fbpx

Author: anavaladm

18
Jun

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ένταξη στον εξωδικαστικό

18 Ιούνιου (ΑΠΕ-ΜΠΕ) — Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 61654/ 2019 η οποία τροποποιεί την 130060/ 2017 και αυξάνεται το όριο για την εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων από τις 50.000 ευρώ στις 300.000 ευρώ, αντικαθιστά το άρθρο 3 για τον τυποποιημένο τρόπο αξιολόγησης βιωσιμότητας κ.ά.
Υπενθυμίζεται ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2324/14-6-2019) καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο, στο οποίο αυτές βρίσκονται.

Αναλυτικά η απόφαση ορίζει τα εξής σχετικά με τον τυποποιημένο τρόπο αξιολόγησης βιωσιμότητας:

Η υπ’ αριθμ. 130060/27.11.2017 (ΦΕΚ 4158 Β’) απόφαση τροποποιείται ως ακολούθως προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ:
1. Στον τίτλο της απόφασης, οι λέξεις «δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 ευρώ)» αντικαθίσταται από τις λέξεις «δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 ευρώ)»

2. Στο άρθρο 1 οι λέξεις «το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ευρώ)» αντικαθίσταται από τις λέξεις «το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 ευρώ)».

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής :

«’Αρθρο 3
Τυποποιημένος τρόπος αξιολόγησης βιωσιμότητας
1. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 4, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10). Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:
αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

ββ) του μέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις.
2. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί από ομόρρυθμο εταίρο, ο οποίος δεν έχει παράλληλα και ατομική επιχείρηση ή την ιδιότητα του επιτηδευματία, προκειμένου αυτός να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν.4469/17 στο πρόσωπο της εταιρείας και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών της αίτησης, μετά την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 4, προς το μέσο όρο των πραγματικών ατομικών του εισοδημάτων των τριών (3) τελευταίων ετών πριν την υποβολή της αίτησης να είναι ίσος ή μικρότερος από δέκα (10).

3. Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμία ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.»

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120)».

2. Στην περίπτ. δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές», αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε όλους τους πιστωτές, πλην των πιστωτών που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου».

3. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτ. ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «για όλους τους θεσμικούς πιστωτές» αντικαθίστανται με τις λέξεις «για όλους τους πιστωτές».

4. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «στους θεσμικούς πιστωτές» αντικαθίστανται με τις λέξεις «σε όλους τους πιστωτές».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 εφόσον:

α) η προς ρύθμιση οφειλή είναι έως 50.000 ευρώ και η συνολική περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει το εικοσαπενταπλάσιο αυτής,

β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ αλλά όχι τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το εικοσαπλάσιο αυτής όσο και τα 1.250.000 ευρώ, ή

γ) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει τόσο το δεκαπενταπλάσιο αυτής όσο και τα 4.000.000 ευρώ».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις από το στάδιο, στο οποίο αυτές βρίσκονται.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ και παραχωρούνται σε συνδρομητές μόνον για συγκεκριμένη χρήση.
-0- Jun/18/2019 13:04 GMT

18
Jun

Draghi Sees Prospect of More ECB Stimulus Amid Weak Inflation

(Bloomberg) —

Mario Draghi nudged the European Central Bank closer to pumping more monetary stimulus into the economy, highlighting that “lingering” risks are strengthening the case for action.

The ECB president said at the institution’s annual forum in Sintra, Portugal, that “additional stimulus will be required” if the economic outlook doesn’t improve. He said the commitment to keeping interest rates low could be bolstered, further cuts remain “part of our tools,” and renewed asset purchases are an option even if that means raising self-imposed limits on how much it can buy.

Rate cuts remain “part of our tools,” Mario Draghi says in Sintra, Portugal.

The euro fell on the comments and was down 0.3% to $1.1185 as of 11:08 a.m. Frankfurt time. German 10-year bonds jumped, pushing the yield to a record-low minus 0.300%. Money markets are pricing in a 10 basis-point ECB rate cut by December.

