November 2015

29
Nov

Πόσο έτοιμες είναι οι ασφαλιστικές ενόψει της εφαρμογής του Solvency II;

Πόσο έτοιμες είναι οι ασφαλιστικές ενόψει της εφαρμογής του Solvency II;Τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την ανετοιμότητα ορισμένων ασφαλιστικών εταιρειών ενόψει της υιοθέτησης νέων λειτουργικών μοντέλων και της εναρμόνισης με τις νέες εποπτικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του Solvency II, κρούει η κ. Έλπη Καράμπαλη, Υποδιευθύντρια, Συντονίστρια Ασφαλιστικού Τομέα της KPMG σε άρθρο της για το συνταξιοδοτικό και την ιδιωτική ασφάλιση. 

Ωστόσο, η κ. Καράμπαλη τονίζει ότι στην πλειονότητά τους οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν εμπιστευθεί συμβουλευτικές εταιρείες έτσι ώστε να επιτύχουν την όσο το δυνατόν ταχύτερη εναρμόνιση με τους νέους κανόνες.

Αναλυτικά το άρθρο της κ. Καράμπαλη:

“Το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα και πλέον ετών αποτελεί ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα για τη χώρα μας.

Η ιδιωτική ασφάλιση, ο τρίτος πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος, ήδη από την δεκαετία του ’80 στην Ευρώπη συμμετέχει ενεργά σε μικτά αναδιανεμητικά και κεφαλαιοποιητικά συστήματα με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος της δημογραφικής ανεπάρκειας του αναδιανεμητικού συνταξιοδοτικού συστήματος.

Βασικό ζητούμενο είναι να πραγματοποιηθεί μία ίση και δίκαιη κατανομή των κινδύνων του ασφαλιστικού συστήματος, μέσω ταυτόχρονων μεταρρυθμίσεων και στους τρεις πυλώνες, δηλαδή τους κρατικούς ασφαλιστικούς φορείς, τα επαγγελματικά ταμεία και την ιδιωτική ασφάλιση.

Είναι αδιαμφισβήτητη η αξία και η λειτουργικότητα των εργαλείων που μπορεί να προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση στη λύση του προβλήματος, με την προϋπόθεση ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι έτοιμη να αναλάβει αυτόν τον στρατηγικό ρόλο. Το ερώτημα είναι κατά πόσον οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν επαρκώς προετοιμαστεί και μάλιστα 72 ημέρες πριν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου «Φερεγγυότητα ΙΙ».

Από την εμπειρία μας παρατηρούμε ότι αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες τα τελευταία 3 χρόνια με όλο και πιο εντατικούς ρυθμούς βρίσκονται σε έναν διαρκή αγώνα δρόμου για την υιοθέτηση των μέτρων προσαρμογής που οδηγούν στην πλήρη ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία και την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης.

Στην πλειοψηφία τους οι ασφαλιστικές αυτές εταιρείες εμπιστεύθηκαν τις συμβουλευτικές εταιρείες, που συνδράμουν στην προσπάθειά τους για την υιοθέτηση νέων λειτουργικών μοντέλων, τη διαχείριση των κινδύνων, τη διαχείριση των κεφαλαίων τους διασφαλίζοντας εν τέλει την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματική εναρμόνισή τους με τις νέες εποπτικές απαιτήσεις. Εκτιμούμε όμως ότι και αυτή την ύστατη ώρα υπάρχουν εταιρίες που αγωνίζονται ενάντια στο χρόνο να εναρμονισθούν και όσες δεν τα καταφέρουν θα πρέπει να προχωρήσουν σε άλλες λύσεις σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Βασικοί παράγοντες επιβίωσης για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην εποχή του νέου πλαισίου δεν αποτελούν μόνον τα απαιτούμενα κεφάλαια φερεγγυότητας και η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων αλλά και το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και οι κανόνες δημοσιοποίησης των οικονομικών τους στοιχείων, που στόχο έχουν τη διαφάνεια και την ομοιομορφία για την προστασία του καταναλωτή. Είναι λοιπόν σαφές ότι προάγεται ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών, το οποίο προϋποθέτει και αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας. Αυτό από μόνο του είναι ένας γιγάντιος στόχος που όμως θα κάνει τη διαφορά.

Η ασφαλιστική αγορά μέσω των νέων εποπτικών κανόνων θα πρέπει να αναμορφωθεί ριζικά, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με φερεγγυότητα και επάρκεια για την ουσιαστική ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα που είναι η ιδιωτική ασφάλιση”.

