο συγκεντρωτικά μοντέλα διακυβέρνησης που ελέγχονται κάθε τέσσερα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση πρέπει να συζητηθεί στην ΚΕ του κόμματος, διότι εκ του Συντάγματος τα κόμματα δια των βουλευτών τους κινούν τη διαδικασία αναθεώρησης”, αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Για το θέμα αυτό, πάντως, δεν έχει ξεκαθαριστεί η κυβερνητική θέση, αν και η άμεση εκλογή του ΠτΔ βρίσκει πολλούς υποστηρικτές.

 

Πηγή:link[/expander_maker]

 

17
Jun

Μοσκοβισί: Καμιά χώρα δεν πέτυχε σε μερικούς μήνες όσα η Ελλάδα

Μοσκοβισί: Καμιά χώρα δεν πέτυχε σε μερικούς μήνες όσα η Ελλάδα.Φθάσαμε στο τέλος ενός μακρύ και δύσκολου δρόμου», αναφέρει ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί σε ανάρτηση στο προσωπικό του μπλογκ, χαρακτηρίζοντας την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός για την Ελλάδα.

«Αυτά τα 7,5 εκατ. ευρώ βοήθειας είναι οξυγόνο για την ελληνική οικονομία και ελπίδα για τον ελληνικό λαό», τόνιζει ο επίτροπος. «Είναι επίσης μια ισχυρή απόδειξη -δεν τολμώ να πω η δίκαιη ανταμοιβή- της σημαντικής προσπάθειας που κατέβαλαν οι ελληνικές αρχές και ολόκληρη η χώρα εδώ και μήνες».

«Τι δρόμο διανύσαμε εδώ και έναν χρόνο! Η απειλή ενός Grexit ήταν τότε απτή και περιορίστηκαν οι τραπεζικές αναλήψεις και η κίνηση κεφαλαίων για να αποτραπεί η χρεοκοπία της χώρας. Η αλλαγή είναι βαθιά και θετική. Για την Κομισιόν, για εμένα που αγωνίστηκα για την ακεραιότητα της ευρωζώνης, για την αλληλεγγύη σε μια μεταρρυθμισμένη Ελλάδα, είναι πράγματι ένας λόγος για υπερηφάνεια», αναφέρει ο Μοσκοβισί.

«Κάποιοι θα αναρωτηθούν: και πάλι χρήματα για τους Έλληνες;» συνεχίζει ο επίτροπος. «Θα απαντούσα απλά ότι καμία χώρα δεν έκανε σε μερικούς μήνες τόσα όσα η Ελλάδα για να στήσει στα πόδια της την οικονομία της. Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και της φορολογίας εισοδήματος. Άνοιγμα των ιδιωτικοποιήσεων σε ένα δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, για να μην αναφέρω παρά μόνο τα πιο σημαντικά. Και όλα αυτά με πολύ μικρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Η ανάπτυξη θα μπορούσε να επιστρέψει φέτος, εκτιμά ο Μοσκοβισί, και το δημόσιο έλλειμμα της χώρας να επιστρέψει στο 3% την επόμενη χρονιά.

«Εύχομαι επίσης να μπορέσει να υπάρξει γρήγορα ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, για να δοθεί νέα ώθηση στη χώρα», αναφέρει ο Μοσκοβισί.

Παρόλο που παραδέχεται ότι μένουν πολλά να γίνουν τους επόμενους μήνες, επισημαίνοντας ότι «προχωράμε σταδιακά από μια φάση έντονης νομοθετικής δραστηριότητας σε μια φάση υλοποίησης, κρίσιμης για την επιστροφή της εμπιστοσύνης στη χώρα», ο επίτροπος καταλήγει: «Εν ολίγοις, είναι μια καλή ημέρα για την Ελλάδα -και για την Ευρώπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

17
Jun

Drone καταγράφει μάχη στη Συρία. Εικόνες βγαλμένες από ταινία

Drone καταγράφει μάχη στη Συρία. Εικόνες βγαλμένες από ταινία.Ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει την φρίκη του πολέμου. Drone κατέγραψε τις συγκλονιστικές μάχες που λαμβάνουν χώρα στη Συρία. Οι εικόνες μοιάζουν να ναι βγαλμένες από πολεμική ταινία.

Ωστόσο είναι πραγματικότητα. Άνθρωποι ανταλλάσσουν πυρά, τανκ κινούνται στο πεδίο της μάχης και ο θάνατος παραμονεύει.