It’s the latest dovish comment from the Governing Council, which is grappling with an economic slowdown and an inflation rate that remains entrenched below its goal. Draghi said risks from geopolitical factors, protectionism and vulnerabilities in emerging markets haven’t dissipated and are weighing in particular on manufacturing.

Investors are betting on U.S. interest rate cuts later this year, while central banks in Australia, Russia, India and Chile have already loosened policy.Major central banks around the world are already moving back into battle modeas trade tensions hit confidence and damp the global economy. The U.S. Federal Reserve, Bank of England and Bank of Japan all hold policy meetings this week, which should give further insight into their concerns.

In a sign that discussions on policy action are becoming more formal within the ECB, Draghi said the Governing Council will review in the coming weeks how their tools can be adapted “commensurate to the severity of the risk to price stability.”

The ECB is readying for action as a slump in manufacturing, particularly in Germany, threatens to spread to other parts of the economy. German business confidence has taken a beating in the past year, and a gauge of investor expectations published Tuesday fell by the most since July 2016.

Economists see 2019 growth in the euro area coming in at 1.2%, which would be half the U.S. rate and the worst performance in six years.

ECB staff see inflation reaching only 1.6% in 2021, compared with a goal of just under 2%, and Draghi will leave office this October as the only ECB president never to have raised interest rates. European Union leaders are currently embroiled in talks to choose his successor as part of a suite of top European policy positions.

“If the crisis has shown anything, it is that we will use all the flexibility within our mandate to fulfill our mandate,” he said. “And we will do so again to answer any challenges to price stability in the future.”

 

7
Jun

Τάσος Πετρόπουλος: Λύση για το ΛΕΠΕΤΕ

7 Ιούνιου (ΑΠΕ-ΜΠΕ) — «Οι περίπου 16.500 συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας, που, επί 18 μήνες, δεν έχουν πάρει τη σύνταξη, θα λάβουν επικουρική σύνταξη». Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, στη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι «είναι μία τεράστια ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων που άφηναν τα πράγματα να πορεύονται με έναν τέτοιο τρόπο που με βεβαιότητα θα οδηγούσε σε αυτό το αποτέλεσμα, να μην μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους κάποια στιγμή».

Ο κ. Πετρόπουλος σημείωσε ότι «το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το διχασμό των ασφαλισμένων στην Εθνική, το 2005, όταν οι νέοι ασφαλισμένοι άρχισαν να εγγράφονται στο επικουρικό δημόσιο σύστημα ασφάλισης και οι παλιοί έμειναν στον ιδιωτικό φορέα ΛΕΠΕΤΕ (Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) που υπήρχε και λειτουργούσε εντός της Εθνικής Τράπεζας με τις εγγυητικές προβλέψεις της αρχικής ενοχικής δέσμευσης που είχε η Εθνική Τράπεζα».

«Είναι αυτό που κατ’ επανάληψη έχουμε πει ότι θα συμβεί με το σχέδιο της ΝΔ: Όλοι οι νέοι ασφαλισμένοι να πηγαίνουν σε ιδιωτικούς φορείς ασφάλισης και οι παλιοί θα μείνουν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, στο δημόσιο σύστημα … Αν συμβεί αυτό, αποδεδειγμένα πια, γιατί η ζωή το απέδειξε, οι μελλοντικοί ασφαλισμένοι του δημόσιου συστήματος επικουρικής σύνταξης θα μείνουν πάλι χωρίς επικουρική σύνταξη» υποστήριξε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης.

Παράλληλα, ο κ. Πετρόπουλος διευκρίνισε: «Δεν παρεμβαίνουμε να καταργήσουμε δικαιώματα των εργαζομένων. Η διάταξη σαφώς προσδιορίζει την αρμοδιότητα τη δική μας, ως μίας υπεύθυνης κυβέρνησης που, κατά το Σύνταγμα και τους ισχύοντες νόμους, πρέπει να μεριμνά για τη χορήγηση αυτής της ασφαλιστικής παροχής … Παρεμβαίνουμε, μέσω του δημόσιου συστήματος επικουρικής σύνταξης, για να καταβάλλεται με αυξημένο υπολογισμό και καλύτερη παροχή επικουρικών συντάξεων».

