Category: ΝΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

16
Aug

Χιλιάδες θέσεις μόνιμων & εποχικών θα προκηρυχθούν από Σεπτέμβριο

Χιλιάδες θέσεις μόνιμων & εποχικών θα προκηρυχθούν από Σεπτέμβριο.Ταυτόχρονα, τρέχουν περίπου 4.000 θέσεις σε νοσοκομεία και στο χώρο της Υγείας.

Αναλυτικά:

70 μόνιμοι στο υπ. Πολιτισμού

Την πρόσληψη 70 μόνιμων υπαλλήλων έχει αιτηθεί το υπουργείο Πολιτισμού για το επείγον ζήτημα της ανάδειξης και της φύλαξης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το αίτημα αφορά, μεταξύ άλλων, σε θέσεις για αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, φύλακες, καθώς και συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης σε μουσεία. Το συγκεκριμένο αίτημα βρίσκεται ήδη στα γραφεία του ΑΣΕΠ για επεξεργασία και αναμένεται να σταλεί για ΦΕΚ στις αρχές Σεπτεμβρίου.

20 μόνιμοι στη ΔΕΗ

Προκήρυξη μόνιμου προσωπικού για είκοσι θέσεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ αυτήν την περίοδο. Το αίτημα έχει σταλεί από τη ΔΕΗ πριν από λίγο καιρό και αφορά σε ειδικότητες από τις κατηγορίες Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, η νέα προκήρυξη θα είναι έτοιμη αρχές φθινοπώρου και σύντομα θα σταλεί για ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο.
633 μόνιμοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα

Στα σκαριά βρίσκεται νέα προκήρυξη για 633 μόνιμους προκειμένου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα τα καταστήματα φυλακών της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Αγοράς Εργασίας», το υπουργείο Δικαιοσύνης ενέκρινε άμεσα την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εξακοσίων τριάντα τριών (633) ατόμων ως τακτικό προσωπικό και την έκδοση από το ΑΣΕΠ σχετικής προκήρυξης το αμέσως επόμενο διάστημα. Ηδη δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, κ. Φωτίου, με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καταληφθούν από τους «προστατευομένους» του ΟΑΕΔ. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: γιατροί, νοσηλευτές, υπάλληλοι φύλαξης, προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι κ.ά. Συγκεκριμένα, καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε σαράντα πέντε (45).

300 μόνιμοι στην ΕΥΔΑΠ

Στα μέσα φθινοπώρου αναμένεται να «τρέξει» η νέα μεγάλη προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 300 νέους υπαλλήλους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν από την προκήρυξη είναι: ΠΕ Διοικητικοί 5, ΠΕ Οικονομικοί 15, ΠΕ Στατιστικοί 1, ΠΕ Αναλυτές Προγραμματιστές 5, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 20, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 12, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 3, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, ΤΕ Προγραμματιστές 3, ΤΕ Διοικητικοί 2 και ΤΕ Οικονομικοί 15, ΔΕ Μηχανολόγοι 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, ΔΕ Δομικών Εργων 12, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25, ΔΕ Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5, ΔΕ Γραμματείς 5, ΔΕ Καταμετρητές 25, ΔΕ Φύλακες 20, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2, ΥΕ Εργάτες 75 και ΥΕ Αποθηκάριοι 5.

510 μόνιμοι στα ΕΛΤΑ

«Ξεπαγώνει», όπως όλα δείχνουν, ο διαγωνισμός για 510 μόνιμους υπαλλήλους στα ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, η προκήρυξη προχωρά με γοργούς ρυθμούς και αναμένεται να βγει στον «αέρα» το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι θέσεις του νέου προσωπικού καθορίζονται ως εξής: 220 Ταχυδρόμων-Διανομέων, 215 Υπαλλήλων Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 25 Διοικητικών (στις ειδικότητες Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15, Τεχνικών-Ηλεκτρ. Μηχ/κών 3, Πληροφορικής 7), 25 Οδηγών και 25 Διαμετακομιστών. Για τις θέσεις των διανομέων ζητούνται: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, τουλάχιστον κατηγορίας Α2, για όσους απέκτησαν την άδεια μετά τις 19-1-2013 ή κατηγορίας Α’ παλαιού τύπου, κυβισμού άνω των 125 cm3 ή ισχύος άνω των 25 kW, η οποία να είναι σε ισχύ.

