The blog.

24
Sep

«Το ποσοστό ανεργίας ακολουθεί πτωτική πορεία που αναμένεται να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια»

«Το ποσοστό ανεργίας ακολουθεί πτωτική πορεία που αναμένεται να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια».«Παρά τη στασιμότητα των τελευταίων ετών, το ποσοστό ανεργίας ακολουθεί πτωτική πορεία που αναμένεται να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η χώρα εισέρχεται σε φάση ανάκαμψης», σύμφωνα με εκτιμήσεις των οικονομικών αναλυτών της Alpha Bank, όπως διατυπώνονται στο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

Η διάρθρωση της αγοράς εργασίας, οι σχετικές αμοιβές των επιμέρους δεξιοτήτων και η φύση της απασχολήσεως στα επόμενα έτη θα προσδιορισθεί ωστόσο από μια σειρά παραγόντων οι οποίοι είτε διαμορφώθηκαν στα έτη οικονομικής υφέσεως είτε καθορίστηκαν από ευρύτερης κλίμακας γεωπολιτικές και δημογραφικές εξελίξεις, εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές.

Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:

Πρώτον, η εκροή μεγάλου τμήματος του επιστημονικού δυναμικού αλλά και άλλων κατηγοριών εργαζομένων, όπως μη Ελλήνων που είχαν έρθει στη χώρα τις δύο προηγούμενες δεκαετίες (κυρίως από βαλκανικές χώρες), η οποία μεταβάλλει σημαντικά τη μορφολογία του διαθέσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου.

Δεύτερον, η αναμενόμενη αύξηση της προσφοράς εργασίας ως αποτέλεσμα των πρόσφατων προσφυγικών ροών ενδέχεται να επηρεάσει τη δυναμική των αμοιβών σε ορισμένες κατηγορίες χαμηλής εξειδικεύσεως. Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας δεν υπήρξε ο προσδοκώμενος τελικός προορισμός, οι αιτήσεις ασύλου ανά κάτοικο ακολουθούν ανοδική πορεία μετά το «κλείσιμο» του «Βαλκανικού Δρόμου».

Τρίτον, η αλλαγή στη δομή της απασχολήσεως με ενίσχυση της μερικής έναντι της πλήρους απασχολήσεως και της μισθωτής εργασίας έναντι της αυτοαπασχολήσεως.

Τέταρτον, η παραμονή της μακροχρόνιας ανεργίας σε υψηλά επίπεδα με τις επιπτώσεις που εκτιμάται ότι έχει επί του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Πέμπτον, η σχετική γήρανση του εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των απαιτούμενων ετών συνταξιοδοτήσεως και της μειώσεως των ποσοστών αναπληρώσεως για τους έχοντες πολυετή προϋπηρεσία.

Έκτον, η αναμενόμενη μείωση της δυνατότητας του δημοσίου τομέα να απορροφά μέρος του εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα τόσο του εκσυγχρονισμού της κρατικής μηχανής όσο και των δεσμεύσεων της χώρας για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων σε μακρύ χρονικό ορίζοντα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

24
Sep

Morgan Stanley: Υπερπουλημένες οι ελληνικές τράπεζες

Morgan Stanley: Υπερπουλημένες οι ελληνικές τράπεζες.Τα συμπεράσματά της από τις συναντήσεις με στελέχη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο πλαίσιο του Roadshow καταθέτει η Morgan Stanley. Σημειώνει ότι πιστεύει πως οι τραπεζικές μετοχές είναι «υπερπουλημένες» καθώς τα πλάνα μείωσης των κόκκινων δανείων είναι επιτεύξιμα και εξελίσσονται εντός στόχων. Η μακροπρόθεσμων διαδικασία εκκαθάρισης είναι το ερώτημα, σημειώνει.

Τα συμπεράσματα που έβγαλε είναι:

1) Δεν χρειάζεται έρευνα ποιότητας ενεργητικού (AQR). Είναι άποψη μόνο του ΔΝΤ και άποψη που δεν ασπάζονται οι ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον εμφανίζεται περισσότερο ως πολιτική άποψη δεδομένου ότι αποτελεί μέρος του προγράμματος Stand-By Agreement που ενέκρινε το Ταμείο τον Ιούλιο. Στην πράξη οι ελληνικές τράπεζες υπόκεινται σε έλεγχο Trouble Asset Review και θα υποβληθούν στα ευρωπαϊκά stress test του 2018, ενώ θα εφαρμόσουν και τα νέα λογιστικά στάνταρντ που σχετίζονται με τις προβλέψεις (IFRS 9). Ετσι, ο οίκος εκτιμά ότι οι τράπεζες ελέγχονται επαρκώς.