Πηγή: link

29
Nov

Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο: Ότι δεν δηλώνεται θα κατάσχεται

Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο: Ότι δεν δηλώνεται θα κατάσχεται.Καταθέσεις, πίνακες, ρολόγια, κοσμήματα μεγάλης αξίας, ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και άλογα ιππασίας θα πρέπει να δηλώνουν οι φορολογούμενοι στο νέο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο που έρχεται με νομοσχέδιο, μέσα στο Δεκέμβριο στη Βουλή προς ψήφιση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας RealNews, στην περίπτωση που οι πολίτες αποκρύψουν στοιχεία και πιαστούν στην τσιμπίδα των φορολογικών αρχών, η περιουσία τους θα δεσμεύεται υπέρ του Δημοσίου.

Μάλιστα εάν μετά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι έχει αποκτηθεί με εισοδήματα που δεν δικαιολογούνται, θα κατάσχεται η μη δηλωθείσα περιουσία ή θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, το οποίο θα είναι ακόμη και ίσης αξίας με το περιουσιακό στοιχεία που δεν δηλώθηκε.

Όπως προκύπτει από σχέδιο νόμου που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομικών ο «συναγερμός» θα χτυπά με τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει μεταβολές περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα διαπιστωθεί ότι δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε αυτές τις περιπτώσεις η εφορία θα βάζει στο μικροσκόπιο το περιουσιολόγιο και θα το κάνει «φύλλο και φτερό» και μάλιστα αναδρομικά προκειμένου να διαπιστωθεί πως αποκτήθηκε η περιουσία και αν δικαιολογείται, προχωρώντας σε κυρώσεις και κατασχέσεις.

Στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο θα πρέπει να δηλώνονται μεταξύ άλλων ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αυτοκίνητα, δίκυκλα, αεροσκάφη, μετοχές, καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού και εξωτερικού, σκάφη αναψυχής, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, κινητά μεγάλης αξίας, όπως έργα τέχνης, κοσμήματα, συλλογές σπανίων αντικειμένων, τραπεζικοί λογαριασμοί ακόμη και άλογα.

Βασικός σκοπός του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου είναι να αποκτήσουν οι φορολογικές αρχές την εικόνα της συνολικής περιουσίας κάθε φορολογούμενου, έτσι ώστε να εντοπίζονται φαινόμενα παράνομου πλουτισμού.

Το περιουσιολόγιο θα περιέχει τα περιουσιακά στοιχεία συνόλου των νομικών και φυσικών προσώπων και θα είναι ατομικό, κάτι που σημαίνει ότι όπως υποβάλλονται από όλους οι φορολογικές δηλώσεις, έτσι θα υποβάλλεται μια φορά το χρόνο κατά πάσα πιθανότητα μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις το ατομικό ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η νομοθέτηση της δημιουργίας του περιουσιολογίου θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου, ενώ για το 2016, το οποίο θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πηγή: link

29
Nov

Bloomberg: Ο Draghi θα κληθεί και το 2016 να σώσει την οικονομία της Ευρώπης – Ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΚΤ

