04/08/2017

4
Aug

Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και Κόκκινα Δάνεια

Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και Κόκκινα Δάνεια.Στις αρχές Μαρτίου του τρέχοντος έτους δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ένα κείμενο 190 σελίδων με τον τίτλο “Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021 – Παραγωγική ανασυγκρότηση για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη (2017-2021)”. Το κείμενο αυτό, όπως άλλωστε αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της εισαγωγής του, “αποσκοπεί στην αποτύπωση των κατευθυντήριων γραμμών της αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης (…) και σκιαγραφεί ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και κοινωνικά δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης”. Όσο και αν αυτό εκπλήσσει κάποιους, το εν λόγω κείμενο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ελληνικής κυβέρνησης να παρουσιάσει ένα πλαίσιο για τον παραγωγικό σχεδιασμό της χώρας. Παράλληλα στην “Επισκόπηση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος”, που εξέδωσε η ΤτΕ τον Ιούλιο, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο τέλος του Μαρτίου 2017 στο επίπεδο του 45,2%. Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) είναι αυτό που στην καθομιλουμένη αναφέρεται ως κόκκινα δάνεια.

Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω εκθέσεις, αβίαστα προκύπτει το ερώτημα του υποτίτλου: είναι εφικτό να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι που θα τεθούν στην “Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021”, χωρίς τη συνδυασμένη επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων; Η απάντηση φυσικά είναι όχι. Στο αντίστροφο ερώτημα, κατά πόσο δηλαδή είναι εφικτό οι τράπεζες να επιλύσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων χωρίς να λάβουν υπόψη τους τους παραπάνω αναπτυξιακούς στόχους, η απάντηση είναι ενδεχομένως ναι, αλλά σίγουρα χωρίς μακροπρόθεσμη προοπτική.

Χρήσιμο παράδειγμα για να γίνει απόλυτα αντιληπτό πόσο κρίσιμο είναι να υπάρξει η παραπάνω σύζευξη, είναι ο κλάδος του τουρισμού, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως “η βαριά βιομηχανία της χώρας”. Συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας εκθέσεις για τη θετική πορεία του κλάδου τα προηγούμενα έτη, όσο και θετικότατες προβλέψεις για το μέλλον. Ωστόσο, την ίδια στιγμή στην έκθεση της ΤτΕ αναφέρεται ότι τα ΜΕΑ στον κλάδο τον καταλυμάτων διαμορφώθηκαν στο 46,5% (2016), γεγονός που προβληματίζει ως παράδοξο. Είναι προφανές ότι σημαντικός αριθμός νέων καταλυμάτων δεν θα δημιουργηθούν, οπότε οι αναπτυξιακοί στόχοι που θα τεθούν για τον τουρισμό μοιραία θα αφορούν στα υφιστάμενα καταλύματα, τα οποία αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους σε ποσοστό 46,5% σήμερα.

Με δεδομένο λοιπόν ότι η επιτυχία της προσπάθειας της κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αναπτυξιακής στρατηγικής για την οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχία της προσπάθειας του τραπεζικού συστήματος να επιλύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, αλλά και το αντίστροφο, επιβάλλεται η ειλικρινής προσπάθεια και των δύο πλευρών για τη δημιουργία ενός λειτουργικού δίαυλου επικοινωνίας. Η κυβέρνηση έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία της το τραπεζικό σύστημα (όπως και οι άλλοι παραγωγικοί φορείς) να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου “Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021”, να οικειοποιηθεί τους στόχους της και έχει απευθύνει σχετική πρόσκληση. Από την άλλη πλευρά, το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόσκληση αυτή και με τη γνώση της αγοράς και την τεχνογνωσία που κατέχει να συμβάλει ενεργά στην παραπάνω διαδικασία, να ενστερνιστεί τους στόχους που τελικά θα τεθούν και να τους υποστηρίξει έμπρακτα.

Άλλωστε, στον ορίζοντα υπάρχει καθαρός πολιτικός χρόνος, τον οποίο η κυβέρνηση επιβάλλεται να αναλώσει αποτελεσματικά. Ο χρόνος αυτός συμπίπτει με το διάστημα όπου το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να επιτύχει υψηλούς στόχους αναφορικά με την επίλυση των κόκκινων δανείων και αφετέρου το τραπεζικό σύστημα μετά τις πρόσφατες διοικητικές εξελίξεις έχει απαλλαγεί ώς έναν βαθμό από βαρίδια και στρεβλώσεις του παρελθόντος. Δεδομένα που δημιουργούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για δημιουργικό και ειλικρινή διάλογο. Η παραπάνω διαδικασία διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζικού συστήματος (και των άλλων παραγωγικών φορέων) για την ενεργή συμμετοχή του στη διαμόρφωση της “Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021” μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της υπό ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας.

* Ο Αντώνης Καραγιάννης είναι μέλος Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ

Πηγή:link

4
Aug

Citi: Σινιάλο ήπιας βελτίωσης η χαλάρωση των capital controls

Citi: Σινιάλο ήπιας βελτίωσης η χαλάρωση των capital controls.Δεν περιμένει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο από τις αλλαγές στα capital controls, αναφέρει η Citi.

Σε σχόλιό της, η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι παρ’ όλα αυτά αντιπροσωπεύουν ένα ακόμα σινιάλο της εξελισσόμενης ήπιας βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας το τελευταίο διάστημα.

Πηγή:link

4
Aug

Capital Controls: Στα €1.800 το μήνα η ανάληψη μετρητών

Capital Controls: Στα €1.800 το μήνα η ανάληψη μετρητών.Την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) προβλέπει απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και εξής μετρητά που δεν θα έχουν αναληφθεί κάποια μέρα ή κάποιες μέρες θα μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800) ανά ημερολογιακό μήνα. Ουσιαστικά δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου θα επιτρέπεται, πλέον, από κάθε τραπεζικό λογαριασμό, η ανάληψη ποσού 1.800 ευρώ ακόμη και εφάπαξ μέσα σε έναν μήνα. Με τα ισχύοντα μέχρι τώρα προβλεπόταν η δυνατότητα ανάληψης ποσών μέχρι 840 ευρώ ανά 14 ημέρες δηλαδή 1.680 ευρώ ανά 28 ημέρες.

Επίσης, με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται σε εταιρείες, που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασμός, από όσους είναι επαγγελματίες αγρότες υπό την έννοια του ν. 3874/2010.

Επίσης επιτρέπεται:

– το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος.

– το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικό πρόσωπο προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρεί ήδη λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.

– το άνοιγμα ειδικού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 13 και 15 του άρθρου 959Α του Κ.Πολ.Δ. Από τον λογαριασμό αυτόν δεν επιτρέπεται εκτέλεση μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, εκτός των περιπτώσεων υποχρέωσης επιστροφής της εγγύησης των υποψηφίων πλειοδοτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της αριθμ. 41756 οικ/26.5.2017 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄1884), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εγγύηση προήλθε με μεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Επιπλέον σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού:

-Από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ναυτιλιακών εταιρειών δύναται να μεταφέρεται στο εξωτερικό για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») συγκεκριμένο ποσό μετρητών ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

Πέραν των ανωτέρω, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 50% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Πηγή : link