Επίσης:

ΟΑΕΔ (1.135 θέσεις): Αιτήσεις (έως τις 21 Αυγούστου 2017) υποβάλλονται στον ΟΑΕΔ για την επιλογή 1.135 ανέργων στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Όσοι επιλεγούν θα υπογράψουν ετήσιες συμβάσεις εργασίας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Όσοι επιλεγούν θα εργαστούν στις νοσηλευτικές μονάδες με 12μηνη σύμβαση. Από την κατανομή των θέσεων και των ειδικοτήτων προκύπτει ότι οι προσλήψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες προσωπικού, δηλαδή Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκ- παίδευσης. Δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έχουν γεννηθεί πριν από τις 22 Αυγούστου 1999.

ΤΟΜΥ (2.868 θέσεις): Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις 2.868 θέσεις στις Τοπικές Ομάδες Υγείας. Η προθεσμία εκπνέει στις 25 Αυγούστου 2017. Σύμφωνα με την προκήρυξη, στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διατίθενται 2.390 θέσεις και στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 478 θέσεις. Θα προσληφθούν γιατροί (κυρίως παθολόγοι και παιδίατροι), νοσηλευτές, πτυχιούχοι Κοινωνικής Εργασίας, διοικητικοί (ΠΕ) και Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ). Απαιτούνται: πτυχίο, γνώση χειρισμού Η/Υ, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και άδειες άσκησης επαγγέλματος. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά είναι: βαθμός τίτλου σπουδών, διδακτορικό, μεταπτυχιακό, δεύτερο πτυχίο. Επίσης «μετρούν» η εμπειρία και οι κοινωνικές ιδιότητες. Η διάρκεια των συμβάσεων είναι δύο χρόνια. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου tomy.moh.gov.gr.

Έτοιμη είναι σχεδόν και η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 360 θέσεων διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, προκειμένου ο κατά κοινή ομολογία υποστελεχωμένος Οργανισμός να καλύψει πάγιες ανάγκες σε προσωπικό. Ο αριθμός των θέσεων έχει γίνει γνωστός στους αναγνώστες της aftodioikisi.gr, μέσω της συνέντευξης που έδωσε στην ιστοσελίδα μας η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη. Περισσότερα ΕΔΩ.

Πηγή : link

16
Aug

Κόντρα ΕΚΤ-ΔΝΤ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Κόντρα ΕΚΤ-ΔΝΤ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.Το Δ.Ν.Τ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ως φυσιολογική και επαρκή την κάλυψη των ελληνικών τραπεζών σε ίδια κεφάλαια όταν πάνω από το 50% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους αποτελείται από τον αναβαλλόμενο φόρο. Και την ίδια στιγμή τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένουν στο κόκκινο χωρίς καμία ουσιαστική βελτίωση.

Την εκτίμηση αυτή μεταφέρουν στελέχη εμπλεκόμενα στην διαπραγμάτευση και με πλήρη γνώση της “στάσης” που έχει το Ταμείο. Η στάση αυτή του Ταμείου θεωρείται ως δεδομένη, παρά το γεγονός ότι προς το παρόν και εν όψει των γερμανικών εκλογών, η διοίκησή του πήρε μία θέση αναμονής στην συμφωνία της 15ης Ιουνίου, με την “υποσχετική” συμμετοχής του υπό προϋποθέσεις στο ελληνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους οι προθέσεις αυτές του Ταμείου θα γίνουν αμέσως σαφείς στον πρώτο κύκλο των επαφών για την τρίτη αξιολόγηση, καθώς στο μεταξύ θα έχουν μεσολαβήσει οι γερμανικές εκλογές και θα έχουν εκλείψει οι λόγοι ελαστικότητας απέναντι στην Ευρωζώνη.