2) Αισθανόμαστε από τους τραπεζίτες ότι η προσοχή των εποπτικών αρχών εντείνεται. Ο SSM διεξάγει ελέγχους σε βασικούς δείκτες και είναι στην Ελλάδα σε μηνιαία βάση. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δρόμο μπροστά τους και σύμφωνα με την Morgan Stanley οι ρυθμιστικές αρχές είναι επαρκώς παρούσες για να εξασφαλίσουν ότι η εκκαθάριση παραμένει εντός στόχων.

3) Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) είναι εντός στόχων, οι διαγραφές παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο μακροπρόθεσμα, όπως ήταν το αρχικό πλάνο. Η αγορά ανησυχεί ότι η διαδικασίες μείωσης των NPEs είναι πολύ «εξαρτημένη» στις διαγραφές δανείων. Από τη συνολική μείωση των NPEs ως το 2019, ύψους 40,2 δισ. ευρώ περίπου 35% (περί τα 14 δισ. ευρώ) αναλογεί στις διαγραφές. Ως τώρα οι ελληνικές τράπεζες έχουν μειώσει τα NPEs κατά 5,1 δισ. ευρώ (13% της απαίτησης) με 4,7 δισ. διαγραφών.

Όπως εξηγεί η Morgan Stanley η ανησυχία είναι διπλή: ο τριμηνιαίος ρυθμός πτωχεύσεων υπερβαίνει ακόμα τον αντίστοιχο ρυθμό θεραπείας, ενώ ήδη χρησιμοποιήθηκε το 35% των διαγραφών που προβλέπονται. Ωστόσο αντιλαμβάνεται ότι αυτή η εμπροσθοβαρής χρήση ήταν αναμενόμενη και έχει συζητηθεί με τον SSM. Ετσι, παρά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, εκτιμά ότι τίποτα δεν άλλαξε και το σχέδιο μείωσης των NPEs εξελίσσεται και είναι πιθανό να εκπληρωθεί. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι ακόμα και εάν μειωθούν κατά 38% τα κόκκινα δάνεια ως το 2019, όπως προβλέπει ο στόχος θα υπάρχουν ακόμα NPEs ύψους περίπου 67 δισ. ευρώ ή 34% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

4) Η διαδικασία πωλήσεων είναι σε εξέλιξη, αναμένονται 7-8 δισ. ευρώ εντός δυο-τριών τριμήνων. Ο σχεδιασμός προβλέπει πωλήσεις δανείων 7-8 δισ. ευρώ και αναμένεται κάποια χαρτοφυλάκια χορηγήσεων να πουληθούν στις αρχές του 2018. Για παράδειγμα η Πειραιώς έχει στόχο να πουλήσει δάνεια 2 δισ. ευρώ (1/4 λιανικής, 3/4 επιχειρηματικά), η Eurobank έχει σε εξέλιξη πώληση 600 εκατ. ευρώ και σχεδιάζει επιπλέον 700-800 εκατ. Αυτά τα χαρτοφυλάκια είναι ως επί το πλείστων πλήρως καλυμμένα με προβλέψεις με τις τράπεζες να αναμένουν τιμήματα 3-5 σεντς ανά ευρώ.

5) Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί έχουν καθυστερήσει, ωστόσο αναμένεται επιτάχυνση σύντομα. Η αγορά περίμενε οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί να αρχίσουν τον Σεπτέμβριο και τώρα αναμένεται ότι τα τέλη Νοεμβρίου-αρχές Δεκεμβρίου είναι το ρεαλιστικό σενάριο. Όπως σημειώνει η πλατφόρμα είναι ήδη λειτουργική, όμως οι δανεισμένοι πρέπει να λάβουν μια περίοδο δυο μηνών πριν φορτωθούν οι φάκελοι ώστε να έχουν χρόνο να αντιδράσουν πριν προχωρήσει αυτή η τελική διαδικασία.

Πηγή:link

24
Sep

Οι Anonymous έριξαν την ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Οι Anonymous έριξαν την ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.Η ομάδα ακτιβιστών χάκερς Anonymous «χτήπησε» την ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, εκφράζοντας την αντίθεση της στον τρόπο με τον οποίο τράπεζες, κυβέρνηση και τρόικα προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων.

Παράλληλα έστειλαν μήνυμα ότι θα συνεχίσουν τη δράση τους, χτυπώντας τα ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας δημόσιων φορέων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών (deltio.tnomik.gr) τέθηκε απο το μεσημέρι του Σαββάτου εκτός λειτουργίας.