«Δεν παρεμβαίνουμε σε καμία περίπτωση ούτε στις δίκες που έχουν γίνει, τα δικαστήρια θα αποφασίσουν. Και εφόσον, πράγματι, ευδοκιμήσουν οι σχετικές προσφυγές, προφανώς η τράπεζα θα κληθεί να ανταποκριθεί στις σχετικές υποχρεώσεις που το δικαστήριο θα διατάξει. «Εκείνο που κάνουμε είναι να δώσουμε αναδρομικά τις παροχές. Πολλοί είχαν τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης, δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι» διευκρίνισε ο κ. Πετρόπουλος.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Εργασίας και με βάση τη διάταξη, ο τύπος υπολογισμού της σύνταξης για τους 16.280 υφιστάμενους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και ΕΛΕΠΕΤΕ οδηγεί σε μία μέση επικουρική σύνταξη, ύψους 354 ευρώ και για τους μελλοντικούς συνταξιούχους σε μία μέση σύνταξη, ύψους 488 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.

6
Jun

Eurostat: Στην Ελλάδα η τρίτη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης στην ΕΕ

Αύξηση κατά 0,2% παρουσίασε το ΑΕΠ και κατά 0,6% η απασχόληση στην Ελλάδα, το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Η αύξηση ήταν της τάξης του 1,3% και 2,1%, αντίστοιχα, σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2018.

Συνολικά, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% στην ευρωζώνη (ΕΑ19) και κατά 0,5% στην ΕΕ28 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,2% στην ευρωζώνη και κατά 1,5% στην ΕΕ28.

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2019, τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο κατέγραψαν η Κροατία (+1,8%), η Ουγγαρία και η Πολωνία (+1,5% και οι δύο). Μείωση της ανάπτυξης παρατηρήθηκε μόνο στη Λετονία (-0,1%).

Συγχρόνως, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,3% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ28 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,3% στην ευρωζώνη και κατά 1,2% στην ΕΕ28 το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2019, τη μεγαλύτερη αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο παρουσίασαν η Ουγγαρία (+ 1%), η Ισπανία (+0,7%), όπως και η Ελλάδα, η Λιθουανία και η Ολλανδία (+0,6% σε όλες). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (-0,4%), ενώ τα ποσοστά της απασχόλησης παρέμειναν σταθερά σε Φινλανδία και Σουηδία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

14
May

Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής: Στόχος μας η αναγέννηση της τοπικής αγοράς

Τα τελευταία δέκα χρόνια η χώρα μας υπέστη μια οικονομική καταστροφή άνευ προηγουμένου και όπως είναι φυσικό από κάτι τέτοιο δε θα μπορούσαν να ξεφύγουν ούτε οι τοπικές επιχειρήσεις του δήμου μας, οι οποίες έχουν να ανταγωνιστούν ακόμη και σε καλές οικονομικές συνθήκες τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ κτλ.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να έχουν κλείσει αρκετά καταστήματα στην περιοχή μας και μάλιστα στον κεντρικό δρόμο της Εθνικής Αντιστάσεως. Μια βόλτα με τα πόδια θα σας πείσει για το αποκαρδιωτικό αυτό αποτέλεσμα της άλλοτε ζωντανής τοπικής αγοράς.

Στη Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος. Γνωρίζοντας ότι η τεχνολογία έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια, εκμεταλλευόμαστε κάθε διαθέσιμο εργαλείο που υπάρχει με σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονομίας και μετατρέποντας την πόλη μας σε μία έξυπνη πόλη.

Το  σχέδιο μας διακρίνεται σε τρεις πυλώνες:

Ο Πρώτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων  των πολιτών

Οι έξυπνες πόλεις αφορούν όλους τους πολίτες, όχι μόνο όσους έχουν smartphone ή μόνο τους νέους και τις νέες. Γεγονός είναι ότι η χρήση της τεχνολογίας και η πρόσβαση σε αυτή μπορεί να δημιουργήσει ανισότητες και αποκλεισμούς. Αυτό όμως, είναι ένα σημείο στο οποίο δίνουμε μεγάλη προσοχή. Με τις πολιτικές που εφαρμόζουμε, αλλά και με αυτές που σχεδιάζουμε προσπαθούμε να αμβλύνουμε τις ανισότητες και να μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα.