Δείτε το βίντεο

Πηγή:link
17
Jun

Ν. Παππάς: Για πρώτη φορά θα γίνει αξιολόγηση στην ΕΡΤ

Ν. Παππάς: Για πρώτη φορά θα γίνει αξιολόγηση στην ΕΡΤ.Για πρώτη φορά θα γίνει αξιολόγηση στην ΕΡΤ και έλεγχος για πτυχία «μαϊμού», ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Στάθη Παναγούλη. Ο βουλευτής έκανε προσωπική επίθεση στον υπουργό Επικρατείας, ο οποίος τον κάλεσε αν έχει στοιχεία για πτυχία «μαϊμού» στην ΕΡΤ να τα καταγγείλει.
«Προσέξτε μην πάθετε το σύνδρομο που είχαν οι χήνες του Καπιτωλίου», είπε χαρακτηριστικά ο Ν. Παππάς στον Στ. Παναγούλη, υπενθυμίζοντας ότι οι χήνες είχαν σώσει την Ρώμη από τους Γαλάτες, αλλά οι απόγονοί τους δεν έκαναν τίποτα παρά μόνο καυχιόντουσαν για το ένδοξο παρελθόν τους.
«Στην ΕΡΤ κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, ότι απαγορεύονται μπανάνες γιατί θα σηκωθούν όλα τα πτυχία ‘μαϊμού’», είπε ο Στ. Παναγούλης. Υποστήριξε ότι ο Ν. Παππάς παραβιάζει το Σύνταγμα και τον χαρακτήρισε «καναλάρχη». Έκανε επίσης λόγο για «μια αριστοκρατία που εξασφαλίζει τζάμπα έδρα» και πρόσθεσε ότι «μάλλον έχουν διαβάσει τον Μαρξ ανάποδα».
«Κάπου εκεί και εσείς διαβάζοντας Μαρξ περάσατε και από ψηφοδέλτια Πολιτικής Άνοιξης», του απάντησε ο Ν. Παππάς επισημαίνοντας ότι ο βουλευτής «έχει υπηρετήσει τέσσερα κόμματα».
«Εκτός από το ότι έχουν διαβάσει τον Μαρξ ανάποδα, έχουν διαβάσει ολόκληρο Μακιαβέλι», είπε ο Στ. Παναγούλης σημειώνοντας ότι «είχα πάει ως συνεργαζόμενος στην Πολιτική Άνοιξη». «Ρίχνετε λάσπη και λέτε μεγάλα ψέματα» υποστήριξε ο βουλευτής και ισχυρίσθηκε ότι γνωρίζει πού ήταν ο υπουργός την περασμένη Παρασκευή που είχε δηλώσει κώλυμα για να απαντήσει στην ερώτηση. «Εποπτεύατε ελαιοχρωματιστή στα γραφεία σας στη Συγγρού που έχετε με τον κ. Σπίρτζη», είπε.
«Την περασμένη εβδομάδα με είπε Γκαουλάιτερ, να συνεχίσει προσπάθεια να μην γίνει φαιδρός», σχολίασε ο Ν. Παππάς επισημαίνοντας στον Στ. Παναγούλη ότι έχει ψηφίσει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης για την ΕΡΤ. «Απολαμβάνετε τον βουλευτικό μισθό και κάνετε κριτική στο πρόγραμμα που εσείς ψηφίσατε», του είπε και πρόσθεσε ότι «λόγω των εκλογών του Σεπτεμβρίου κάθεστε σε αυτό το έδρανο».
«Αφήστε λοιπόν, τις μεγαλοστομίες. Κάποιος βλέπει στη σκιά το μπόι του ή έχει σύνδρομο που είχαν χήνες στο Καπιτώλιο», τόνισε.