Στο μήνυμα τους οι Anonymous αναφέρουν: «Η ώρα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών πλησιάζει, όλα τα ξένα κοράκια έχουν πάρει θέση και περιμένουν πώς και πώς να αρπάξουν τις περιουσίες των φτωχών Ελλήνων πολιτών! Αρπακτικά νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε να το κάνετε;»

Πηγή : link

21
Sep

Στον ΟΤΕ το project της ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων του δημοσίου

Στον ΟΤΕ το project της ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων του δημοσίου.Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, υποδέχθηκε σήμερα στο Υπουργείο ΨΗΠΤΕ την Επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μαρίγια Γκάμπριελ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

Η Επίτροπος είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό, όπου συζήτησαν για τις δράσεις και τα έργα που σχεδιάζει και υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Ακολούθησε σύσκεψη με τη συμμετοχή των συνεργατών της Μ. Γκάμπριελ και των Γενικών Γραμματέων Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιου Ράλλη, Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Λευτέρη Κρέτσου και Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλη Μαγκλάρα, καθώς και του Ειδικού Συμβούλου του Υπουργού, Γιώργου Χριστοφορίδη.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης και με την ευκαιρία της επίσκεψης της Επιτρόπου ακολούθησε η εκκίνηση της υλοποίησης του έργου «Σύστημα Ψηφιακής Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών, με ενσωματωμένες εξ αποστάσεως ψηφιακές υπογραφές» του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ. Την εκκίνηση πραγματοποίησαν ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιος Ράλλης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ ΟΤΕ +1,06%, Μιχάλης Τσαμάζ.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, αφού ευχαρίστησε την Επίτροπο που επέλεξε την Ελλάδα ως προορισμό της πρώτης επίσκεψής της σε κράτος – μέλος μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, δήλωσε: «Οι επισκέψεις και η εθιμοτυπία τους είναι σημαντικές, όμως από μόνες τους δεν αλλάζουν τις κοινωνίες μας. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να συνδυάζονται με ουσιαστικά έργα. Το έργο της Ψηφιακής Διαχείρισης Εγγράφων με ενσωματωμένες εξ αποστάσεως ψηφιακές υπογραφές αναβαθμίζει τις σχέσεις των πολιτών με το Δημόσιο και την ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Αυτό για εμάς είναι ένα θεμελιώδες σημείο της ψηφιακής μας πολιτικής: Έργα που αφορούν όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση. Γιατί, εν τέλει, η τεχνολογία χωρίς τους ανθρώπους, είναι μια άχρηστη τεχνολογία. Αν οι δημόσιοι λειτουργοί, οι επιχειρήσεις μας και οι Έλληνες πολίτες δεν εκπαιδευτούν ώστε να συμμετάσχουν στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, δεν θα έχουμε καταφέρει τίποτα. Στόχος μας είναι να φέρουμε “Το Αύριο, Σήμερα για Όλους”».

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Μαρίγια Γκάμπριελ απένειμε τα συγχαρητήριά της στον Υπουργό ΨΗΠΤΕ, Νίκο Παππά, στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και σε όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου, τονίζοντας: «Απευθύνω μηνύματα συγχαρητηρίων και ενθάρρυνσης για την υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού ψηφιακού έργου». Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «η ψηφιοποίηση δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό. Ο στόχος είναι η υλοποίηση ρεαλιστικών έργων που εξοικονομούν χρήματα και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της πίστης των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες και στη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητάς τους. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί ένα σημαντικό κλειδί για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της Δημοκρατίας και της ασφάλειας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε ότι ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών περνάει μέσα από την ψηφιοποίηση τους».

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιος Ράλλης, ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για το δημόσιο τομέα, καθώς κάνουμε το πρώτο και ουσιαστικότερο βήμα προς την ψηφιοποίησή του. Πρόκειται για ένα έργο που θα απλοποιήσει σημαντικά και θα επιταχύνει τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ παράλληλα θα εξοικονομήσει κόστη. Επίσης, θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι το κόστος του έργου είναι εξαιρετικά χαμηλό, λιγότερο από 60.000 ευρώ, η δε απόσβεσή του αναμένεται να γίνει από τον πρώτο κιόλας μήνα της λειτουργίας του. Το έργο εφαρμόζεται πιλοτικά στο Υπουργείο ΨΗΠΤΕ για να επεκταθεί σταδιακά τόσο στα άλλα Υπουργεία, όσο και στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Στη συνέχεια, ο Στέλιος Ράλλης προέβη σε επίδειξη του συστήματος Ψηφιακής Διαχείρισης Εγγράφων και υπέγραψε ψηφιακά την έναρξη της σύμβασης υλοποίησης του έργου με ανάδοχο τον ΟΤΕ ΟΤΕ +1,06%.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ ΟΤΕ +1,06%, Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Με την ανάληψη αυτού του έργου, ο Όμιλος επιβεβαιώνει την εμπειρία και την τεχνογνωσία του σε μεγάλα έργα τεχνολογίας που καλύπτουν τις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής. Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης γίνεται παράδειγμα για όλο το δημόσιο τομέα, δείχνοντας το δρόμο για την ανάπτυξη μέσα από την τεχνολογία».