Για το Δ.Ν.Τ άλλωστε από το τελευταίο DSA ήταν απολύτως ξεκάθαρο ότι το πρόβλημα αιχμής για το ελληνικό πρόγραμμα, σε συνάρτηση πάντα με την ανεπαρκή μέχρι στιγμής ελάφρυνση του χρέους, ήταν και παραμένει η κεφαλαιακή αδυναμία των ελληνικών τραπεζών, στις οποίες εκτιμάται ότι ο τρόπος κάλυψης της κεφαλαιακής τους επάρκειας έχει εξασφαλισθεί με ευθέως αμφισβητήσιμους τρόπους, σε ένα περιβάλλον μη εκκαθάρισης του τεράστιου όγκου των NPLs.

Στις εκτιμήσεις αυτές δεν συμφωνεί ούτε η Κομισιόν ούτε η ΕΚΤ καθώς και οι δύο ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν εγκρίνει τις σχετικές διαδικασίες και έχουν δώσει πράσινο φως στις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Οι διαφορές της ΕΚΤ με το Δ.Ν.Τ στο σημείο αυτό μπορεί να εντοπίζονται άμεσα στο θέμα της κεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, αλλά στην πραγματικότητα έμμεσα αφορούν βαθύτερα τις διαφορές που έχουν στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και στην επάρκεια των διαδικασιών εποπτείας του… Για το Δ.Ν.Τ η κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι υπό αμφισβήτηση και σε αυτό έχει υποστήριξη από τις αμερικανικές εποπτικές αρχές, οι οποίες έχουν σε κάθε ευκαιρία δείξει την θέση τους με πολύ σοβαρά πρόστιμα στις ευρωπαίκές τράπεζες όσον αφορά δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

Εξ ού και η σαφής δυσαρέσκεια από πλευράς ΕΚΤ και SSM για την στάση του Δ.Ν.Τ στο θέμα αυτό.

Το εύρος της έντασης που θα διαμορφωθεί μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και του Δ.Ν.Τ θα εξαρτηθεί όπως παρατηρούν παράγοντες της Κομισιόν, από τις διαδικασίες που θα γίνει δυνατό να συμφωνηθούν για την “θέση” του Δ.Ν.Τ στο ελληνικό πρόγραμμα μετά τις γερμανικές εκλογές.

Το “κλίμα” που επικρατούσε στις Βρυξέλλες πριν από τις διακοπές, δείχνει να παίρνει ως δεδομένο πως η νέα κυβέρνηση στο Βερολίνο, υπό οποιαδήποτε σύνθεση συνεργασίας εφ’ όσων είναι υπό την κα Μέρκελ, στοχεύει στο να διατηρήσει την εικόνα των ομαλών εξελίξεων στο ελληνικό πρόγραμμα και να το “προσθέσει” αν είναι δυνατόν στον κύκλο των επιτυχημένων ολοκληρωμένων προγραμμάτων στήριξης των χωρών του ευρωπαϊκού νότου χωρίς περαιτέρω αναταράξεις και χωρίς το Δ.Ν.Τ αν αυτό δεν μπορεί να ακολουθήσει…

Η δεύτερη “πυρκαγιά” που πρόκειται να ανάψει το Δ.Ν.Τ στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, δεν στοχεύει την προσαρμογή των ευρωπαϊκών θεσμών στις θέσεις του, αλλά το ελληνικό Υπ. Εργασίας.

Η πίεση θα ασκηθεί και πάλι στο εργασιακό με απαιτήσεις για πλήρη απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται πως οι “μεταρρυθμίσεις” που έχουν δρομολογηθεί ξεπερνούν τα ισχύοντα στον μέσο όρο των ευρωπαϊκων χωρών.

Και σε αυτό είναι απολύτως βέβαιο πως θα έχει αρωγούς των στόχων του και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς…

Πηγή:link

15
Aug

Άνοιξε ο ειδικός λογαριασμός για την μετά το Μνημόνιο εποχή – Μπαίνουν τα πρώτα 1,4 δισ. ευρώ

Άνοιξε ο ειδικός λογαριασμός για την μετά το Μνημόνιο εποχή – Μπαίνουν τα πρώτα 1,4 δισ. ευρώ.Παραμονές Δεκαπενταύγουστου, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη εγκρίθηκε το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος όπου θα μπαίνουν τα χρήματα που θα χρησιμοποιήσει η Ελλάδα ως«αποθεματικό ασφαλείας», μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο 2018.