 

Πηγή:link

17
Jun

13 ιστοσελίδες που θα σας κάνουν σαΐνια

13 ιστοσελίδες που θα σας κάνουν σαΐνια.Αυτό που έχει πιο πολύ γούστο με το ίντερνετ, είναι πως σήμερα, ακόμη και η γιαγιά στο τελευταίο χωριό της χώρας θα σας απαντούσε πως αποτελεί το μέλλον. Το μέσο όπου μπορεί κανείς να βρει, να ανακαλύψει το οτιδήποτε. Κάντε τώρα το τεστ… πότε ήταν η τελευταία φορά που ανοίξατε τον υπολογιστή σας για να αναζητήσετε κάποια πληροφορία, να μάθετε εις βάθος κάτι; Μήπως 9 στις 10 φορές το κάνατε απλά και μόνο προκειμένου να συνδεθείτε στο facebook;

Οι παρακάτω ιστοσελίδες αποδεικνύουν και υποστηρίζουν τη φήμη του “ίντερνετ”, ως πηγή πληροφόρησης για ότι βάλει ο νους, με τη βοήθεια των οποίων μπορείτε να μάθετε μια ξένη γλώσσα, μουσική, επτασφράγιστα μυστικά της CIA ή και τρόπους να κάνετε το μυαλό σας πιο “αποδοτικό”!

1. Μάθε μια ξένη γλώσσα Online (και δωρεάν) – Duolingo

Πάντα θέλατε να μάθετε μια ξένη γλώσσα, πέραν των αγγλικών δηλαδή ή κάποια άλλης που ίσως κατέχετε. Το Duolingo μπορεί να μην σας προετοιμάσει για καθηγητές, είναι όμως μια πολύ καλή, ανέξοδη και εύκολη αρχή. Επιλέξτε μεταξύ 17 γλωσσών, διαλέξτε πόση ώρα την ημέρα μπορείτε να ασχοληθείτε (θα χρειαστούν μόλις 10-20′ λεπτά) και ξεκινήστε…

Υπάρχει έκδοση της σελίδας και στα ελληνικά, ενώ θα συνδεθείτε απλά και γρήγορα με το λογαριασμό του facebook σας ώστε να μπορείτε να αποθηκεύετε την πρόοδο στα μαθήματά.

2. Μάθε να παίζεις κιθάρα – Justin Guitar

Αν είστε κι εσείς από εκείνους που θα ήθελαν να μπορούν να συγκεντρώσουν την παρέα γύρω από μια φωτιά και υπό τους ήχους της κιθάρας να τραγουδούν ως το πρωί, τότε το Justin Guitar είναι ο ιστότοπος “από μηχανής, Θεός”. Διαθέτει δεκάδες μαθήματα, βίντεο με λεπτομερείς οδηγίες ώστε να πιάσετε την κιθάρα και με λίγη εξάσκηση να μπορείτε να βγάλετε… μουσική. Αν μάλιστα αποδειχτείτε και επίμονος μαθητής, τότε σίγουρα θα μπορείτε να βγάλετε μια σειρά από απλά τραγούδια για την παρέα.

 

[expander_maker more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Διαβάστε λιγότερα”]3. Η γυμναστική του σπασίκλα – Nerd Fitness

Ακούστε πως πήγε το πράγμα. Κάποια αλυσίδα γυμναστηρίων έβγαλε μια σούπερ-ντούπερ προσφορά κι εσείς τρέξατε να την εξασφαλίσετε. Από τον ένα χρόνο της συνδρομής, ζήτημα είναι αν πατήσατε πέντε φορές στο γυμναστήριο. Μην σκάτε… δεν είστε η μιαρή εξαίρεση, αλλά ο κανόνας. Το Nerd Fitness προσπαθεί να κάνει την εξάσκηση φιλική στους… σπασίκλες και να σας βάλει σε πρόγραμμα χωρίς να αισθάνεστε άβολα γι’ αυτό. Κατά τα άλλα, έχει ασκήσεις και προγράμματα για όλα τα γούστα και σίγουρα δεν θα σας αφήσει ποτέ να βαρεθείτε.

4. Γίνε απόφοιτος του MIT – MIT Open Courseware

Ποιος δεν θα ήθελε να έχει σπουδάσει στο επώνυμο αμερικανικό πανεπιστήμιο MIT. Αν και οι λόγοι που δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει είναι πολλοί (με τελευταίο την απόσταση, πιστέψτε με), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης δίνει τη δυνατότητα σεμιναρίων με τη μορφή ανοιχτής διδασκαλίας για εκατομμύρια ανθρώπους μέσω της ιστοσελίδας που έχουν δημιουργήσεις ακριβώς για αυτό το σκοπό.