Πηγή:link

21
Sep

Corporate debt may take bigger slice of QE pie as ECB tapers

Corporate debt may take bigger slice of QE pie as ECB tapers.The ECB may consider scaling back purchases of corporate bonds more slowly than those of government debt when it starts tapering its massive stimulus scheme, partly because the bank is nearing self-imposed limits on what it can buy.

The European Central Bank has signalled it is ready to pull back from its 2.3 trillion euro (£2.03 trillion) extraordinary stimulus beginning in January 2018 and will start to work out the details at its monthly meeting in October.

Many economists expect monthly asset purchases to fall to 40 billion euros ($48 billion) from 60 billion now. But even under this scenario, the ECB is expected to run close to the ceiling on debt it can hold in some countries, including Germany, in the first half of next year.

The corporate bond buying programme remains well under its limits by contrast. Some policymakers argue the programme, which has exceeded expectations in both volumes and effectiveness, gets cash to the sectors in greatest need and could be ramped up.

“I’ve been a relatively big fan of the corporate sector purchase programme,” ECB rate setter Ardo Hansson told Reuters. “All asset purchases are not created equal. We’re trying to get the enterprises and households to spend or invest a bit more.”

“If corporate sector purchases are more effective, as I believe they are, you could push those a little bit harder,” said Hansson, Estonia’s central bank governor.

Two other policymakers, who spoke on condition of anonymity, expressed a similar view but stressed no decision has been made.

The ECB declined to comment.

CORPORATE BOND ISSUANCE SURGE

The ECB’s quantitative easing programme, launched in March 2015 to boost inflation and economic growth by pinning down borrowing costs in the euro zone, first focused on the biggest and most liquid government bond markets but was extended to include corporate bonds in June last year.

Corporate bond issuance has surged, while debt issuance from Germany – the main source for ECB bond buying – has been capped as Berlin takes advantage of a budget surplus to borrow less. The bulk of the purchases remain in government bonds, however.

“With a taper, we’re pretty sure what the ECB will end up doing is leave the corporate bond programme unchanged and the tapering all falls on the government bond part,” said Mark Dowding, co-head of investment grade at BlueBay Asset Management.

He estimated the ECB buys around 6 billion euros each of corporate bonds and supranational debt and 48 billion euros of government and other bonds every month.

“In January, we believe that this will be approximately 6 billion euros of corporate bonds, around 6 billion euros of supranationals and 28 billion euros of government bonds and others to give a total of 40 billion euros,” he said.

The ECB can only buy up to 33 percent of each bond issued by a government, agency or region. It can buy up to 50 percent of supranational bonds and 70 percent of corporate or covered bonds, which are guaranteed by a pool of assets.

Those limits are unlikely to change in view of the brighter economic conditions in the euro zone.

“There’s still a positive movement in corporate bond issuance, which is not necessarily what we’ve seen in government bonds,” said Souheir Asba, credit strategist at Bank of America Merrill Lynch. “The ECB only holds 13 percent of the total eligible universe of corporate bonds, compared to their upper limit of 70 percent.”

Pictet Wealth Management’s Frederik Ducrozet said if the ECB decided to only scale back government bond purchases to get to 40 billion euros a month, leaving other bond purchases steady at current levels, public sector bond buying would fall to 30.5 billion euros.

If it scaled down all its buying proportionally the ECB could wind up the scheme by next September, he said, but maintaining relatively high purchases of corporate bonds would give the ECB up to three more months to December 2018, which many central bankers might find attractive.

Adding a new asset class such as stocks was also an option, but policymakers told Reuters this would send the wrong signal to the markets and to the region.

Rate setters disagree on whether to set a definitive end-date for the programme when they meet in October, raising the possibility they may want to retain the option of prolonging it again, Reuters reported on Tuesday.

Tapering corporate bond buying more slowly “would also help to maintain the stimulus to business investment a little longer,” said Capital Economics European economist Jack Allen.