Η δημιουργία «μαξιλαριού ασφαλείας» προβλέπεται μεταξύ άλλων από την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου η οποία αναφέρει τα εξής: «Ενόψει του τερματισμού του τρέχοντος προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, το Eurogroup δεσμεύεται να παράσχει στήριξη για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές. Το Eurogroup συμφωνεί ότι οι μελλοντικές εκταμιεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο την ανάγκη εκκαθάρισης καθυστερούμενων οφειλών, αλλά και την περαιτέρω δημιουργία ταμειακών αποθεμάτων που θα στηρίξουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών θα διευκολύνουν την πρόσβαση στις αγορές».

Στη βάση της εφαρμογής της απόφασης αυτής, το υπουργείο Οικονομικών άνοιξε τον ειδικό λογαριασμό τον οποίο θα τροφοδοτεί συστηματικά τους επομένους δώδεκα μήνες, ώστε όταν τερματιστεί το πρόγραμμα, η Ελλάδα να διαθέτει ικανό απόθεμα χρημάτων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών τόσο του δευτέρου εξαμήνου 2018 όσο και του 2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece ο εν λόγω λογαριασμός θα γεμίσει σύντομα. Σε αυτόν θα πιστωθούν τις επόμενες εβδομάδες 1,4 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο «νέο χρήμα» που άντλησε η Ελλάδα από την πρόσφατη έκδοση του πενταετούς ομολόγου 3 δισ. ευρώ (σ.σ. περίπου 1,6 δισ. ευρώ αφορούσε σε ανταλλαγή ομολόγων που είχαν εκδοθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά το 2014).

Γενικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη ο λογαριασμός με τίτλο «Ε.Δ. – Λογαριασμός Δημιουργίας Αποθεματικού Προσόδων από τις αγορές Κεφαλαίου» και ΙΒΑΝ GR5101000230000000000201250 θα πιστώνεται, κατόπιν υποδείξεως του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με ποσά που προέρχονται από:

  • Τη μεταφορά του καθαρού εσόδου που προκύπτει από την προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου στην αγορά κεφαλαίων μέσω της έκδοσης κρατικών ομολόγων μέχρι τη λήξη του τρίτου προγράμματος στήριξης την 21η Αυγούστου 2018.
  • Τη μεταφορά ποσών που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης(ESM) με σκοπό τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος για την ασφαλή πρόσβαση της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.
  • Τη μεταφορά ποσών από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Πώς γεμίζει το «μαξιλάρι»

 

Να σημειωθεί πως η Ελλάδα έχει λάβει ήδη 39,4 δισ. ευρώ από τον ESM από το συνολικό δάνειο των 86 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το τεχνικό Μνημόνιο που συνομολόγησε η κυβέρνηση με τους θεσμούς τους επόμενους 12 μήνες – με την προϋπόθεση πως οι αξιολογήσεις θα τρέξουν ομαλά – η χώρα θα λάβει συνολικά 18,4 δισ. ευρώ σε 4 δόσεις, οι τρεις από 5 δισ. ευρώ (Οκτώβριο 2017, Ιανουάριο 2018, Απρίλιο 2018) και η τέταρτη και τελευταία (Ιούλιο 2018) ύψους 3,4 δισ. ευρώ.

Από τα 18,4 δισ. ευρώ τα 2,7 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και θα απομείνουν 15,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δισ. ευρώ εκτιμάται πως θα κατευθυνθούν για το σχηματισμό του αποθεματικού που προβλέπει η απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.

Να σημειωθεί πως έως το τέλος του 2018 η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 10,8 δισ. ευρώ από το πρωτογενές πλεόνασμα και έσοδα ύψους 4,22 δισ. ευρώ από τις προγραμματισμένες αποκρατικοποιήσεις του 2017 και του 2018. Δηλαδή θα έχει ένα ξεχωριστό μαξιλάρι ασφαλείας για να πληρώσει τα τοκοχρεολύσια των επόμενων 30 κρίσιμων μηνών.

Αν προσθέσει κανείς τα δύο αυτά αποθεματικά, το μαξιλάρι του ESM και το «ελληνικό», το συνολικό «οπλοστάσιο» που θα διαθέτει η Ελλάδα στην πορεία για την επάνοδο στις αγορές θα αγγίζει τα 25 δισ. ευρώ!

