05/02/2023

5
Feb

Γη και ύδωρ στις τράπεζες με αντάλλαγμα το απόλυτο μηδέν!

Οι ελληνικές τράπεζες είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους. Ένας από τους βασικούς είναι ότι έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν κέρδη στο εννεάμηνο του 2022, 3,87 δισ. ευρώ (έσοδα από τόκους) , γεγονός που έδωσε μεγάλη ώθηση στα κέρδη τους και αντίστοιχα αρνητικό αντίκτυπο στον ελληνικό λαό, καθώς είναι αυτός που πρέπει να υποστεί τις συνέπειες αυτών των κερδών.

Σε αυτά τα κέρδη προσθέστε και περί τα 500 εκατ. ευρώ που τους έχουν δοθεί από το πρόγραμμα TLTRO της ΕΚΤ, λόγω δανεισμού από την ΕΚΤ 51,8δις€ με αρνητικό επιτόκιο -1%, με σκοπό να δοθούν δάνεια στης μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χαμηλό επιτόκιο λόγω της πανδημίας, κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Ωστόσο, οι τράπεζες δεν αρκέστηκαν μόνο σε αυτό, καθώς κατάφεραν να επωφεληθούν και από το πρόγραμμα PEPP της ΕΚΤ. Το πρόγραμμα αυτό επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες να κερδίσουν 2,2 δισ. ευρώ από τα κέρδη ελληνικών ομολόγων, μέσω των swaps που έγιναν με τον ΟΔΔΗΧ. 

Επιπλέον η ελληνική κυβέρνηση κατ’ εξαίρεση έχει δώσει στις ελληνικές τράπεζες προς διαχείριση 12,8 δισ. ευρώ δάνεια του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δάνεια τα οποία έχει χρεωθεί το ελληνικό δημόσιο και έχουν πολύ χαμηλό επιτόκιο 0,7%.

Ένας από τους κύριους λόγους για τη μεγάλη αύξηση των κερδών των τραπεζών, είναι το γεγονός ότι έχουν το μεγαλύτερο επιτοκιακό spread μεταξύ καταθέσεων-δανείων σε όλη την Ε.Ε.

To τελευταίο τρίμηνο το spread (η διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο χορηγήσεων και καταθέσεων) καταγράφει ανοδική πορεία, από 4,81% τον Οκτώβριο σε 4,83% τον Νοέμβριο και 4,96% τον Δεκέμβριο.

Αυτό απεικονίζεται στο διπλάσιο ποσοστό ROE ((κέρδη ως ποσοστό του μετοχικού τους κεφαλαίου) από τον μέσο όρο των τραπεζών της ΕΕ, απόρροια της πολύ μεγάλης αύξησης των επιτοκίων δανεισμού, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση του ελληνικού λαού σε δάνεια και προκαλώντας αρνητικό αντίκτυπο στο βιοτικό τους επίπεδο, καθώς πρέπει να καταβάλλουν ολοένα και μεγαλύτερες δόσεις των δανείων τους, συμβάλλοντας έτσι στα κέρδη των τραπεζών.

 

Επίσης οι ελληνικές τράπεζες πρόκειται να δώσουν μέρισμα στους μετόχους τους και bonus στα στελέχη τους, μολονότι τα περισσότερα από τα κέρδη δεν ανήκουν σε αυτούς.

Πέρα από την αύξηση των κερδών τους, οι ελληνικές τράπεζες απαλλάχτηκαν από το μεγαλύτερο ποσοστό των κόκκινων δανείων τους με το μέσο όρο αυτών να κυμαίνεται στο 7%, πάλι με τη βοήθεια του ελληνικού δημοσίου που έχει δώσει εγγυήσεις στο σχέδιο Ηρακλής 18,7δις€. Παρόλα αυτά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους υπάρχει και συνεχώς αυξάνεται.

Συμπερασματικά, η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει τα πάντα στις τράπεζες και δεν έχει πάρει τίποτε από αυτές, όπως είναι η μείωση των υψηλών επιτοκίων δανεισμού και των προμηθειών που χρεώνουν. 

