11/09/2017

11
Sep

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Εφικτή η επίτευξη πλεονάσματος 1,75%

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Εφικτή η επίτευξη πλεονάσματος 1,75%.Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού ερωτηματικά προξενεί η εξέλιξη των εισπράξεων άμεσων φόρων η οποία υστερεί τόσο ως προς τα περσινά επίπεδα όσο και ως προς τον «στόχο», τονίζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Προσθέτει ωστόσο ότι οι εισπράξεις έμμεσων φόρων κινούνται ικανοποιητικά και ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να επιτευχθεί.

Όπως αναφέρει η έκθεση κατά το Β’ τρίμηνο του 2017 το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές 2010) αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. «Η ελαφρά αύξηση του ΑΕΠ για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο αποτελεί μία θετική εξέλιξη υπό την έννοια ότι εδραιώνεται η προσδοκία για αύξηση του ΑΕΠ το 2017. Ωστόσο ο στόχος για αύξηση της τάξης του +1,8% μπορεί να επιτευχθεί εάν το 2ο εξάμηνο η μεγέθυνση φθάσει το 3,1% σε σχέση με πέρυσι».

Από την άλλη πλευρά, ο Κρατικός Προϋπολογισμός (ΚΠ), σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Ιουλίου 2017) εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα 1,7%, ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με αυτό της αντίστοιχης περιόδου έτους 2016 (1,5%) και ως προς τον «στόχο» (1,2%). «Το αποτέλεσμα αυτό είναι κατά βάση απόρροια της συγκράτησης δαπανών, η οποία ωστόσο εκτιμάται ότι είναι μάλλον πρόσκαιρη», τονίζεται.

Μειωμένες έναντι του στόχου εμφανίζονται τόσο οι πρωτογενείς δαπάνες περίπου κατά 1 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της κάμψης που εμφανίζουν οι επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία –πρωτοβάθμια υγεία, οι πληρωμές για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και αποδιδόμενους πόρου όσο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Στο σκέλος των εσόδων ερωτηματικά προξενεί η εξέλιξη των εισπράξεων άμεσων φόρων η οποία υστερεί τόσο ως προς τα περσινά επίπεδα (-654 εκ. ευρώ**) όσο και ως προς τον «στόχο» (237 εκ. ευρώ).

Οι εισπράξεις έμμεσων φόρων πάντως κινούνται ικανοποιητικά. Σημειωτέον ότι σε αυτές περιλαμβάνονται 296 εκατ. ευρώ (Φ.Π.Α. αποκρατικοποιήσεων), το οποίο το επόμενο διάστημα θα καταγραφεί ως έσοδο αποκρατικοποιήσεων, με ανάλογη μείωση των εσόδων από έμμεσους φόρους. Σημαντική είναι η συνεισφορά των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, ενώ θετικό στοιχείο θεωρείται η επιτάχυνση πληρωμών για επιστροφές φόρου.

Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες είναι μειωμένα σε σχέση με το 2016. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται στα επίπεδα του 2016 (2,3% του ΑΕΠ), συνεπώς χωρίς κάποια απρόβλεπτη αρνητική εξέλιξη σε υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης τους επόμενους μήνες, ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα σε όρους «Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» (ΣΧΔ) στο 1,75% του ΑΕΠ είναι επιτεύξιμος.

** Η καταγεγραμμένη μείωση στα έσοδα από άμεσους φόρους οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω του διαφορετικού τρόπου καταβολής των δόσεων (κατεβλήθη μία δόση λιγότερη το 2017) και στις συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές λόγω της σύστασης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες καταγράφονται ως έσοδα σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης και όχι πλέον στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Συνεπώς δεν καταγράφεται σημαντική πραγματική υστέρηση σε σχέση με το 2016. Από τους άμεσους φόρους, οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος υστερούν ως προς τον στόχο που έχει τεθεί στο ΜΠΔΣ 2018-21.