5. Γίνε άσσος της ελεύθερης αγοράς – Investopedia

Αν το ίντερνετ ήταν τόσο εξελιγμένο πριν από 16 χρόνια, στη χρυσή (που μετά μετετράπη σε εφιαλτική) εποχή του Χρηματιστηρίου) θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η ιστοσελίδα θα ήταν ο καλύτερος σύμβουλος. Σήμερα και μετά από τόσες παλινωδίες, αγορές και ψυχολογίες, χρηματιστήρια σε κατάθλιψη κλπ κλπ, το Investopedia περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς προκειμένου να έχει μια ιδέα για το τι συμβαίνει σε αυτή τη ρημάδα την αγορά.

6. Γίνε σπρίντερ του διαβάσματος – Spreeder

Η ιστοσελίδα αυτή ισχυρίζεται πως καθυστερούμε να διαβάσουμε την πληροφορία σε ένα μακροσκελές κείμενο, γιατί ακολουθούμε την εσωτερική φωνή που “υπαγορεύει” το κείμενο. Το Spreeder διαθέτει μια μέθοδο, ώστε να παρακάμψουμε τη φωνή στο μυαλό μας, να κατορθώσουμε να διαβάζουμε και να συγκρατούμε την πληροφορία πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

7. Χόρτασε το βιβλιοφάγο που κρύβεις μέσα σου – Project Gutenberg

Τι κι αν το διαδίκτυο έχει χαρακτηριστεί η πύλη της γνώσης… κανείς και τίποτε δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει το βιβλίο. Γι’ αυτό ήρθε το πρόγραμμα Γουτεμβέργιος, που συνδυάζει τις δυνατότητες του διαδικτύου με το βιβλίο. Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη όπου μπορεί κανείς να βρει χιλιάδες τίτλους και να τους κατεβάσει, νόμιμα και δωρεάν στον υπολογιστή του.

8. Εμπλούτισε το βιογραφικό σου με… γνώσεις από το μέλλον – Codeacademy

Ακόμη και στην Ελλάδα της κρίσης, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κωδικοποίηση, την ανάπτυξη και τη συντήρηση δικτύων είναι περιζήτητοι και καλά αμειβόμενοι. Εντάξει, δεν θα σας κάνει IT μια ιστοσελίδα, όμως το Codeacademy, υπόσχεται να σας μυήσει όσο περισσότερο γίνεται στον κόσμο του διαδικτύου, προσφέροντας δωρεάν μαθήματα και μυστικά για τον κόσμο του ίντερνετ.

9. Ακονίστε το μυαλό σας… παίζοντας – Luminosity

Υπάρχουν παιχνίδια και… παιχνίδια. Πολλά από αυτά κάνουν το μυαλό… πουρέ, ενώ άλλα απαιτούν οξυδέρκεια, συγκέντρωση και σπιρτάδα. Το Luminosity, υπόσχεται να φωτίσει αχαρτογράφητα σημεία του μυαλού σας μέσα από το παιχνίδι. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνει την ένταση όσο κάποιος χρήστης προχωρά, ενώ αποτυπώνει με βάση το σκορ, τα σημεία που είναι κανείς δυνατός και τα αδύνατα σημεία του. Και το καλύτερο; Τα παιχνίδια δεν σας κάνουν απλά πιο οξυδερκή: είναι και διασκεδαστικά.

10. Ανακαλύψτε πως λειτουργεί αυτός ο κόσμος –Howstuffworks

Πολλές φορές παίρνουμε πληροφορίες και γεγονότα ως δεδομένα, χωρίς να έχουμε διαπιστώσει πως είναι η μία και απόλυτη αλήθεια. Το Howstuffworks μοιάζει με ένα υβρίδιο εγκυκλοπαίδειας, ντοκιμαντέρ και ειδήσεων στο οποίο μπορεί κανείς να αναζητήσει πληροφορίες για ιστορικά, επιστημονικά και φυσικά γεγονότα και να πάρει λεπτομερείς και ακριβείς απαντήσεις.

11. Όλα τα λεξικά του κόσμου σε… ένα – OneLook

Αν και μόνο στην αγγλική γλώσσα, το OneLook δεν είναι απλά ένα λεξικό. Άλλωστε για την αποτύπωση και την απόδοση μιας λέξης, θα βρει κανείς δεκάδες διαδικτυακά λεξικά. Εδώ όμως θα λάβεις, την ερμηνεία και όλες τις πιθανές χρήσεις μιας λέξης και μιας φράσης, όπως αποτυπώνεται σε ορισμένα από τα πιο έγκυρα λεξικά του κόσμου.