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικότερα όλα τα παραπάνω και να εργαστεί για την προστασία των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού.

Οι τράπεζες αντίστοιχα θα πρέπει να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις τους στους δανειολήπτες και να εργαστούν για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση με πιο υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο.

5
Feb

ΟΑΕΔ vs ΕΛΣΤΑΤ: Γιατί αυτή η μεγάλη διαφορά στο ποσοστό μέτρησης της ανεργίας;

Η ανεργία είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στην Ελλάδα και η ακριβής μέτρηση του ποσοστού της είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της κατάστασης της αγοράς εργασίας. Δύο οργανισμοί που παρακολουθούν την ανεργία στην Ελλάδα είναι ο ΟΑΕΔ (ο Ελληνικός Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) και η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή). Ωστόσο, οι δύο οργανισμοί παράγουν πολύ διαφορετικά στοιχεία για το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα.

Ο ΟΑΕΔ παρέχει συγκεκριμένη καταμέτρηση του αριθμού των ανέργων στην Ελλάδα και υπολογίζει το ποσοστό ανεργίας με βάση αυτή την καταμέτρηση. Τον Δεκέμβριο του 2022, ο ΟΑΕΔ κατέγραψε ποσοστό ανεργίας 20,7%. Από την άλλη, η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει το ποσοστό ανεργίας βάσει ανάλυσης τάσεων των στοιχείων του εργατικού δυναμικού και ανέφερε ποσοστό 11,6% για τον Δεκέμβριο του 2022.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαφορά στις μετρήσεις μεταξύ των δύο από το 2017 μέχρι το Δεκέμβριο του 2022, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα:

Η σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο σχημάτων έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ακρίβεια κάθε μέτρησης και ποια είναι πιο αξιόπιστη. Η απόκλιση μπορεί να αποδοθεί σε διαφορές στις μεθόδους συλλογής δεδομένων και στο μέγεθος του δείγματος. Ο ΟΑΕΔ συλλέγει δεδομένα μέσω των κέντρων απασχόλησης και άλλων πηγών του, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί δειγματοληπτική έρευνα νοικοκυριών για τον υπολογισμό των δεδομένων εργατικού δυναμικού.

Επιπλέον, η συλλογή δεδομένων του ΟΑΕΔ βασίζεται σε έναν πιο στενό ορισμό της ανεργίας, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο άτομα που αναζητούν ενεργά εργασία. Από την άλλη πλευρά, ο ορισμός της ανεργίας της ΕΛΣΤΑΤ είναι ευρύτερος και περιλαμβάνει άτομα που είναι διαθέσιμα για εργασία αλλά δεν αναζητούν ενεργά εργασία. Αυτή η διαφορά στον ορισμό μπορεί επίσης να συμβάλει στην απόκλιση μεταξύ των δύο αριθμών.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ υπόκεινται σε αναθεώρηση και τα στοιχεία που αναφέρονται για τον Δεκέμβριο του 2022 ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης πολλαπλών πηγών δεδομένων και την εξέταση των περιορισμών και των πιθανών μεροληψιών κάθε μέτρησης κατά την ανάλυση της αγοράς εργασίας.

Συμπερασματικά, τόσο ο ΟΑΕΔ όσο και η ΕΛΣΤΑΤ παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, αλλά οι διαφορές στα μεγέθη τους υπογραμμίζουν τη σημασία της εξέτασης πολλαπλών πηγών δεδομένων και της κατανόησης των περιορισμών κάθε μέτρησης. Είναι ζωτικής σημασίας για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να έχουν πρόσβαση σε ακριβή και ολοκληρωμένα δεδομένα για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την υποστήριξη της αγοράς εργασίας.

5
Feb

Οδήγηση στο χιόνι: τι πρέπει να προσέξουμε

Η οδήγηση σε βαρύ χιόνι μπορεί να είναι μια πρόκληση, αλλά με τις σωστές τεχνικές, μπορείτε να παραμείνετε ασφαλείς στο δρόμο. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να οδηγείτε με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της έντονης χιονόπτωσης:

Επιβράδυνση: Οι χιονισμένοι δρόμοι μπορούν να μειώσουν την ορατότητα και να αυξήσουν τις αποστάσεις ακινητοποίησης, επομένως είναι σημαντικό να επιβραδύνετε και να αφήσετε επιπλέον χρόνο για να αντιδράσετε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του δρόμου.