Πηγή:link

11
Sep

Τέλος στα ψιλά γράμματα των ασφαλιστικών συμβολαίων με οδηγία Ευρωπαϊκής Ενωσης

Τέλος στα ψιλά γράμματα των ασφαλιστικών συμβολαίων με οδηγία Ευρωπαϊκής Ενωσης.­Στην ξεκάθαρη και σαφή ενημέρωση του καταναλωτή για την ασφαλιστική κάλυψη που έχει αγοράσει αποσκοπεί το έντυπο πληροφοριών που θα πρέπει να συνοδεύει εφεξής κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Το περιεχόμενο του εντύπου είναι αυστηρώς καθορισμένο από την Ευρωπαϊκή Ενωση και είναι το ίδιο για όλες τις εταιρείες, σε όλα τα κράτη-μέλη.

Περιλαμβάνει ουσιαστικά περιληπτική παρουσίαση της ασφαλιστικής κάλυψης, έτσι ώστε να γίνεται απολύτως κατανοητή από όλους τους ασφαλισμένους.

Το έγγραφο είναι λεπτομερώς σχεδιασμένο και τυποποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ενωση, όχι μόνον ως προς το είδος της πληροφορίας που θα παρέχει αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα την παρέχει.

Οι πληροφορίες που περιέχει αφορούν το είδος της ασφάλισης, σε τι ασφαλίζεται, σε τι δεν ασφαλίζεται, ποιοι περιορισμοί υπάρχουν στην κάλυψη, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου, πότε και πώς θα πληρώνει, πότε θα αρχίζει και πότε θα λήγει η κάλυψη και τέλος πώς θα μπορεί να ακυρώνει τη σύμβαση.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθειά της να εναρμονίσει την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, αλλά και να ενισχύει την αποταμίευση με βάση ενιαίους κανόνες, προωθεί τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού προϊόντος (Pan European Personal Pensions – PEPP).

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία της ευρωπαϊκής αποταμίευσης μέσω του PEPP, τα χαρακτηριστικά του νέου ασφαλιστικού προϊόντος θα εγκριθούν από την EIOPA, την ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών και των επαγγελματικών ταμείων, ενώ ενιαίοι θα είναι και οι κανόνες διανομής τους από τους διαφορετικούς παρόχους στην Ε.Ε.

Η πρόταση για τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού προϊόντος με ευρωπαϊκό διαβατήριο, τα δικαιώματα του οποίου κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα μπορεί να τα μεταφέρει σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος, έχει τη μορφή κανονισμού και αναμένεται να τεθεί σε άμεση ισχύ μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, χωρίς, δηλαδή να μεσολαβήσει μεταβατική περίοδος και διαδικασία ενσωμάτωσης από τα εθνικά κοινοβούλια.

Με τον τρόπο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να καταδείξει τη σημασία που έχει η προώθηση της ιδέας της συμπληρωματικής σύνταξης από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, επαγγελματικά ταμεία, ακόμη και τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες, προκειμένου να ενισχυθεί η ατομική αποταμίευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πρόταση κανονισμού PEPP συνοδεύεται από σύσταση της επιτροπής για τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του PEPP. Να σημειωθεί ότι μόνο το 27 % των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχει συνάψει συμβόλαιο για κάποιο συνταξιοδοτικό προϊόν. Η προσφορά είναι συγκεντρωμένη σε λίγα κράτη-μέλη, ενώ σε ορισμένα άλλα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πηγή: Καθημερινή

Comodo SSL

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την απόλαυση του bestinsurance.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας Περισσότερες πληροφορίες

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο. (Για την απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη.) Κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού ζητείται από τους Χρήστες η παροχή προσωπικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει ο νόμος. (Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολιασμού τηρούνται μόνο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.) Cookies και διεύθυνση IP Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στις ιστοσελίδες μας ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Το cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο. Όταν επισκέπτεστε μία από σας ιστοσελίδες σας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο τοποθετείται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με την οποία περιηγείστε στο διαδίκτυο

Close