Μία από τις πρωτοβουλίες μας για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στηρίζεται στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της δημιουργίας Πρότυπων Ψηφιακών Κέντρων στο Δήμο μας. Στόχος του έργου αυτού είναι οι πολίτες όλων των ηλικιών να καλλιεργήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη βιωματική μάθηση και τη δημιουργικότητα ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες.

Γι’ αυτό:

 • Στις μικρότερες ηλικίες τα προγράμματα θα εστιάζουν στην δημιουργική απασχόληση των παιδιών με άξονα το παιχνίδι, που θα τους φέρνει σε επαφή με τον ψηφιακό κόσμο.
 • Σε μεγαλύτερες ηλικίες θα δίνεται έμφαση στη γνωριμία με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες με κατασκευές, προγραμματισμό, πειράματα, ρομποτική, gaming κ.ά.
 • Ενώ οι πιο ηλικιωμένοι θα εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες.

 

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Όταν υποβάλει ο πολίτης μια αίτηση στο Δήμο, αυτή πλέον θα πρωτοκολλείται ηλεκτρονικά και ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διεκπεραίωσή της. Έτσι, όλοι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Με ισότητα. Γιατί ένα από τα οφέλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η ισότιμη πρόσβαση για όλους και όλες.

Επιπλέον στόχος μας είναι να είμαστε ένας από τους 325 δήμους που θα παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης μέσα από ένα ενοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον. Το έργο στοχεύει στην πάταξη της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των Δήμων και των Δημοτών, την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας στα δημοτικά καταστήματα. Το να επικοινωνούμε εύκολα με το Δήμο μας και να βρίσκουμε λύσεις για τα προβλήματά μας είναι πάγιο αίτημα των πολιτών. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας η επίλυση αυτών των προβλημάτων γίνεται με διαφάνεια και μικρότερο κόστος.

 

Ο τρίτος πυλώνας για την ψηφιακή αναβάθμιση των πόλης , αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας  του Internet of Things (IoT).

Περιληπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω έργα που έχουμε σκοπό να εντάξουμε το δήμο μας σαν Συνεργασία Πολιτών Καισαριανής:

 • Το πρώτο έργο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και δημιουργεί ένα ψηφιακό οικοσύστημα για τον τουρισμό. Σε αυτό, ο Δήμος μας θα μπορεί να παράξει σύγχρονο οπτικοακουστικό περιεχόμενο για προβολή μέσω της πλατφόρμας, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης μας ενώ παράλληλα θα παρέχουμε πληροφορίες που θα προσελκύουν τους επισκέπτες και θα τονώνουν την τοπική οικονομία.
 • Το δεύτερο παράδειγμα αφορά στη δημιουργία ανοιχτών εμπορικών κέντρων «open malls» για την τόνωση της οικονομικής επιχειρηματικότητας. Σκοπός αυτού του προγράμματος, ύψους 50 εκατ. ευρώ, από το ΕΠΑΝΕΚ είναι η συνεργασία εμπορικών συλλόγων με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ βαθμού) για την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, προμήθεια εφαρμογών έξυπνων πόλεων, εγκαταστάσεων σημείων προώθησης, πληροφόρησης και προβολής προϊόντων και επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της εμπορικής κίνησης και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις εμπορικές μας περιοχές.
 • Tο τρίτο έργο είναι το Οριζόντιο έργο Smart Cities το οποίο αφορά έξυπνα συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης, εφαρμογές έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων, εφαρμογές έξυπνου οδοφωτισμού, έξυπνη διαχείριση υδάτων, κ.α.