Bloomberg: Ο Draghi θα κληθεί και το 2016 να σώσει την οικονομία της Ευρώπης – Ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΚΤ εκτιμούν στο Bloomberg κορυφαίοι αναλυτές και χρηματιστές.
Όπως αναφέρουν «ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), θα κληθεί και πάλι να διασώσει την ευρωπαϊκή οικονομία, όπως έχει πράξει και στο πρόσφατο παρελθόν».
Όπως αναφέρουν, προσδοκούν από αυτόν να πράξει το καλό για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε περίπτωση που επικρατήσει πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομία της.
Όπως σχολιάζει το Bloomberg, «τα τελευταία χρόνια, τέτοιες συνθήκες άφηναν αδιάφορους τους επενδυτές, χάρις στο ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διοχέτευε μέσω των μηδενικών επιτοκίων και του προγράμματος αγοράς ομολόγων άφθονη ρευστότητα στην αγορά.
Η ίδια στάση παρατηρήθηκε και μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού από την Τουρκία, γεγονότα τα οποία δεν επηρέασαν δυσμενώς ούτε τον CAC 40 στο Χρηματιστήριο του Παρισιού ούτε τα χρηματιστήρια διεθνώς.
Στη Φρανκφούρτη, μάλιστα, σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς, ο δείκτης DAX κυμάνθηκε ανοδικά λόγω έντονων διαφωνιών για τον χειρισμό του προσφυγικού από την καγκελάριο A. Merkel.
Τώρα ωστόσο, με τη Fed έτοιμη να αρχίσει να αυξάνει τα αμερικανικά επιτόκια για πρώτη φορά σε σχεδόν μία δεκαετία, ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το ενδεχόμενο οι αγορές να αποδειχθούν τρωτές από σημαντικά γεωπολιτικά θέματα.
«Αυτήν τη στιγμή οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί σε υψηλά επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα μετά την κατάρρευση των πρώην κομμουνιστικών καθεστώτων και, παρά ταύτα, ο αντίκτυπός τους είναι πολύ περιορισμένος στις αγορές», παρατηρεί η Tina Fordham, , επικεφαλής του τμήματος διεθνών πολιτικών αναλύσεων της Citigroup Inc.’s .
«Το ερώτημα είναι εάν η Fed με τη σκλήρυνση της νομισματικής της πολιτικής θα ελαττώσει και τη ρευστότητα, οπότε και ο αντίκτυπος θα καθίσταται εμφανέστερος».
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε το 2016 θα είναι η χρονιά κατά την οποία τα πολιτικά πράγματα θα υποσκελίσουν ως παράγοντες ρίσκου τις οικονομικές προκλήσεις, όπως, λόγου χάριν, η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας» υποστηρίζει η Tina Fordham .
Το 2016 όμως είναι και χρονιά προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ οι οποίες συμπίπτουν με την πιθανότητα στη Βρετανία να ψηφίζουν για την παραμονή της χώρας ή όχι στο Ευρώ.
Δύο κρίσιμα πολιτικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας θετικά ή πολύ αρνητικά.
Έρευνα της Bank of America, στην οποία συμμετείχαν διαχειριστές κεφαλαίων, έδειξε ότι το 18% αυτών εκτιμά πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ευρωπαϊκή οικονομία, το 38% θεωρεί κρίσιμη την αναδίπλωση της Κίνας και το 23% ανησυχεί για ενδεχόμενη κρίση χρέους στις αναδυόμενες οικονομίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου πως «οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν επιδεινωθεί και οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις».
Πάντως, το εάν οι επενδυτές συντονιστούν με τις παγκόσμιες εξελίξεις στο πολιτικό επίπεδο, θα εξαρτηθεί εντέλει από το εάν ο Mario Draghi της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να προστατεύσει τις αγορές από αυτούς τους κινδύνους εάν αποσυρθεί η Fed .
Σήμερα, ο ισολογισμός της Fed βρίσκεται στο σχεδόν 25% του Αμερικανικού ΑΠΕ, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό του Mario Draghi φτάνει το 20% και πρόκειται να αυξηθεί πιθανότατα με ταχύτερο ρυθμό, εάν ενισχύσει την επόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων.
Η Tina Fordham εκτιμά πάντως ότι «η Ευρώπη εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη» φοβούμενη το ενδεχόμενο, οι γεωπολιτικές εντάσεις να κλιμακωθούν με τον καιρό και να καταστούν αλληλεξαρτώμενες, όπως για παράδειγμα η σχέση τρομοκρατίας και μετανάστευσης, και το ενδεχόμενο ενός Brexit..
Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος στρατηγικής της Deutsche Bank, Marcos Arana εμφανίζεται πιο καθησυχαστικός, λέγοντας ότι «η παγκόσμια νομισματική πολιτική θα εξακολουθήσει να παραμένει πάρα πολύ χαλαρή, ακόμα και με τα αμερικανικά επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα».
Σχολιάζοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ευρώπη υποστήριξε ότι «θα υπάρχουν πάντα σε όλον τον κόσμο τέτοια φαινόμενα ενώ ιστορικά οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχει αποδειχθεί ότι δεν αποδιοργανώνουν τις οικονομίες».

Πηγή:link

28
Nov

Σκληρότατα αντίποινα Πούτιν, απολύονται 90.000 τούρκοι υπάλληλοι ρωσικών επιχειρήσεων

Σκληρότατα αντίποινα Πούτιν, απολύονται 90.000 τούρκοι υπάλληλοι ρωσικών επιχειρήσεων.Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν υπέγραψε το Σάββατο το διάταγμα το οποίο περιλαμβάνει το πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας ως απάντηση στην κατάρριψη του ρωσικού SU-24 από τουρκικά F-16 την Τρίτη πάνω από τα σύνορα της Συρίας.