Πηγή : link

14
Aug

Ανοιξε το πουγκί της Εφορίας για πληρωμές

Άνοιξε το πουγκί της Εφορίας για πληρωμές.Λιθαράκια ανάπτυξης επιχειρεί να βάλει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πατώντας γκάζι στις πληρωμές σε δύο μέτωπα: ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου και εκκρεμείς επιστροφές φόρου εισοδήματος σε επιχειρήσεις καθώς και ΦΠΑ. Οι προσπάθειες τροφοδότησης της ανάπτυξης δημιουργούν προσδοκίες ρευστότητας στην αγορά μετά από πολύμηνη «δίαιτα».

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν αυξημένες πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου τον Ιούλιο αν και η καθυστέρηση στην εκταμίευση της δόσης (800 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμα) σε συνδυασμό με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν αφήνουν πολλά περιθώρια καταλυτικών εξελίξεων.

Περισσότερο χρήμα αναμένεται να πέσει στην αγορά αυτόν τον μήνα. Ήδη πάντως αρμόδιες πηγές στην οδό Νίκης κάνουν λόγο για σημαντικές εκταμιεύσεις, παραπέμποντας προς το τέλος του μήνα για αναλυτικά στοιχεία.

Ανάλογες πληροφορίες αυξημένων πληρωμών έρχονται και από την Καραγιώργη Σερβίας όπου η έδρα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά την ψήφιση των διατάξεων που προβλέπουν άμεση επιστροφή φόρων εισοδήματος σε επιχειρήσεις και ΦΠΑ έως 10.000 ευρώ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Πιτσιλής έχει υπογράψει και θα συνεχίσει να υπογράφει μαζικές επιστροφές φόρων.

Τα τελευταία διαθέσιμα, επίσημα στοιχεία για τον Ιούνιο κατέδειξαν ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης στοίχισε ακριβά στην πραγματική οικονομία.

Από τις αρχές του έτους έως και τον Ιούνιο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν κατάφερε να εξοφλήσει παρά μόνο 334,5 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμα χρέη της γενικής κυβέρνησης με αποτέλεσμα στο τέλος Ιουνίου να διαμορφώνονται σε 3,881 δισ. ευρώ, σχεδόν όσα ήταν δηλαδή στις αρχές του έτους (3,879 δισ. ευρώ).

Τον Ιούνιο πληρώθηκαν 43,3 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις γενικής κυβέρνησης, 94,7 εκατ. ευρώ για εκκρεμείς επιστροφές φόρων (στο άθροισμά τους οι υποχρεώσεις φτάνουν τα 1,252 δισ. ευρώ) και 43,1 εκατ. ευρώ για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης (συνολικά στο έτος έχουν καταβληθεί 164,7 εκατ. ευρώ).

Όπως είναι ήδη γνωστό, στο τέλος Ιουνίου τα φέσια του δημοσίου στην αγορά διαμορφώθηκαν σε 5,134 δισ. ευρώ .

Εφεξής περιθώρια καθυστερήσεων δεν υπάρχουν. Πέραν της ανάγκης ενίσχυσης της ανάπτυξης προκειμένου να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά 1,8% υπάρχει και η ασφαλιστική δικλίδα που έχει θέσει το Eurogroup: προκειμένου να εκταμιευθεί η επόμενη υποδόση των 800 ευρώ το φθινόπωρο, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να πληρώνει για κάθε δύο ευρώ που λαμβάνει από δανεικά, ένα ευρώ από την «τσέπη» του δημοσίου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αλλιώς, έρχονται νέες καθυστερήσεις στην εκταμίευση δανεικών και νέα γκρίνια…

Πηγή:link

13
Aug

Ο «Μεγάλος Αδελφός» μέγγενη για οφειλέτες

Ο «Μεγάλος Αδελφός» μέγγενη για οφειλέτες.Τον «Μεγάλο Αδελφό» επιστρατεύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να εντοπίσει οφειλέτες σε εφορία και Ταμεία για ποσά από 500 ευρώ και πάνω, σύμφωνα με την “Καθημερινή”.

