14/05/2018

14
May

Reuters: 10ετές ομόλογο ενδέχεται να εκδώσει η Ελλάδα έως το τέλος του έτους

Να βγει στις αγορές ομολόγων δύο φορές πριν το τέλος του χρόνου επιθυμεί η Ελλάδα και ενδέχεται να προχωρήσει σε έκδοση 10ετούς ομολόγου για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία, με στόχο να πείσει τους επενδυτές ότι δεν χρειάζεται νέα εξωτερική βοήθεια μετά τη λήξη του προγράμματος στήριξης τον Αύγουστο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο, μία από τις εκδόσεις θα μπορούσε να είναι ένα 10ετές ομόλογο ύψους 2 με 2,5 δισ. ευρώ, ενώ σημειώνει πως η Ελλάδα δεν έχει εκδώσει ομόλογο τέτοιας διάρκειας από το 2008.

“Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχει αποφασιστεί ακόμη … θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στην αγορά” ανέφερε υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του ένας από τους δύο αξιωματούχους τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο.

Η άλλη έκδοση θα έχει ωρίμανση μικρότερη των επτά ετών και θα στοχεύει στην άντληση περίπου 1,5 – 2 δισ. ευρώ.

Ο ίδιος αξιωματούχους διευκρίνισε πως αν συνθήκες στις αγορές αλλάξουν, τότε η Αθήνα προσαρμόσει τα σχέδιά της αναφορικά με τον αριθμό των εκδόσεων.

Σύμφωνα με τη μία από τις δύο πηγές, η Ελλάδα μπορεί να καλύψει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της για τα επόμενα δύο χρόνια.

“Έχουμε ρευστότητα περίπου 20 δισ. ευρώ και μπορούμε να καλύψουμε τους λογαριασμούς μας για τουλάχιστον δύο χρόνια … έως τις αρχές του 2020” είπε, προσθέτοντας πως “αυτό σημαίνει ότι ακόμη και χωρίς καμία έκδοση μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας”.

Πηγή: Capital.gr

14
May

Stop σε δικηγόρους που λειτουργούν ως… εισπρακτικές εταιρείες

Φρένο στις καταχρηστικές τακτικές των δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν ως «εισπρακτικές εταιρείες»  στοχεύει να θέσει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τον Συνήγορο του Καταναλωτή και την  Αρχή Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης νομοθετικής πρωτοβουλίας, που πέραν της αυστηροποίησης των όρων λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών, θα ενσωματώσει ρυθμίσεις και για τον έλεγχο των δικηγορικών γραφείων, που σήμερα, εκμεταλλευόμενα το νομικό κενό, λειτουργούν ως αμιγώς εισπρακτικές εταιρείες, χωρίς ωστόσο να μπορούν να ελεγχθούν από τις εποπτικές αρχές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αμιγώς εισπρακτικές εταιρείες, όπως αυτές ορίζονται από το νόμο 3758/2009, τίθενται σταδιακά εκτός λειτουργίας, καθώς το αντικείμενό τους, το αναλαμβάνουν δικηγορικά γραφεία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι από τις 29 εισπρακτικές εταιρείες που είχαν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο,  οι 16 έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

Βάσει του ν.3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετώνγια την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών.

Υπογραμμίζεται ότι σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου σχετικά με τους όρους επικοινωνίας με τους δανειολήπτες, μπορεί να επιβληθεί με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ, αλλά και η διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο, σε περίπτωση υποτροπής. Οι κυρώσεις, όμως, δεν αφορούν τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως εισπρακτικές, αφού δεν καταλαμβάνονται από το νόμο.

Γιατί εξαιρούνται

Με βάση την υπ.αριθμ. 598/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ένταξη των δικηγόρων – δικηγορικών εταιριών στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, δεν συνάδει με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, δεδομένου ότι η ενημέρωση οφειλετών εντάσσεται ήδη σε αυτό και καθιστά αδύνατη, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, την επιβολή κυρώσεων σε δικηγόρους/δικηγορικές εταιρίες, για την επιβολή των οποίων αρμόδιο όργανο είναι το οικείο πειθαρχικό όργανο.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών, ο κύκλος εργασιών, η στελέχωση και η υποδομή των οποίων έχει να κάνει σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα με την ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ωστόσο, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρίες  μπορούν με το ισχύον καθεστώς και εκμεταλλευόμενοι το νομικό κενό να προβαίνουν συχνά σε καταχρηστικές πρακτικές κατά την διαδικασία είσπραξης των οφειλών.

Με δεδομένα τα παραπάνω και δεδομένου ότι το ζήτημα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Για αυτό, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για το ζήτημα.

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,  έχει γίνει αποδέκτης πλήθους καταγγελιών τις οποίες αδυνατεί να χειριστεί. Συγκεκριμένα,  από τις 652 καταγγελίες που έγιναν το 2017 στην αρμόδια υπηρεσία σχετικά με εταιρείες ενημέρωσης δανειοληπτών, οι 255 αφορούσαν δικηγορικά γραφεία και διαβιβάστηκαν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες πειθαρχικές διαδικασίες που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας των δικηγόρων. Κι αυτό διότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού το μόνο αρμόδιο όργανο είναι το πειθαρχικό όργανο των δικηγόρων.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, με τις ρυθμίσεις που αναμένονται, επιδιώκεται να θεσπιστεί ένα όριο στην καταχρηστική συμπεριφορά των δικηγόρων και των δικηγορικών εταιριών. Ταυτόχρονα εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενισχυθεί η ευθύνη των εντολέων τους (δανειστών) για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εντολοδόχοι τους (δικηγόροι ή δικηγορικές εταιρίες).

Ειδικότερα, επιχειρείται η εισαγωγή ορισμένων ειδικών υποχρεώσεων και σε δικηγόρους – δικηγορικές εταιρίες με σκοπό να τερματιστούν τυχόν νοσηρά φαινόμενα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την ακραία εκμετάλλευση και χειραγώγηση των καταναλωτών- οφειλετών.

Ευνόητο είναι ότι το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων, όπως αυτό  θα αποτυπώνεται στις προτεινόμενες διατάξεις, δεν θα καταλαμβάνει κάθε δικηγόρο ή δικηγορική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του δικηγορικού του λειτουργήματος, αλλά θα αφορά μόνο εκείνες τις περιπτώσεις όπου δικηγόροι δραστηριοποιούνται  συστηματικά και σε μεγάλη κλίμακα στην ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πηγή: link

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close