Ανάμεσα στα μέτρα είναι η απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από την Τουρκία, η απαγόρευση τουρκικών οργανισμών που δρουν στη Ρωσία, η απαγόρευση ρωσικού τουρισμού στην Τουρκία και το πιο σκληρό από όλα, η απαγόρευση στις ρωσικές επιχειρήσεις να απασχολούν υπαλλήλους Τούρκους πολίτες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, 90.000 Τούρκοι υπάλληλοι ρωσικών επιχειρήσεων θα πρέπει να απολυθούν την 1η Ιανουαρίου του 2016. Στη Ρωσία, εξάλλου, υπολογίζονται σε 200.000 οι Τούρκοι πολίτες οι οποίοι ζουν και εργάζονται.

Το Κρεμλίνο σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά δεν σκοπεύουν να θίξουν την τουρκική δημοκρατία, αλλά να προστατέψουν την εθνική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις ζωές των Ρώσων πολιτών από εγκληματικές και άλλες παράνομες πράξεις.

Πηγή: link

28
Nov

Σοβαρά επεισόδια στην πλατεία Ταξίμ για την εν ψυχρώ εκτέλεση του δικηγόρου

Σοβαρά επεισόδια στην πλατεία Ταξίμ για την εν ψυχρώ εκτέλεση του δικηγόρου.Οι αστυνομικές αρχές της Τουρκίας, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, προχώρησαν πριν από λίγη ώρα σε εκτεταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, προκειμένου να διαλύσουν πλήθος 2.000 ατόμων τα οποία συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης για να διαμαρτυρηθούν για τη σημερινή δολοφονία κούρδου δικηγόρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τον αριθμό των συλλήψεων ή για τραυματισμούς.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός τού Ταχίρ Ελτσί, προέδρου του δικηγορικού συλλόγου του Ντιγιάρμπακιρ και δικηγόρου γνωστού για την ενασχόλησή του με το Κουρδικό, δυναμιτίζει το κλίμα στην Τουρκία.

Το φιλοκουρδικό HDP μίλησε για «πολιτική δολοφονία» κάλεσε σε διαδηλώσεις, ενώ η τουρκική κυβέρνηση δεν αποκλείει να χτυπήθηκε από διασταυρούμενα πυρά.

 

 

 

 

Πηγή: link

 

28
Nov

Μαραθώνιος 6 ωρών στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών – Θέμα της σύγκρουσης οι συντάξεις

Μαραθώνιος 6 ωρών στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών – Θέμα της σύγκρουσης οι συντάξεις.Με δεδομένες τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για συναίνεση στο ασφαλιστικό, ο πήχυς των προσδοκιών στο Μέγαρο Μαξίμου για μία μίνιμουμ συνεννόηση σε θέματα μείζονος σημασίας μειώνεται αισθητά και ο Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας θα περιοριστεί στην καταγραφή των προβλημάτων, χωρίς να υπάρχει έδαφος για όποια συμφωνία.

Στη Σύνοδο των Πολιτικών Αρχηγών άρχισε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. πρώτος έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, στη συνέχεια η πρόεδρος του ΠαΣοΚ κυρία Φώφη Γεννηματά, ο πρόεδρος της Ένωσης ΚεντρώωνΒασίλης Λεβέντης, ο προσωρινός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πλακιωτάκης και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος. Τελευταίος πήγε στο προεδρικό Μέγαρο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και αφού κάθισαν όλοι γύρω από το τραπέζι της σύσκεψης μπήκε στην αίθουσα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Όταν έκλεισαν οι πόρτες του Συμβουλίου δημιουργήθηκε σοβαρό επεισόδιο στην αίθουσα όπου ήταν οι συνεργάτες των αρχηγών.

Διαβάστε περισσότερα : link

28
Nov

Ο Benedict Cumberbatch έσπασε στο ξύλο έναν τεράστιο αρκούδο

Εκεί που νομίζεις πως ο Benedict Cumberbatch δεν μπορεί να γίνει πιο υπέροχος ως άνθρωπος, έρχεται ένα βίντεο σαν το παραπάνω για να σε διαψεύσει και να σε κάνει να τον αγαπήσεις ακόμα περισσότερο.Ο Benedict Cumberbatch έσπασε στο ξύλο έναν τεράστιο αρκούδο

Τις προάλλες ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός βρέθηκε μαζί με τον Johnny Depp στοThe Graham Norton Show του BBC One για να προωθήσουν την νέα τους ταινία«Black Mass», στην οποία ο Depp υποδύεται τον Whitey Bulger, έναν από τους πιο βίαιους εγκληματίες στην ιστορία της Βοστόνης, και ο Cumberbatch τον δημοφιλή γερουσιαστή αδερφό του.