12. Ο κόσμος όπως είναι, από την CIA – The World Factbook

Αν δεν ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο ως εργαλείο, θα το χαρακτήριζε κανείς και προκλητικό. Η CIA μπορεί να κρατά πολλές από τις δραστηριότητές της (τις πιο ευγενείς υποθέτουμε) μυστικές, έχει όμως δημιουργήσει μια ιστοσελίδα στην οποία μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για υποθέσεις και ιστορικά γεγονότα, μέσα από τα αρχεία των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Δεν σας λέω να τα πιστέψετε, μπορείτε όμως να δείτε την… οπτική της πιο ισχυρής ομάδας πληροφοριών στον κόσμο.

13. Συνδεθείτε με τον κόσμο, κυριολεκτικά – Couchsurfing

Πολύ πριν προκύψει η Airbnb και η διάθεση του σπιτιού γίνει εμπορικό προϊόν, το couchsurfing υπήρχε για τους πιο ρομαντικούς, τους πιο ευαίσθητους και κοινωνικούς. Αν είστε άνθρωπος με έντονες ανησυχίες, που λατρεύετε τα ταξίδια, όμως δεν μπορείτε να τα χρηματοδοτήσετε, τότε το Couchsurfing θα γίνει το μέσο για να γυρίσετε όλο τον κόσμο. Βρείτε άλλους ανθρώπους σαν και εσάς σε όλο τον κόσμο, επικοινωνήστε μαζί τους και βρείτε ένα… καναπέ για να ξεκουραστείτε όποιος και αν είναι ο προορισμός σας. Μοναδική προϋπόθεση; Ε, να προσφέρετε κι εσείς ένα δωμάτιο του σπιτιού σας, αν αυτό σας ζητηθεί.

 

Πηγή:link[/expander_maker]

17
Jun

Η “έκρηξη” της Κριστίν Λαγκάρντ για τους Ευρωπαίους: Ναι υπό όρους και προϋποθέσεις

Η “έκρηξη” της Κριστίν Λαγκάρντ για τους Ευρωπαίους: Ναι υπό όρους και προϋποθέσεις.Σε νέα ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που θα διεξαχθεί πριν το τέλος του έτους παρέπεμψε τις αποφάσεις για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα η επικεφαλής του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Ταμείο θα εξετάσει από κοινού με τους εταίρους τα μακροοικονομικά στοιχεία της εκτέλεσης του ελληνικού προγράμματος και στη συνέχεια τα στοιχεία της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση.