Σε πρώτη φάση θα εφαρμοστεί το εθνικό σύστημα διαχείρισης στάθμευσης. Η καλή λειτουργία των Συστημάτων Ελεγχόμενης Στάθμευσης αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο που προσδιορίζει την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών στις σύγχρονες πόλεις, ιδιαίτερα στις περιοχές των αστικών και εμπορικών κέντρων. Πρόκειται για ένα έργο με μηδενικές δαπάνες για το Δήμο μας, αφού η μελέτη εφαρμογής χρηματοδοτείται από το Υπουργείο ΨΗΠΤΕ, ενώ προβλέπεται και η κάλυψη του κόστους προμήθειας των αισθητήρων, της διαμόρφωσης των επιλεγμένων χώρων (σημάνσεις, κ.λπ) και της αγοράς του εξοπλισμού που θα επιτρέπει τον έλεγχο εφαρμογής του μέτρου. Μόνη υποχρέωση των Δήμων η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης.

Οι ανάγκες των πολιτών για θέσεις στάθμευσης είναι συνεχώς αυξανόμενες και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούνται να αντιμετωπίσουν τα σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν. Η αναζήτηση μιας ελεύθερης θέσης στάθμευσης αποτελεί μια καθημερινή  διαδικασία για χιλιάδες  συμπολίτες μας, οι οποίοι σπαταλούν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα γι’ αυτήν και συνήθως αναγκάζονται να σταθμεύσουν σε σημαντική απόσταση από το χώρο κατοικίας ή εργασίας τους.

Το εθνικό σύστημα διαχείρισης στάθμευσης, με προϋπολογισμό ύψους 20 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα εφαρμοστεί σε 325 δήμους σε όλη τη χώρα ενώ θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά σε Δήμους, που θα έχουν εκπονήσει κυκλοφοριακή μελέτη με 20.000 θέσεις στάθμευσης. Στόχος μας να είμαστε ένας από τους 325 δήμους που θα καρπωθούν τα παρακάτω οφέλη:

 • Τεχνολογία Geo-Location: Ο οδηγός βρίσκει θέση στάθμευσης μέσω smartphone, και πλοηγείται ηλεκτρονικά σε αυτήν μέσω της σχετικής εφαρμογής. Ενημέρωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καιρικά φαινόμενα ή δραστηριότητες του δήμου
 • Αισθητήρες Στάθμευσης: Αισθητήρες επί του οδοστρώματος και οπτικοί αισθητήρες  για την 24Χ7 παρακολούθηση και διαχείριση των θέσεων στάθμευσης. Ειδικά σχεδιασμένοι για αντοχή και προστασία από τις μετεωρολογικές συνθήκες και τυχόν βανδαλιστικές συμπεριφορές
 • Εφαρμογές για Smartphone: Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ εμπορικού κόσμου της περιοχής και οδηγών-επισκεπτών, που δίνει πληροφορίες για προσφορές, νέες αφίξεις προϊόντων κ.λπ., χωρίς χρέωση.
 • Η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • Η διαρκής ενημέρωση της δημοτικής μας αρχής για την κίνηση στους δρόμους της πόλης μέσω της ζήτησης για θέσεις στάθμευσης, αποτελεί μια σημαντική πληροφορία για τη διαμόρφωση πολιτικών και παρεμβάσεων που αφορούν ευρύτερα ζητήματα για την οργάνωση του αστικού ιστού μιας πόλης.
 • Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων που προκύπτει από την αγωνιώδη αναζήτηση θέσεων στάθμευσης, που θα προκαλέσει σημαντική οικονομία στους πολίτες και μείωση των ρύπων της ατμόσφαιρας και της περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης των πόλεων.
 • Δυνατότητα για αγορές προϊόντων από τις τοπικές επιχειρήσεις αποκλειστικά για συλλογή πόντων και εξαργύρωση τους μέσω του συστήματος έξυπνης στάθμευσης.
 • Διαλειτουργικότητα με άλλες πλατφόρμες έξυπνης πόλης και παροχή ανοιχτών δεδομένων για εκμετάλλευση από την τοπική κοινωνία.