Source: link

21
Sep

Πλεόνασμα 2,735 δισ. τον Ιούλιο στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Πλεόνασμα 2,735 δισ. τον Ιούλιο στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο.Πλεόνασμα 2,735 δισ. ευρώ εμφάνισε τον Ιούλιο το ταξιδιωτικό ισοζύγιο καταγράφοντας αύξηση 6,6% έναντι πλεονάσματος 2,566 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Αύξηση κατά 5,3% κατέγραψαν τον Ιούλιο και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,925 δισ. ευρώ, έναντι 2,777 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2016, ενώ μείωση κατά 9,8% παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 10,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε μείωση κατά 4,5% και διαμορφώθηκε στα 552 ευρώ.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 84,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν (181,3%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 5,909 δισ. αυξημένο κατά 8,1% έναντι πλεονάσματος 5,467 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 420 εκατ. ευρώ ή 6,4%, καθώς και της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 1,9%.

H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων αποδίδεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 8,0%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 55,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 69,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 2,4% και διαμορφώθηκαν στα 1.910 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 11,8% (Ιούλιος 2017: 930 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2016: 832 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 3,6% (Ιούλιος 2017: 1.173 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2016: 1.132 εκατ. ευρώ) και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 0,5% (Ιούλιος 2017: 738 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2016: 734 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 11,0% και διαμορφώθηκαν στα 188 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 10,1% και διαμορφώθηκαν στα 370 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 12,7% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 385 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της Ε.Ε. αύξηση κατά 12,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 110 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 11,6% και διαμορφώθηκαν στα 127 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 6,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και διαμορφώθηκαν στα 7.039 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 5,6% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε., οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,595 δισ. ευρώ, και κατά 8,5% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της Ε.Ε., οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,195 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 9,7% και διαμορφώθηκαν στα 2,868 δισ., ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.727 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν στα 465 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.059 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκαν κατά 7,5% και διαμορφώθηκαν στα 1.015 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της Ε.Ε. αύξηση κατά 11,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 231 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 11,2% και διαμορφώθηκαν στα 366 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Τον Ιούλιο, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε στις 5,142 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 10,3% και αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 10,6%.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 8,7% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της Ε.Ε. κατά 13,4%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 1,737 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,9%, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 10,7.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 4,4% και διαμορφώθηκε στις 274.000 ταξιδιώτες και αυτή από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 13,9% και διαμορφώθηκε στις 514.000 ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αυξήθηκε κατά 24,3% και διαμορφώθηκε στις 560.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ε.Ε., αύξηση κατά 6,4% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 127.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 14,9% και διαμορφώθηκε στις 117.000 ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,0% και διαμορφώθηκε στις 13,082 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 12,111 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 10,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 1,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της Ε.Ε. διαμορφώθηκε στις 8,748 εκατ ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 7,7% και διαμορφώθηκε στις 4,334 εκατ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 13,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,6%.

Αναλυτικά, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 9,0% και διαμορφώθηκε στις 687.000 ταξιδιώτες και αυτή από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 16,6% και διαμορφώθηκε στις 1,562 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε αύξηση κατά 10,1% και διαμορφώθηκε στις 1,518 εκατ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ε.Ε., η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 11,4% και διαμορφώθηκε στις 313.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 6,2% και διαμορφώθηκε στις 416.000 ταξιδιώτες.

Πηγή:link

20
Sep

Thomas Wieser: The political desire for another greek program is zero

Thomas Wieser: The political desire for another greek program is zero.The Greek economy will remain under close supervision for years after the completion of the third bailout deal, the president of the Euro Working Group (EWG), Thomas Wieser told insider.gr in an interview published on Wednesday.

Even though he is confident the cash-strapped country will be able to recover, Wieser says that a lot of work needs to be done first, starting with the timely completion of the third bailout review. He also suggests that additional measures may be needed in 2019 and 2020 depending on the course of the budget next year.

Asked whether he believes this will be Greece’s last memorandum, the Austrian-American economist says “three programs have already been implemented in the space of eight years and the political desire for yet another is zero. The rest of the eurozone also wants the third program to be the last one.”

Wieser adds that Greece’s ability to tap international lending markets by the end of the program in August 2018 will be a “decisive factor for the Greek government to push ahead with reforms.” “

In other words, knowing that the program is ending in a few months is a huge incentive to get the reforms done,” he says, adding that a successful completion of the program is within reach given the government’s limited fiscal obligations. Wieser appears confident that Greece will successfully wrap up the upcoming review in the fall even though the government needs to push through 95 so-called prior actions, saying the majority has already been legislated. However, he adds, Greece may need additional measures after August 2018 depending on whose scenario plays out: the International Monetary Fund’s pessimistic outlook, or the upbeat projects of the European institutions and the Greek government.