[expander_maker more=”Διαβάστε περισσότερα” less=”Διαβάστε λιγότερα”]Ερωτηθείσα σχετικά, καθώς δεν ήταν παρούσα στην προηγούμενη συνεδρίαση του Eurogroup, να σχολιάσει την συμφωνία με την Ελλάδα για την ελάφρυνση του χρέους, η Κριστίν Λαγκάρντ απάντησε : «ποια ελάφρυνση του χρέους;», σπεύδοντας να διευκρινίσει «αυτό αποτελεί κομμάτι της απάντησής μου». Σε δική του παρέμβαση, ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισενμπλουμ έσπευσε να διευκρινίσει ότι όλα όσα μόλις είχε αναφέρει η επικεφαλής του ΔΝΤ αποτελούν κομμάτι των συμφωνηθέντων μεταξύ των εταίρων και του ΔΝΤ κατά το Eurogroup της 24ης Μαϊου. Ο πρόεδρος διευκρίνισε ακόμη ότι στο ανακοινωθέν της συνεδρίασης περιλαμβάνονται τα συγκεκριμένα σημεία σχετικά με τις επεμβάσεις που θα γίνουν στο ελληνικό χρέος (debt related operations) και πως το χρονοδιάγραμμα του Ταμείου δεν είναι άγνωστο στο Eurogroup. “Ποια ελάφρυνση του χρέους; Νομίζω ότι έχετε την απάντησή μου στην ερώτησή σας. Μας ενθαρρύνει η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ευρωπαίων Εταίρων και της Ελλάδας και προσδοκούμε την ολοκλήρωση των ελληνικών υποχρεώσεων τους επόμενους μήνες. Το ΔΝΤ θα αποφασίσει τη συμμετοχή του όταν έρθει η ώρα και αφού πρώτα επανεκτιμήσει τη βιωσιμότητα του χρέους βάση μακροκοικονομικών στοιχείων στην βάση της εκτιμώμενης αύξησης του δυναμικού των μεταρρυθμίσεων και του ποιες από αυτές θα ολοκληρωθούν, και αφού εκτιμηθούν οι μηχανισμοί επέμβασης στο χρέος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα είναι βιώσιμη και θα επιστρέψει στη σταθερότητα και τη χρηματοδότηση από τις αγορές”, δήλωσε η κ Λαγκάρντ. “Είναι δύσκολο για μένα να σχολιάσω μια συμφωνία που δεν έχουμε υπογράψει, έχουμε υπογράψει;” αναρωτήθηκε απευθυνόμενη στον Γερούν Ντάισελμπλουμ. “Οι άνθρωποι σας ήταν σίγουρα εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα”, απάντησε ο πρόεδρος του eurogroup. “Oπως γνωρίζετε , αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα πρόγραμμα με την Ελλάδα. Tο ΔΝΤ έχει εμπλακεί και εκπροσωπήθηκε καλά στην τελευταία συνεδρίαση όπου έλαβαν χώρα όλες οι συζητήσεις σχετικά με τους όρους που επιτεύχθηκαν μεταξύ των εταίρων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την Ελλάδα. Ενώ υπήρχαν σαφώς ορισμένες προτάσεις ενσωματωμένες στην εν λόγω συμφωνία , πιστεύουμε επίσης ότι για να μπούμε στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο ενός προγράμματος με επέμβαση στο χρέος το οποίο θα πρέπει να επιβάρυνση προκύψει με βάση μιας νέα ανάλυση βιωσιμότητας, που θα γίνεται επί τη βάσει των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται, του γενικού πλαισίου των παραδοχών για την ανάπτυξη κτλ”, κατέληξε. Από την πλευρά του ο κ. Ντάισελμπλουμ συμπλήρωσε: “Στη συνεδρίασή μας τον Μάιο βάλαμε κάποια στοιχεία που το ΔΝΤ μας επεσήμανε. Πρώτα απ `όλα ότι υπάρχει ένα ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους. Το eurogroup διέσχισε τη γέφυρα και είπε , σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε τώρα θα υπάρξει ζήτημα βιωσιμότητας χρέους. Δεύτερον κάναμε τη γενναία εκτίμηση ότι η ελληνική Κυβέρνηση μπορεί να στηρίξει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% για μεγάλο χρονικό διάστημα, συμφωνήθηκε όμως ότι ίσως μακροπρόθεσμα οι εκτιμήσεις μας πρέπει να προσαρμοστούν και εκεί.”

Πηγή: link[/expander_maker]

17
Jun

ESM Board of Directors approves €7.5 billion disbursement to Greece

ESM Board of Directors approves €7.5 billion disbursement to Greece.

Luxembourg – The Board of Directors of the European Stability Mechanism (ESM) today authorised the second tranche of €10.3 billion of ESM financial assistance to Greece. The Board also authorised the first disbursement of this second tranche of €7.5 billion to Greece. The country will use the €7.5 billion to meet debt servicing obligations and to help clear domestic arrears. The Board of Directors’ decisions follow the Greek government’s completion of all prior actions.

ESM Managing Director Klaus Regling said: “Today’s decision to disburse €7.5 billion to Greece is a recognition of the Greek government’s commitment to carry out essential reforms. It has passed legislation that will: reform the pension and income tax systems; establish a new privatisation and investment fund; enable the sale of non-performing loans; and introduce an automatic fiscal adjustment mechanism to be triggered in case fiscal targets are not met. Thanks to these measures and other reforms implemented in recent months, Greece is on track to return to economic growth. As announced last month, ESM members are in principle willing to support Greece’s efforts with further debt relief measures, including short-term measures that can be applied during the course of the current programme. This depends on Greece’s continued fulfilment of the pre-defined conditionality.”

The €2.8 billion of the second tranche remaining after the first disbursement will be available to Greece upon completion of a set of milestones and satisfactory clearance of domestic arrears by Greece. It is subject to a further Board of Directors decision. After the disbursement approved today, ESM financial assistance for Greece will reach €28.9 billion, out of a total programme volume of up to €86 billion. The ESM and the EFSF together have so far disbursed €170.7 billion to Greece (including the amount approved today), making the rescue funds by far the largest creditor to Greece.

Source:link

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close