Θα μπορούσα να επεκταθώ σε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες καθώς οι δυνατότητες είναι απεριόριστες αλλά δε θέλω να φανώ κουραστικός. Από τη στασιμότητα των προηγούμενων ετών σκοπεύουμε να κάνουμε άλματα στο δήμο μας, αρκεί να μας δοθεί η δυνατότητα από τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες μας να είμαστε ξανά πρώτη δύναμη.

Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, γνωρίζουμε την πόλη μας πολύ καλά και πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα μπορούμε να δώσουμε ανάσα την τοπική αγορά και παράλληλα να βοηθήσουμε και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.

 

Σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά και να συζητήσουμε για το μέλλον της πόλης μας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
May

Πάιατ: Επενδύστε τώρα

Να αξιοποιήσουν άμεσα, πριν ακόμη και από τις κάλπες των γενικών εκλογών, τη θετική δυναμική που έχει διαμορφωθεί μετά την έξοδο από τα μνημόνια και να επενδύσουν στην Ελλάδα, καλεί ενδιαφερόμενους επενδυτές ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

«Ακούω επενδυτές να λένε ότι περιμένουν τις εκλογές για να τοποθετήσουν χρήματα σε projects στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί το θετικό μομέντουμ που συνοδεύει την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πάιατ, από το βήμα του 3ο διεθνούς συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που διοργανώνεται στο πολιτιστικό κέντρο του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Σημείωσε ακόμη πως σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές περιμένουν θετικά μηνύματα σε μέτωπα όπως το Ελληνικό, επένδυση που θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης υπογράμμισε ότι είναι στρατηγική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ, οι οποίες και αναγνωρίζουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στο μέτωπο αυτό.

Σημείωσε δε ότι η μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση της τελευταίας 10ετίας στη χώρα είναι ο αγωγός TAP.

Κέρδος online   9/5/2019 11:25

6
May

Πώς να ρυθμίσετε τις οφειλές σας προς την Εφορία

Στις 14 Μαΐου ανοίγει εκτός απροόπτου η ηλεκτρονική εφαρμογή στο taxisnet για την υποβολή αιτήσεων ένταξης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για την εφορία.

Χθες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρουσίασε τη μορφή της νέας ρύθμισης η οποία σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σύντομα.

– ρυθμίζονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018

– ρυθμίζονται οι οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηλαδή των επιχειρήσεων, ρυθμίζονται σε έως 30 μηνιαίες δόσεις

– η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίστηκε στα 30 ευρώ

– το επιτόκιο της ρύθμισης ορίστηκε στο 5% αλλά οφειλές έως 3.000 ευρώ για φορολογούμενους με ατομικό εισόδημα το 2017 έως 10.000 ευρώ ρυθμίζονται άτοκα

– ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από το ύψος της οφειλής αλλά και το ύψος του ατομικού εισοδήματος που δήλωσε (όχι τεκμαρτό) ο οφειλέτης για το φορολογικό έτος 2017 (φορολογική δήλωση 2018). Συγκεκριμένα ορίζεται ένας συντελεστής αποπληρωμής που αυξάνεται προοδευτικά όσο αυξάνει το ετήσιο εισόδημα. Ο συντελεστής αυτός ορίζει το ποσό που θα αποπληρώνει ο οφειλέτης ετησίως. Το ποσό αυτό διαιρείται με 12 και προκύπτει το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης. Στη συνέχεια το ποσό της μηνιαίας δόσεις διαιρείται με το ποσό της συνολικής οφειλής και έτσι προκύπτει ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων. Με την εφαρμογή και του επιτοκίου της ρύθμισης προκύπτει το τελικό ποσό κάθε μηνιαίας δόσης.