Έτσι, ο ελεγκτικός μηχανισμός θα γνωρίζει επακριβώς τα περιουσιακά στοιχεία όλων των οφειλετών, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις μετοχικές συμμετοχές σε εταιρίες του εξωτερικού.

Με τη διασύνδεση μάλιστα της φορολογικής διοίκησης με το Κτηματολόγιο, πρώτη φορά θα υπάρχουν ακριβή στοιχεία και για τα ακίνητα των οφειλετών.

Επίσης, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», θα αντλούνται στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρίες, το μητρώο Α.Ε. – ΕΠΕ, ενώ σε δεύτερη φάση θα αξιοποιηθεί η νομοθεσία για ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Αμέσως μετά θα εκδίδονται τα κατασχετήρια με στόχο τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η χαρτογράφηση των οφειλών

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η εφημερίδα:

Έως 500 ευρώ χρωστούν 2.388.899 φορολογούμενοι

Από 501 έως 10.000 ευρώ οι οφειλέτες είναι 1.646.953

Από 10.000 έως 100.000 ευρώ χρωστούν 238.845 φορολογούμενοι

Από 100.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ οι οφειλέτες είναι 32.330

Από 1, 5 εκατ. έως 10 εκατ. ευρώ χρωστούν 4.426 φορολογούμενοι

Από 10 εκατ. έως 100 εκατ. ευρώ οι οφειλέτες είναι 1.056

Και από 100 εκατ. ευρώ και άνω χρωστούν 69 φορολογούμενοι

18 ερωτήσεις – απαντήσεις για τις κατασχέσεις

Η ΑΑΔΕ κυκλοφόρησε επικαιροποιημένο οδηγό ερωτήσεων – απαντήσεων σε φορολογικά θέματα στον οποίο περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι χρηστικές πληροφορίες για τις οποίες θα πρέπει να είναι ενήμεροι οι φορολογούμενοι.

Στον οδηγό, αποτυπώνονται τα τρέχοντα όρια ακατάσχετων ορίων για μισθούς – συντάξεις και τραπεζικές καταθέσεις όπως άλλωστε και το όριο των 500 ευρώ οφειλών πάνω από το οποίο η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιβάλλει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το όριο των 500 ευρώ δεν αφορά κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, καθώς, πρακτικά με βάση το νόμο δεν υπάρχει το παραμικρό όριο.

Πάντως πληροφορίες αναφέρουν ότι παρότι ισχύει η κατάσχεση «εις χείρας τρίτων» για ποσά κάτω των 500 ευρώ η ΑΑΔΕ έχει δώσει άτυπες οδηγίες στα δικαστικά τμήματα των εφοριών να μην ενεργοποιούν τις κατασχέσεις για ποσά κάτω των 500 ευρώ σε καμία περίπτωση.

Πηγή : link

11
Aug

Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για την εξαγορά του «Εψιλον» από τον όμιλο του Ιβάν Σαββίδη

Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για την εξαγορά του «Εψιλον» από τον όμιλο του Ιβάν Σαββίδη σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, εντός του Οκτωβρίου ο όμιλος εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να ανακοινώσει στοιχεία για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του καναλιού, ενώ η παρουσίαση της συνολικής ανανεωμένης εικόνας του «Έψιλον» υπολογίζεται ότι θα γίνει στις αρχές του 2018.

Στο νέο πρόγραμμα, στόχος είναι να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του ενημερωτικού χαρακτήρα του τηλεοπτικού σταθμού.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από κύκλους που πρόσκεινται στον Ιβάν Σαββίδη, προς το παρόν ουδεμία συζήτηση έχει γίνει, σε σχέση με αλλαγή ή διατήρηση προσώπων στο «Έψιλον».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιβάν Σαββίδης, ήδη, αποκτήσει τις εφημερίδες «Έθνος» και «Ημερησία», ενώ συμμετέχει και στο MEGA, μέσω Πήγασου. Ο τηλεοπτικός σταθμός «Εψιλον» δημιουργήθηκε το 2013 από τον επιχειρηματία Φίλιππο Βρυώνη.

Πηγή:link

10
Aug

Από 9.8.2017 η καθυστέρηση δεδουλευμένων αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας

Από 9.8.2017 η καθυστέρηση δεδουλευμένων αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.Η  αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης, θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας προβλέπει το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε χθες.