Ο παρουσιαστής Graham Norton αναφέρθηκε κάποια στιγμή στο γεγονός πως οι φαν του Cumberbatch τον συγκρίνουν συχνά με βίδρα και, για να διαπιστώσει αν όντως ο ηθοποιός μοιάζει τόσο με το μικρό ζωάκι του γλυκού νερού όσο του καταλογίζουν, τον έβαλε να μιμηθεί διάφορες εκφράσεις μιας βίδρας. Και ο Cumberbatch, φυσικά, όχι μόνο δέχτηκε την πρόκληση αλλά έδωσε κι ένα μικρό ρεσιτάλ γκριμάτσας.

 Αφού ολοκλήρωσε και τον τελευταίο του ξεκαρδιστικό μορφασμό, για χάρη του οποίου έπρεπε να χωθεί στην αγκαλιά ενός τεράστιου λούτρινου αρκούδου, ο Cumberbatch στάθηκε απέναντι από τον αρκούδο, πήρε φόρα και έπεσε με φόρα πάνω του, αναποδογυρίζοντας μαζί και τον καναπέ. Έπειτα, εντελώς φυσιολογικά, άρχισε να του δίνει μπουνιές. «Νομίζεις πως μοιάζω με μια γλυκιά βίδρα;», έλεγε «νευριασμένος», ενώ γρονθοκοπούσε το άμοιρο παιχνίδι. Ο Johnny Depp σάστισε αρχικά, στην πορεία όμως έσπευσε για να βοηθήσει. Όχι τον αρκούδο, αλλά τον συμπρωταγωνιστή του.

Δεν μας απογοητεύεις ποτέ Benedict.

Πηγή:link

28
Nov

Σε εξέλιξη η σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο

Σε εξέλιξη η στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

Πρώτος στο Προεδρικό Μέγαρο, στις 12 ακριβώς, έφθασε ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης. Με διαφορά ολίγων λεπτών ακολούθησαν η κ. Φώφη Γεννηματά, ο κ. Βασίλης Λεβέντης, ο κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο κ. Πάνος Καμμένος. Στις 12.10 έφθασε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και στις 12.12 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Δείτε το βίντεο από την ΕΡΤ:

Πηγή: link

28
Nov

Greek crisis, China crash and low rates: hedge funds’ horror year

Greek crisis, China crash and low rates: hedge funds’ horror year.The panic that swept the markets in August was tough for investors the world over, but particularly for the macro hedge funds, who bet big on economic trends.

Despite a reputation as “the smartest guys in the room”, earned from promises to defy market volatility with complicated trades, hedge funds suffered some of the most startling losses in the stock market bloodbaththat started in China in June and sent the London market reeling by August.

Third Point, the $18bn (£12bn) fund run by the American billionaire Daniel Loeb, has described recent trading as “a harrowing round trip”, with danger lurking in China that “seems more intimidating than ever before”.

Even Crispin Odey, the London hedge fund manager who made about £225m from a bearish stance against China this summer, concedes that his industry has had a difficult 2015. “No one is covered in glory this year. When you have zero interest rates for a long time you end up with misallocated capital… All you can do is think about how long this equilibrium can last.”

A bruising year for the hedge funds, while hardly tugging at the heartstrings of most ordinary savers, has potentially wide-reaching effects. About one in every four pounds in hedge funds worldwide is managed on behalf of pension funds, according to the industry trade body AIMA, putting many of us on the hook for these disastrous bets.

Read more: link

28
Nov

Der Spiegel: Ρωσικές χερσαίες δυνάμεις επιχειρούν στη Συρία

Der Spiegel: Ρωσικές χερσαίες δυνάμεις επιχειρούν στη Συρία και μονάδες πυροβολικού με τις οποίες στηρίζει η Ρωσία τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ ‘Ασαντ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν ήδη δύο νεκροί Ρώσοι στρατιώτες,ωστόσο τα ρωσικά ΜΜΕ δεν επιτρέπεται να μεταδώσουν την είδηση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Πηγή: link

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close