Ειδικότερα:

Για τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ δεν προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε συντελεστής. Για τμήμα εισοδήματος:

αα) από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),

ββ) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),

γγ) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),

δδ) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),

εε) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),

στστ) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

ζζ) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),

ηη) πάνω από 100.000 με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη,  ως εξής:

αα) κατά μία (1) μονάδα για ένα τέκνο,

ββ) κατά δύο (2) μονάδες για δύο τέκνα,

γγ) κατά τρεις (3) μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:
– Φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ το 2017 οφείλει στην εφορία το ποσό των 5.000 ευρώ. Με βάση την παραπάνω κλίμακα μπορεί να αποπληρώνει ποσό ετησίως 80 ευρώ. Το ποσό αυτό διαιρείται με 12 μήνες και προκύπτει μηνιαία δόση ύψους 6,66 ευρώ. Επειδή ισχύει ελάχιστη δόση 30 ευρώ αλλά και μέγιστος αριθμός δόσεων 120, ο οφειλέτης του παραδείγματος θα ρυθμίσει την οφειλή του σε 120 δόσεις των 41,66 ευρώ με μια μικρή προσαύξηση λόγω τόκων.

– Οφειλέτης με ετήσιο ατομικό εισόδημα 25.000 ευρώ έχει οφειλή προς τη φορολογική διοίκηση ύψους 4.000 ευρώ. Με βάση τους συντελεστές θα μπορεί να αποπληρώνει ετησίως το ποσό των 900 ευρώ (για το τμήμα από 10.000 έως 15.000 το 4%, για το τμήμα από 15.000 έως 20.000 το 6% και για το τμήμα εισοδήματος από 20.000 έως 25.000 το 8%). Το ποσό των 900 ευρώ διαιρείται δια 12 μήνες και προκύπτει μηνιαία δόση ύψους 75 ευρώ. Το ποσό της οφειλής ύψους 4.000 ευρώ διαιρείται με το 75. Προκύπτουν 53 δόσεις των 75 ευρώ με μια προσαύξηση λόγω επιτοκίου

– Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ χρωστά στην εφορία το ποσό των 1.200 ευρώ. Ο οφειλέτης αυτός θα μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή του σε 120 δόσεις αλλά με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και μάλιστα άτοκα. Εμπίπτει στον περιορισμό της ελάχιστης δόσης και έτσι θα ρυθμίσει την οφειλή του σε 40 δόσεις των 30 ευρώ.

Με την ένταξη στη ρύθμιση διαγράφεται το 10% των προσαυξήσεων που έχει χρεωθεί ο φορολογούμενος. Οι φορολογούμενοι όμως που επιλέγουν μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που δικαιούνται ωφελούνται από μεγαλύτερη έκπτωση στις προσαυξήσεις. Για την εφάπαξ εξόφληση προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τις προσαυξήσεις. Οι προσαυξήσεις περιορίζονται ως εξής:

αα) για ποσοστό απομείωσης δόσεων είκοσι τοις εκατό (20%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση

ββ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων τριάντα τοις εκατό (30%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση

γγ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων σαράντα τοις εκατό (40%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση

δδ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων πενήντα τοις εκατό (50%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση

εε) για ποσοστό απομείωσης δόσεων εξήντα τοις εκατό (60%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση

στστ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων εβδομήντα τοις εκατό (70%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση

ζζ) για ποσοστό απομείωσης δόσεων ογδόντα τοις εκατό (80%) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση

ηη) για ποσοστό απομείωσης δόσεων ενενήντα τοις εκατό (90%), χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%), συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού απαλλαγής 10% που χορηγείται με την ένταξη στη ρύθμιση

θθ) σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Η αίτηση για τη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω taxis το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση θα πρέπει η πρώτη δόση να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη υποβολή της αίτησης. Με τη μη καταβολή δυο δόσεων η ρύθμιση χάνεται ενώ με την ένταξη στη ρύθμιση παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις και υπο προϋποθέσεις εκδίδεται φορολογική ενημερότητα.

Πηγή: capital.gr

2
May

Greek Request to Repay IMF Early Is Said to Clear First Hurdle

Greek Request to Repay IMF Early Is Said to Clear First Hurdle
 • Euro-area officials didn’t raise objections to Greece’s demand
 • Early repayment could ease debt financing costs, market access
By Viktoria Dendrinou and Sotiris Nikas

(Bloomberg) — 

Greece set in motion the procedure to repay 3.9 billion euros ($4.4 billion) in pricier loans from the International Monetary Fund ahead of schedule, paving the way for the debt-stricken country to claim it has taken another step toward normalcy.