Greece will also remain under supervision – as have Spain, Ireland, Portugal and Cyprus – until 75 percent of its debts are paid off, and this will be much stricter “in the first few years at least, than, say, it was for Ireland,” Wieser adds.

Regarding debt relief, Wieser tells insider.gr that “an analysis will be conducted in the summer of 2018 and a decision taken upon the completion of the program

Source: link

20
Sep

Πότε ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Τι θα γίνει με την πρώτη κατοικία και τον εξωδικαστικό

Πότε ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Τι θα γίνει με την πρώτη κατοικία και τον εξωδικαστικό.Η κίτρινη κάρτα που έδειξε το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ κ. Μπενουά Κερέ στο Ταλίν και οι άγριες διαθέσεις που δείχνει το ΔΝΤ, το οποίο με βάση τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στην εκκαθάριση των κόκκινων δανείων ζητεί νέα κεφαλαιοποίηση των τραπεζών είχε ως αποτέλεσμα την χθεσινή ευρεία σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε η ταχεία λειτουργία της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μέσα στον Οκτώβριο. Παράλληλα αποφασίστηκε να ζητηθεί από τους δανειστές να παραταθεί η προστασία της πρώτη κατοικίας που κατοχύρωνε ο νόμος Κατσέλη και μετά τις 31/12/2018 που έχει συμφωνηθεί να λήξει η ισχύς του.

Το αίτημα αυτό θα συνοδευτεί και από ένα χρονοδιάγραμμα και ένα σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση της εκδίκασης των περίπου 120.000 υποθέσεων που συνεχίζουν να λιμνάζουν επί χρόνια στα δικαστήρια προκαλώντας και την αντίδραση των δανειστών στην παράταση της ισχύος του ευνοϊκού καθεστώτος του νόμου ακόμη και για οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Ειδικά για τις καθυστερούμενες υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη υπάρχει έντονη όχληση και από την ΕΚΤ αλλά και από την ενιαία εποπτική αρχή για τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες ( SSM ) οι οποίοι θεωρούν την διαδικασία τροχοπέδη για την εκκαθάριση των 101 δισ. ευρώ που υπολογίζεται σήμερα το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Συνεπώς αν οι δανειστές δεν πειστούν για την επιτάχυνση των υποθέσεων αυτών δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχθούν την παράταση που σκοπεύουν να ζητήσουν τα συναρμόδια υπουργεία οικονομικών και οικονομίας και ανάπτυξης.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός 

Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που εξετάστηκε στην χθεσινή σύσκεψη είναι οι χαμηλοί ρυθμοί εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 3 Αυγούστου περίπου 7000 ενδιαφερόμενοι έχουν επισκεφθεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχουν υποβληθεί 120 ολοκληρωμένες αιτήσεις, ενώ άλλες 750 είναι ώριμες και έτοιμες να υποβληθούν.

Ωστόσο, ο ρυθμός αυτός θεωρείται χαμηλός με βάση το γεγονός ότι οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις με οφειλές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα φτάνουν τις 400.000.
Ώθηση για καλύτερα αποτελέσματα θα δώσει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με συνολικές οφειλές μέχρι και 50.000.

Στην κατεύθυνση αυτή τα συναρμόδια υπουργεία οικονομικών και εργασίας ετοιμάζουν τις δύο υπουργικές αποφάσεις που θα περιλαμβάνουν τους όρους με βάση τους οποίους θα ρυθμίζονται σε 120 δόσεις οι οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία μαζί βέβαια με τις οφειλές που θα υπάρχουν σε τράπεζες.
Οι δύο αποφάσεις αναμένεται ότι θα είναι έτοιμες μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου.

Πωλήσεις δανείων 

Πιο δύσκολα είναι τα πράγματα απέναντι στις απαιτήσεις κυρίως της ΕΚΤ και του SSM για άμεση εκκίνηση της πώλησης πακέτων δανείων από τις τέσσερεις μεγάλες εμπορικές τράπεζες στα distress fund. Το θεσμικό πλαίσιο είναι έτοιμο από το 2016 όχι μόνο από τον φόβο για κοινωνικές αντιδράσεις αλλά και από την απέχθεια που δείχνουν για την εφαρμογή του μέτρου και οι ίδιες οι τράπεζες.

Ο λόγος είναι προφανής : Οι τιμές που ζητούν πακέτα κόκκινων και πράσινων δανείων τα κεφάλαια που επενδύουν σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι πολύ χαμηλές και δημιουργούν προβλήματα στους ισολογισμούς τους . Προτιμούν λοιπόν εδώ και ένα χρόνο είτε να διαπραγματεύονται με μεγάλες εκπτώσεις την εξόφληση των δανείων με τους καταναλωτές είτε την διαγραφή των δανείων , πρακτική που επίσης επικρίθηκε πρόσφατα από το SSM.