Συγκεκριμένα, η καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων” διαμορφώνεται ως εξής :

“‘Aρθρο 7. – Κείμενο νόμου

Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία τούτης, δι’ ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου.
Ώς μία τοιαύτη θεωρείται έν πάση περιπτώσει η μετάθεσις του υπαλλήλου είς γραφείον λειτουργούν έν τη αλλοδαπή έφ’ όσον δεν αποδέχεται την μετάθεσιν ο μετατιθέμενος υπάλληλος.
Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης”

Υπενθυμίζεται ότι ο άρειος Πάγος με την απόφαση του είχε κρίνει ότι η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί να θεμελιώσει την έννοια της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, αν δεν συνδέεται και με την πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει αυτόν σε παραίτηση προκειμένου να αποφύγει την καταβολή σ’ αυτόν της αποζημίωσης απόλυσης.

Πηγή : enoikonomia
9
Aug

Επιστροφή πινακίδων από τον Δήμο Αθηναίων εν όψει Δεκαπενταύγουστου

Επιστροφή πινακίδων από τον Δήμο Αθηναίων εν όψει Δεκαπενταύγουστου.Τη δυνατότητα να παραλάβουν από την Πέμπτη 10 Αυγούστου τις πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, θα έχουν οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ταξιδιώτες του δεκαπενταύγουστου, η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του προστίμου, από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων (Αγ. Κωνσταντίνου 14, 1ος όροφος), την Πέμπτη από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και την Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 2.30 μετά το μεσημέρι.

Πηγή : link

8
Aug

ΕΛΣΤΑΤ: Σε άνοδο η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Σε άνοδο η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούνιο.Άνοδο 1,6% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 2,8%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,6%τον Ιούνιο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2016, έναντι αύξησης 8,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 με το 2015.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

*Κατά 2,8% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. Στην άνοδο αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις στην παραγωγή καπνού (15,6%), παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (22,6%), βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (12,6%), καθώς και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων (24,4%).

*Κατά 0,1% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.

2. Από τη μείωση:

*Κατά 3,5% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων.

*Κατά 7,1% του δείκτη παροχής νερού

Το α’ εξάμηνο 2017, ο μέσος γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Ιουνίου 2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

7
Aug

«Κούρεμα» δανείων από 50% έως 80%

«Κούρεμα» δανείων από 50% έως 80%.Σε επιθετικές και ουσιαστικές ως προς το αποτέλεσμα ρυθμίσεις «κόκκινων» καταναλωτικών και στεγαστικών δανείωνπροχωρούν η μία μετά την άλλη οι ελληνικές τράπεζες, με στόχο αφενός να μειώσουν το βουνό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αφετέρου να δώσουν οριστικές λύσεις στους δανειολήπτες ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα. Κι όλα αυτά υπό τον φόβο της ανάγκης νέων κεφαλαίων σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι συμφωνημένοι με τους επόπτες στόχοι μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Μέχρι σήμερα, το μοντέλο των ρυθμίσεων που εφάρμοσαν οι τράπεζες απέτυχε και πλέον δέχονται πιέσεις από τις εποπτικές Αρχές να προχωρήσουν σε περισσότερο τολμηρές και γενναίες ρυθμίσεις.

Τον χορό της νέας γενιάς ρυθμίσεων που περιέχουν κούρεμα οφειλών έως και 80% στα καταναλωτικά δάνεια και έως και 50% στα στεγαστικά -υπό όρους και προϋποθέσεις- έχουν ανοίξει η Εθνική και η Πειραιώς, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν η Alpha Bank και η Eurobank.

Το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων ανέρχονται σε 41,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,5 δισ. αφορούν στεγαστικά και τα 14,4 δισ. ευρώ καταναλωτικά. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση το δάνειο -κυρίως για ποσά κάτω των 10.000 ευρώ- να βρεθεί στην ιδιοκτησία κάποιου ξένου fund ή εταιρείας διαχείρισης και, εφόσον φύγει από την τράπεζα, ο δανειολήπτης θα κληθεί να ντιλάρει με το fund…

Πατήστε εδώ και διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ της Realnews