No country expressed an objection to the request, which was presented at a meeting of senior officials from euro-area finance ministries, according to three officials familiar with the discussion. A formal approval by Greece’s creditors will only come after they have formed a final opinion — a process which, in some cases, will include national parliaments.

Using cheaper funds to repay some expensive IMF loans has been a longstanding ambition of the Greek government, as it seeks to bring down its debt refinancing costs. It is subject to approval by other euro-area countries, which must waive their right to be paid back early by a proportional amount. This waiver has been granted in the past to former bailout countries such as Ireland and Portugal.

While other euro-area countries didn’t object to Greece’s request, the process is still expected to take up to a few months, according to one of the officials. A separate waiver may also be needed for the bilateral loans extended by euro-area countries as part of Greece’s first bailout, two of the officials said.

New Financing

Greece and its creditors struck a landmark deal last summer to ease the repayment terms for part of the nation’s mountain of debt, which stands at around 180 percent of its gross domestic product. Repaying the IMF early would reduce Greece’s obligations for the coming years since part of these loans are more expensive than both the bailout funds it has received from the euro zone and even the country’s cost of new borrowing from the markets.

Greece has already completed two successful bond sales this year, comprising a benchmark issue of 10-year notes and a five-year bond that raised a total of 5 billion euros out of the annual target for 7 billion euros from market financing.

The country is now considering selling more debt in the second quarter, most likely in the first half of May, in order to finalize its financing program as soon as possible, according to an official familiar with the discussions. Such a move would further boost the state’s cash reserves, which currently stand at some 34 billion euros.

The Greek government also plans to offer investors who didn’t participate in a 2017 swap offer of notes issued under the country’s debt restructuring terms, the chance to exchange their holdings now. This could help make the country’s secondary debt market more liquid and mainly targets bondholders in the U.S, Greek officials say.

 

2
May

Εγκρίθηκαν από τον ESM τα μέτρα για το χρέος

Σειρά μέτρων για το χρέος καθώς και την επιστροφή των εσόδων από τα SMP-ANFA ενέκρινε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε συνέχεια των πρόσφατων αποφάσεων του Eurogroup.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο ESM, το Δ.Σ. του EFSF αποφάσισε την επιστροφή των €103 εκατ. από την ενίσχυση του επιτοκιακού περιθωρίου (step-up margin) που πλήρωσε η Ελλάδα για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 17 Ιουνίου 2018, αποφάσισε το Δ.Σ. του EFSF.

Αποφάσισε επίσης, για την περίοδο μεταξύ 17 Ιουνίου 2018 και 17 Ιουνίου 2019 να μειώσει στο μηδέν το 2% από την ενίσχυση του περιθωρίου το οποίο θα έπρεπε διαφορετικά να καταβληθεί σε ορισμένα δάνεια του EFSF. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα εξοικονομήσει περίπου €226 εκατ., ενώ το συνολικό όφελος για την Ελλάδα από τις εν λόγω αποφάσεις αναμένεται να φτάσει τα €329 εκατ.

Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα πραγματοποιήσει μεταφορά ποσών που θα φτάνουν τα έσοδα που προήλθαν από τα SMP/ANFA, ύψους €644,42 εκατ.

Πηγή: capital.gr

2
May

EFSF Approves Reduction of Greece’s Step-up Interest Margin

By Paul Tugwell

(Bloomberg) — European Financial Stability Facility decided today to reimburse the EU103m step-up margin paid by Greece for the period between Jan. 1 and June 17, 2018, according to statement on EFSF website.

EFSF also decided, for period between June 17 2018 and June 17 2019, to reduce to zero the 2% step-up margin that would otherwise be payable on certain EFSF loans

This will save Greece EU226m, while Greece’s total benefit related to these decisions will amount to EU329m

ESM will make transfer of amounts equivalent to the income earned on SMP/ANFA holdings, amounting to EU644.4m

NOTE: April 3, Greece Clears Debt-Relief Cash Hurdle With EU Commission

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close