ΠΗΓΗ: enikonomia

19
Sep

Kyle Bass: Το ΔΝΤ πρέπει να σταματήσει να τυραννάει την Ελλάδα

Kyle Bass: Το ΔΝΤ πρέπει να σταματήσει να τυραννάει την Ελλάδα.Οι Έλληνες πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί με τις προσφορές που τους παρέχονται – ειδικά από το ΔΝΤ, που βασανίζει την χώρα σε μία παραπλανημένη προσπάθεια να πάρει πίσω τα χρήματά του, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά του το Bloomberg και συνεχίζει, αναλύοντας και διαπιστώνοντας τα δεδομένα της Ελλάδας και τις ιδεολογικές εμμονές του ΔΝΤ.

Οι ελληνικές αρχές έχουν κοπιάσει πολύ για να συμμαζέψουν την οικονομία και τα δημοσιονομικά μεγέθη. Από το 2010 μέχρι το 2016 οι κυβερνήσεις κατόρθωσαν τον σχεδόν ανέφικτο στόχο να μειώσουν το πρωτογενές έλλειμμα κατά 18% του ΑΕΠ, μεταβαίνοντας σε πλεόνασμα.

Μετά από βίαιη συρρίκνωση σχεδόν 30 μονάδων, η οικονομία εκπέμπει θετικά μηνύματα σχεδόν σε όλους τους τομείς – βιομηχανική παραγωγή, αγορές οχημάτων, οικοδομικές άδειες και τουριστικές αφίξεις.

Ο τραπεζικός τομέας έχει σημειώσει μεγάλες προόδους, ενώ οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί δύο φορές.

Η χώρα ωστόσο εξακολουθεί να λυγίζει κάτω από το βαρύ φορτίο των 250 δις. ευρώ των δανείων. Το ύψος των χρεών προς τον επίσημο τομέα δεν μειώθηκε, αν και οι ιδιώτες υπέστησαν «κούρεμα» και αναδιάρθρωση.

Το ΔΝΤ θα μπορούσε να διαγράψει τα δικά του δάνεια και να ελαφρύνει το βάρος προς όφελος της μακροπρόθεσμης υγείας της Ελλάδας, επομένως και της Ευρώπης. Αντ’ αυτού, το Ταμείο απαιτεί περισσότερη λιτότητα και επιμένει σε «διαρθρωτικές» μεταρρυθμίσεις αμφίβολης αποτελεσματικότητας.

Εμμένοντας στην οικονομική ιδεολογία του, εξουδετερώνει την διαφαινόμενη ανάπτυξη και σβήνει τις ελπίδες για πραγματική ευημερία. Από σωτήρας, το ΔΝΤ αποτελεί πλέον φίλο-εχθρό για την Ελλάδα. Το Ταμείο γνώριζε καλά ότι τα δάνειά του δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθούν. Η απόφαση να τα χορηγήσει ήταν καθαρά πολιτική και δίχως αυτά η χώρα θα έβγαινε από την ευρωζώνη.

Η Ελλάδα πρέπει επειγόντως να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών. Για να συμβεί αυτό, οι πιστωτές του επίσημου τομέα πρέπει να διαγράψουν το χρέος, ή να το κεφαλαιοποιήσουν. Η στάση του ΔΝΤ είναι εξωφρενική παρακινούμενη από ίδιο συμφέρον. Η απαίτησή του για νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών εμποδίζει την επάνοδο της Ελλάδας στις αγορές και υπονομεύει την τραπεζική ένωση της Ευρώπης.

Η Ελλάδα έπραξε το καθήκον της παρά την αντιπαραγωγική υπονόμευση του ΔΝΤ. Το πισώπλατο μαχαίρωμα της χώρας δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά. Αυτό που λείπει είναι η σταθερότητα και το αξιόχρεο της Ελλάδας. Οι ιδιώτες επενδυτές έχουν υποφέρει και ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει υπέρμετρα. Πλέον, το Ταμείο οφείλει να παίξει τον ρόλο του και να διαγράψει το ελληνικό χρέος, αποσύροντας τις απαιτήσεις του για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και επιτρέποντας στους ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβουν τα ηνία.

Πηγή:link

19
Sep

The IMF Needs to Stop Torturing Greece

The IMF Needs to Stop Torturing Greece.Beware of Greeks bearing gifts,” wrote the ancient Roman poet Virgil. In the 21st century, it’s the Greeks who should have been more careful about accepting offerings — specifically from the International Monetary Fund, which is now torturing the country in a misguided effort to get its money back.