Αυξήστε την απόσταση: Το χιόνι και ο πάγος μπορεί να προκαλέσουν ολίσθηση ή ολίσθηση του αυτοκινήτου σας, επομένως θα πρέπει να αυξήσετε την απόσταση από αυτόν που ακολουθείτε για να δώσετε στον εαυτό σας περισσότερο χρόνο για να αντιδράσει. Στοχεύστε για τουλάχιστον έξι δευτερόλεπτα απόστασης που ακολουθείτε ή περισσότερο σε βαρύ χιόνι.

Χρησιμοποιήστε τα φρένα σας προσεκτικά: Αποφύγετε το απότομο φρενάρισμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μπλοκάρισμα των τροχών σας και ολίσθηση του αυτοκινήτου σας. Αντίθετα, εφαρμόστε τα φρένα σας απαλά και προοδευτικά για να επιβραδύνετε. Εάν διαθέτετε σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS), χρησιμοποιήστε το προς όφελός σας, καθώς θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τον έλεγχο και να κατευθύνετε τα εμπόδια.

Αποφύγετε τις ξαφνικές κινήσεις: Οι ξαφνικές κινήσεις, όπως οι γρήγορες είσοδοι διεύθυνσης ή η έντονη επιτάχυνση, μπορεί να προκαλέσουν το αυτοκίνητό σας απώλεια πρόσφυσης και ολίσθηση. Αντίθετα, κάντε ομαλές, σταδιακές κινήσεις για να διατηρήσετε τον έλεγχο.

Χρησιμοποιήστε χαμηλές ταχύτητες: Εάν οδηγείτε χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, χρησιμοποιήστε χαμηλή ταχύτητα όταν οδηγείτε σε βαρύ χιόνι. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τον έλεγχο και να αποφύγετε την περιστροφή των τροχών σας.

Διατηρήστε τον έλεγχο: Εάν το αυτοκίνητό σας αρχίσει να γλιστράει, είναι σημαντικό να παραμείνετε ήρεμοι και να έχετε τον έλεγχο. Αποφύγετε τον πανικό και μην κάνετε ξαφνικές κινήσεις. Αντίθετα, πάρτε το πόδι σας από το γκάζι και κατευθυνθείτε προς την κατεύθυνση που θέλετε να κινηθούν οι μπροστινοί τροχοί. Εάν το αυτοκίνητό σας έχει ABS, συνεχίστε να ασκείτε απαλή πίεση στο πεντάλ του φρένου για να ανακτήσετε τον έλεγχο.

Προετοιμάστε το όχημά σας: Πριν οδηγήσετε σε πυκνό χιόνι, βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας είναι εξοπλισμένο για τις συνθήκες. Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά σας έχουν αρκετό βάθος πέλματος για να πιάνουν το δρόμο και ελέγξτε τους υαλοκαθαριστήρες και το σύστημα απόψυξης για να βεβαιωθείτε ότι βλέπετε καθαρά.

Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, μπορείτε να παραμείνετε ασφαλείς στο δρόμο κατά τη διάρκεια της έντονης χιονόπτωσης. Θυμηθείτε να αφιερώσετε χρόνο, να διατηρήσετε τον έλεγχο και να οδηγείτε σύμφωνα με τις συνθήκες. Και αν ο καιρός είναι ιδιαίτερα έντονος, ίσως είναι καλύτερο να μείνετε εντελώς μακριά από τους δρόμους.

Συμπερασματικά, η οδήγηση σε βαρύ χιόνι μπορεί να είναι μια προκλητική εμπειρία, αλλά με αυτές τις συμβουλές, μπορείτε να παραμείνετε ασφαλείς στο δρόμο και να αποφύγετε ατυχήματα. Μείνετε σε εγρήγορση, μείνετε συγκεντρωμένοι και θυμηθείτε να επιβραδύνετε και να αφήσετε επιπλέον χρόνο για να αντιδράσετε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close