Greek officials have worked hard to shore up their economy and finances. From 2010 through 2016, the government achieved the all-but-impossible task of shrinking its primary budget deficit by nearly 18 percent of gross domestic product, and is finally in surplus. After a brutal contraction of almost 30 percent, the economy is exhibiting positive signs in almost every area — industrial production, new automobile registrations, construction permits, tourist arrivals.

The banking sector, too, has made great strides. After two full inspections of their loan books — first by BlackRock in 2013 and later by the European Central Bank’s Single Supervisory Mechanism — the banks have been fully recapitalized twice. They have bolstered their provisions against bad loans, and their capital ratios are now significantly higher than the European average, providing a buffer against any future losses.

Greece, however, still carries a heavy burden: the roughly 250 billion euros that the IMF and its European partners lent the country to save its economy and most likely the entire euro area. This stock of official bail-out debt remains due even though private creditors have been amply haircut, restructured and wiped out. In 2012, for example, the government’s private-sector bondholders were forced to accept a loss of nearly 80 percent. Greek bank shareholders have seen their investments wiped out twice in recapitalizations.

The IMF could write off its debt and lighten Greece’s burden. This would benefit the country’s long-term economic health, and therefore Europe’s, too. Instead, the fund is demanding further austerity measures and insisting on “structural” reforms of dubious value. By sticking to this economic ideology, it is neutering the nascent economic growth and stifling any hope of real prosperity.

The IMF came forward as Greece’s savior during Europe’s financial crisis, but now it looks more like a frenemy. Consider the history of the debt. When a country joins the IMF, it is assigned an initial “quota,” based primarily on its GDP. A member country can typically borrow up to 145 percent of its quota annually and up to 435 percent cumulatively — or possibly more in “exceptional circumstances.” These are essentially credit limits, designed to not overburden the borrower with debt. Yet amid the crisis, the IMF agreedto lend an eye-popping 3,212 percent of Greece’s quota. Together with loans from the fund’s European partners, Greece’s official-sector debt amounts to more than 135 percent of GDP.

The IMF knew perfectly well that its loans could never be repaid. I have heard this directly from officials involved in the process. All the participants at the time — including U.S. Treasury Secretary Tim Geithner, ECB President Jean-Claude Trichet and IMF Managing Director Dominique Strauss-Kahn — made a conscious and very political (not financial) decision to prevent the crisis from spreading and keep the euro area together. Without such an enormous loan, Greece would have certainly been forced to leave the currency union.

So what to do? Greece sorely needs to regain investor and consumer confidence today. For this to happen, the country’s official sector lenders need to write down the debt or convert it into equity, chalking it up to the cost of keeping the euro area together.

The IMF’s stance is preposterous. It is motivated by self-interest, rather than by what would be best for Greece. The fund has simultaneously tried to block Greece’s return to the capital markets and attempted to undermine Europe’s new banking union by demanding yet another recapitalization. Considering that the country — like all euro members — can’t achieve macroeconomic adjustment by devaluing its currency, extreme care must be taken. Consumer and investor confidence, not exports, will ultimately drive growth.

Lack of confidence is undermining the Greek economy. Sentiment indicators have remained in negative territory, even though industrial production has been growing since 2015. The gloom has prevented renascent growth from prompting a new cycle of investment, as it normally would. Without that positive feedback, growth can’t accelerate.

The banking system doesn’t need another recapitalization. Loans are best worked out by institutions that have a relationship with borrowers and can find solutions without creating unnecessary disruption. This is precisely how the U.S. went about restructuring troubled mortgages with its Home Affordable Refinance Program, which laid the foundation for an economic and housing recovery. This could be a model for Greece.

Greece has done its part, by pursuing legal reforms that provide banks with new tools to resolve troubled loans. But the IMF began undermining the new legislation even before it took effect, arguing that it would never work. This is counterproductive because it dissuades borrowers and lenders from cooperating to find solutions that make the debt burden manageable and ultimately allow businesses to return to growth. Backstabbing Greece as it tries to make progress is not responsible behavior.

Meanwhile, the negative effects of the IMF’s “plan” are easy to see: further erosion of investor confidence in Greece and an undermining of European banking regulators’ political independence. All parties need to focus on fostering stability and solvency, leaving past politics at the door. This is the missing ingredient which, when found, will bring the recovery that the Greek public has been waiting for.

Private investors have suffered. The Greek people have suffered mightily. Now the IMF has to do its part by writing off Greece’s debt, ceasing demands for another recapitalization and letting Europe’s leaders take charge.

By J. Kyle Bass

Source:link